Zdrowe żywienie w szkole – dyskusja w TVP Kraków z udziałem Dyrektora SP ZOZ Józefy Szczurek-Żelazko

29 września 2015 r. w telewizji TVP Kraków w programie  "Region. Ludzie, sprawy, opinie" dyskutowano na temat obowiązującego od 1 września 2015r.  rozporządzenia Ministra Zdrowia dot. żywności w szkołach. W dyskusji wzięli udział Józefa Szczurek-Żelazko - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu...

Czytaj dalej

Informacja o dostępności do świadczeń dla osób chorujących na otyłość III stopnia

W ramach realizacji prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych oraz prawa do informacji, stosowanie do art. 6-8 oraz art. 10 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r., poz. 159, z...

Czytaj dalej

Spotkanie Dyrekcji z Pracownikami

W dniu 3 września br. odbyło się spotkanie Dyrekcji z pracownikami. Było to pierwsze spotkanie, które zapoczątkowało cykl spotkań Dyrekcji z załogą. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Organizacji Związkowych, działających w naszym Zespole, przedstawicieli poszczególnych grup zawodowych, spotkania te mają na celu...

Czytaj dalej

Bezpłatne badanie USG piersi

Brzeskie Amazonki wraz z SP ZOZ w Brzesku zapraszają kobiety (mieszkanki powiatu brzeskiego), niezależnie od wieku, na bezpłatne badanie USG piersi. Cykl badań USG jest realizowany wraz z SP ZOZ w Brzesku w ramach zadania pn."Daj sobie szansę" współfinansowanego przez...

Czytaj dalej

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Zwiększ rozmiar tekstu
Konstrast