1 października – Międzynarodowy Dzień Lekarza

Print Friendly, PDF & Email

To doskonała okazja do tego, aby docenić działania lekarzy wszystkich specjalności pracujących w SPZOZ w Brzesku i podziękować im za trud włożony w leczenie i ratowanie ludzkiego życia.

Zawód lekarza jest  trudną misją wymagającą nie tylko profesjonalizmu, a czasem heroicznego poświecenia w ratowaniu życia drugiego człowieka.  W czasach pandemii koronawirusa lekarze z pozostałym personelem medycznym doświadczają tego w szczególny sposób.

Dlatego,  wszystkim lekarzom życzymy spokojnego, bezpiecznego wykonywania zawodu i czerpania radości z pomocy niesionej chorym.

Życzymy też, aby Wasz trud i wkład w rozwój medycyny był doceniany, a poczucie wartości zawodu lekarza towarzyszyło Wam niezmiennie.

Dyrekcja SPZOZ w Brzesku

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu