Aparat USG dla Oddziału Chirurgii Ogólnej

Print Friendly, PDF & Email

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku składa serdeczne podziękowania Zarządowi Stowarzyszenia Rozwoju Chirurgii w Brzesku za przekazanie Aparatu Ultrasonograficznego o wartości 70 000,00 zł na Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej. Aparat ten posłuży nam do szerszej diagnostyki m.in.: chorób jamy brzusznej, tarczycy, naczyń krwionośnych.


Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Chirurgii w Brzesku – dr n. med. Andrzej Skórzyński – przekazujący Aparat Ultrasonograficzny

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu