1% pomóż szpitalowi

Print Friendly, PDF & Email

szpital1procentPrzekaż 1 procent swojego podatku dla Stowarzyszeń działających na rzecz szpitala w Brzesku.
Czas rozliczeń z fiskusem się rozpoczął. Od kilku lat istnieje możliwość przekazania jednego procenta swojego podatku na cele Organizacji Pożytku Publicznego. W brzeskim szpitalu działają dwa takie Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Opiekunów i Wolontariuszy “Ostoja” i Stowarzyszenie Rozwoju Chirurgii w Brzesku. Organizacje powstały, by między innymi wspierać działalność i rozwój brzeskiego szpitala.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Opiekunów i Wolontariuszy “Ostoja”– celem organizacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Organizacja prowadzi Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych, Warsztaty Terapii Zajęciowej. Organizuje także gimnastykę korekcyjną dla dzieci. Dzięki staraniom Stowarzyszenia powołano Powiatowy Zespół Wczesnej Interwencji, który obejmuje opieką dzieci o zaburzonym rozwoju. Celem organizacji jest także podnoszenie poziomu świadczeń w Oddziale Rehabilitacji przez zakup sprzętu i urządzeń przeznaczonych do pracy z niepełnosprawnymi, dofinansowuje niezbędne remonty oraz szkolenia pracowników.
KRS: 0000031330 – Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Opiekunów i Wolontariuszy “Ostoja”.

Stowarzyszenie Rozwoju Chirurgii w Brzesku– Celem organizacji jest podnoszenie usług Oddziału Chirurgii Ogólnej i Oddziału Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Brzesku przez dofinansowanie zakupu aparatury medycznej i szkolenia pracowników. Wspólnie z Dyrekcją SP ZOZ zakupiono laparoskop, duodenoskop, aparat USG oraz wiele innego sprzętu medycznego niezbędnego do przeprowadzania nowoczesnych procedur medycznych. Wspólnym  wysiłkiem  dokonano również  remontu  oddziału   podnosząc  komfort,  estetykę i bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne.
Dzięki   pomocy  finansowej Stowarzyszenia  została  przeszkolona  również  kadra  lekarska  i pielęgniarska Oddziału Chirurgii, Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnego uzyskując obowiązujące certyfikaty i specjalizacje potwierdzające wysoki poziom merytoryczny pracujących fachowych pracowników tych jednostek.
KRS: 0000027117 -Stowarzyszenie Rozwoju Chirurgii w Brzesku.

Dziękując za dotychczasowe wsparcie prosimy i liczymy na dalszą pomoc.

Sam sposób przekazania 1 % jest bardzo prosty. Na zeznaniu PIT w rubryce “Wniosek o przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” należy wpisać nr KRS organizacji, którą chcemy wspomóc oraz  kwotę, która stanowi równowartość 1 % należnego podatku.

KRS: 0000031330 – Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Opiekunów i Wolontariuszy “Ostoja”.

KRS: 0000027117 -Stowarzyszenie Rozwoju Chirurgii w Brzesku.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu