Absolwenci PPWSZ w Nowym Targu znaleźli pracę w szpitalu

Print Friendly, PDF & Email

Czworo absolwentów wydziału pielęgniarstwa Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu rozpoczęło pracę w brzeskim szpitalu.  Jest to pokłosie projektu  realizowanego przez szpital i tę wyższą uczelnię.

Dwie osoby zostały zatrudnione na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, dwie na chirurgii. Oba oddziały, a także osiem pozostałych studenci poznali podczas praktyk realizowanych w szpitalu. Były one uzupełnieniem zajęć teoretycznych, które także były prowadzone się na terenie Brzeska.

Uczestnicy projektu „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo” w  lipcu po zakończeniu trzyletniej nauki  zdawały egzamin praktyczny. Podeszło do niego 13 osób.

Projekt  potrwa jeszcze rok. Kolejni absolwenci szkoły także mają szansę na zatrudnienie w Szpitalu Powiatowym w Brzesku.  

 

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu