13 października – Dzień Ratownictwa Medycznego

Print Friendly, PDF & Email

W dniu dzisiejszym, jak co roku obchodzony jest Dzień Ratownictwa Medycznego.

W tym właśnie dniu dziękujemy wszystkim Pracownikom Ratownictwa Medycznego za codzienny trud i pełną poświęcenia służbę na rzecz ratowania życia i zdrowia innych!

Codzienna praca Członków Zespołów Ratownictwa Medycznego i Dyspozytorów Medycznych jest znakomitym odzwierciedleniem poświęcenia i niesienia pomocy innym, często z narażeniem własnego życia.

Pragniemy złożyć wyrazy szacunku i uznania dla Państwa trudnej i odpowiedzialnej pracy.

Życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia i sukcesów w życiu osobistym oraz, aby Wasza wiedza, umiejętności i poświęcenie były doceniane, a niesiona innym pomoc przynosiła zasłużoną satysfakcję i dawała siłę do dalszej pracy na rzecz innych.

Dyrekcja SPZOZ w Brzesku

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu