Oddaj Krew – terminarz na 2022 rok

Print Friendly, PDF & Email

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie i SP ZOZ w Brzesku informują o akcjach krwiodawstwa, które odbędą się w 2022r. z użyciem mobilnego punktu poboru krwi w dniach:

  • 7 luty 2022 r.
  • 11 kwiecień 2022 r.
  • 13 czerwiec 2022 r.
  • 5 wrzesień 2022 r.
  • 7 listopad 2022 r.

 

w godz. 9:00 – 12:00

Autokar będzie stacjonował na parkingu przy SP ZOZ w Brzesku, ul. Kościuszki 68.

czerwona kropla krwi na białym tle z szarymi oznaczeniami grup krwi 0+, 0-, AB+-, B-, A-, A+,

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu