10 lat funkcjonowania Ośrodka Leczenia Uzależnień w SPZOZ w Brzesku

Print Friendly, PDF & Email

W tym roku mija 10 lat od utworzenia Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia oraz Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień w SPZOZ Brzesko. Dokładnie 17 lutego 2011 roku przyjęto do leczenia pierwszego pacjenta. Początki nie były łatwe, jednak nieustanna praca zespołu, szkolenia, stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia terapii, w postaci przystosowania nowych, oddzielnych od reszty szpitala pomieszczeń, zapewniających intymność, sprawiły, że tutejszy ośrodek cieszy się zaufaniem pacjentów i może stale rozszerzać swoja ofertę.

Za nami dekada owocnej pracy terapeutycznej, w trakcie której z naszej oferty skorzystało ponad 3600 osób w poradni oraz 800 osób w oddziale dziennym. Te liczby, za którymi kryją się historie nie tylko poszczególnych osób, ale i całych rodzin, uświadamiają nam jak ważną rolę nasza placówka pełni w regionie – wyjaśnia kierownik, mgr Paweł Kamiński – psychoterapeuta, w tym także dla dzieci i młodzieży oraz specjalista psychoterapii uzależnień.

Oferta poradni jest bardzo różnorodna, obejmuje bowiem, nie tylko uzależnienia od alkoholu, ale też innych substancji psychoaktywnych, a także uzależnienia behawioralne tj. komputer, Internet, patologiczny hazard oraz nałogowe zachowania seksualne. Oprócz terapii bądź to indywidualnej, bądź grupowej dla osoby uzależnionej, świadczymy też pomoc terapeutyczną dla członków jej rodziny, tj. współmałżonka bądź innych bliskich jej osób.

Szeroka oferta poradni możliwa jest dzięki pracy wyspecjalizowanej kadry, która stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Wszystkie świadczenia, zarówno w poradni jak i w oddziale dziennym udzielane są bezpłatnie w ramach umowy z NFZ.

Ważną rolę w trakcie dziesięciu lat naszego funkcjonowania odgrywa również Gmina Brzesko, która angażuje się w inicjatywy poszerzania oferty terapeutycznej dla mieszkańców gminy tj. prowadzenie szkoleń dla rożnych grup zawodowych, programy profilaktyczne w szkołach, a także doposażanie ośrodka – zaznacza kierownik Poradni i Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień –  aktualnie we współpracy z Gminą Brzesko prowadzony jest punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży oraz Program Cukierki, czyli wczesna profilaktyka uzależnień dla klas 1-3 z naszego regionu. Natomiast w perspektywie najbliższych lat, chcielibyśmy wzbogacić ofertę poradni o leczenie uzależnień dzieci i młodzieży. Problematyka ta bowiem wydaje się szczególnie istotna i wymagająca uwagi, zwłaszcza w kontekście aktualnej sytuacji epidemiologicznej, przymusowej izolacji dzieci w domach i wielu godzin spędzonych przez nich przed komputerem – dodaje mgr Paweł Kamiński.

Zapraszamy do korzystania z oferty Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia oraz Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień naszego Szpitala. Choć proces terapeutyczny, może się wydawać trudny, wymaga bowiem zaangażowania nie tylko ze strony terapeutów, ale też w dużej mierze polega na aktywności i pracy pacjenta, to efekty, w postaci zmiany sposobu życia i znaczącej poprawy jakości funkcjonowania, są tego warte.

Więcej informacji o poradni i oddziale znajduje się na podstronie jednostek:

https://www.spzoz-brzesko.pl/uslugi-medyczne/poradnie-specjalistyczne/poradnia-leczenia-uzaleznien/

https://www.spzoz-brzesko.pl/uslugi-medyczne/oddzialy-pobytu-dziennego/oddzial-dzienny-terapii-uzaleznien-od-alkoholu/

Fot. Wejście do ośrodka leczenia uzależnień z tablicą informacyjną

Wejście do ośrodka leczenia uzależnień z tablicą informacyjną

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu