Wigilia 2017 w SP ZOZ

W dniu 20 grudnia obyło się wigilijne spotkanie pracowników naszego szpitala. Życzenia przekazali goście: Pani minister Józefa Szczurek-Żelazko, Pan wicewojewoda Józef Gawron, Pan starosta powiatu brzeskiego Andrzej Potępa. Wspólną modlitwę poprowadził ksiądz kapelan Józef Waśko. Pan dyrektor Adam Smołucha podziękował...

Czytaj dalej

Warsztaty – problemy antybiotykoterapii szpitalnej

W dniu 19.12.2017 odbyły się w naszym  szpitalu warsztaty dla personelu medycznego poświęcone problemom leczenia zakażeń i antybiotykoterapii. Warsztaty zostały przeprowadzone w  ramach działań realizowanych w ramach  Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków .Szkolenie poprowadził  dr Tomasz Ozorowski  , specjalista mikrobiologii ,...

Czytaj dalej

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU W SZPITALU

W dniu 19-12-2017r.  harcmistrz Bartosz Turlej wraz z harcerzami ZHP Hufiec Brzesko przekazał Dyrektorowi Adamowi Smołucha Betlejemskie Światło Pokoju.

Czytaj dalej

Brzeski szpital w nowym projekcie pn. “Zespoły Szybkiego Reagowania”

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku został zakwalifikowany do projektu: pn. "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", część "Zespoły Szybkiego Reagowania", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), współfinansowanego ze środków Unii...

Czytaj dalej

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu