Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 292932-2014 z dnia 2014-09-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzesko
Zadanie nr:1 Testy identyfikacyjne i do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą automatycznego analizatora; Zadanie nr:2 Szybki test do diagnostyki mikrobiologicznej; Zadanie nr:3 Podłoża do diagnostyki...
Termin składania ofert: 2014-09-12

Numer ogłoszenia: 300504 - 2014; data zamieszczenia: 10.09.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 292932 - 2014 data 03.09.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, fax. 14 6621155.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: