Kolejne środki finansowe dla Szpitala w Brzesku!

Print Friendly, PDF & Email

Już niedługo Nasz szpital przystąpi do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Modernizacja instalacji gazów medycznych wraz z rozbudową o panele nadłóżkowe na oddziałach szpitalnych w związku z Covid 19.”

Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 16.03.2022 r. Na podstawie tej umowy finansowanie zadania odbywa się ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego.

Wartość dofinansowania dla szpitala opiewa na kwotę 595 000,00 zł.

 

Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach projektu obejmuje m.in.

  • wykonanie paneli nadłóżkowych z tlenem w oddziałach szpitalnych,
  • wykonanie nowych przyłączy tlenu od tlenowni do szpitala oraz
  • rozprowadzenie poziomów tlenowych w szpitalu.

 

Termin realizacji projektu: 2022 r.

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu