Print Friendly, PDF & Email

(aktualizacja – 10.06.2021)

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA MEDYCZNA
– ZABEZPIECZENIE ŚWIADCZEŃ W POWIECIE BRZESKIM

 

Kiedy Pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Nocna i świąteczna opieka  zdrowotna to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej.
Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy poradni lekarza rodzinnego
tj. od godz.18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia
oraz całodobowo w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

 

Jaką pomoc uzyska Pacjent w ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej Pacjenci mogą korzystać w przypadku dolegliwości, z powodu których wybraliby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego).
Są to najczęściej sytuacje, gdy:

 1. nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia, ale samopoczucie odbiega od “stanu normalnego”,
 2. zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 3. Pacjent ma  istotne obawy, że czekanie do momentu otwarcia przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i jego stan.

 

Co obejmuje opieka całodobowa?

Świadczenia obejmują lekarską i pielęgniarską opiekę, która jest świadczona:

 • ambulatoryjnie
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych);
 • telefonicznie.

Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze  (strona internetowa Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ).

Pacjentów nie obowiązuje rejonizacja – chory będąc np. w podróży, czy z innych powodów przebywający poza domem może wybrać dowolną placówkę w województwie.

W przypadku konieczności wizyty lekarza, pielęgniarki w domu Pacjenta, musi on wezwać lekarza, pielęgniarkę z placówki zabezpieczającej opiekę w jego rejonie pobytu lub zamieszkania.

 

Na terenie Powiatu Brzeskiego pomoc w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, czyli po zamknięciu poradni podstawowej opieki zdrowotnej, zabezpiecza:

Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku

lokalizacja: parter budynku szpitala przy wejściu głównym
ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko

Ważne telefony:

gabinety lekarskie – tel.  14 66 21 372,
gabinety pielęgniarskie – tel.  14 66 21 148

 

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU –
ZABEZPIECZENIE OGÓLNOPOLSKIE

Tel. 800 137 200

Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 –  otrzymasz niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach.

 

Jeden, bezpłatny numer dla całej Polski    800 137 200

 

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna:

  • poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:
  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
  • w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

 

Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:

  • nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.

 

Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę:

 •  pielęgniarki/położnej
 •  lekarską

w formie telekonsultacji.

 

W ramach TPK uzyskasz:

 • poradę medyczną
 • e–receptę
 • e–skierowanie
 • e–zwolnienie.

Porady są udzielane w czterech językach:

 • polskim
 • angielskim
 • rosyjskim
 • ukraińskim.

W ramach TP można skorzystać z wideorozmowy z tłumaczem języka migowego –  Wideorozmowa z tłumaczem języka migowego https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/tpk-wideorozmowa-z-tlumaczem-jezyka-migowego/

 

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu https://nfz-krakow.pl/kontakt/

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu