Apel do mieszkańców Powiatu Brzeskiego.

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w regionie, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, apelujemy do Państwa o zgłaszanie się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) jedynie w uzasadnionych przypadkach zagrożenia zdrowia i życia.

Szpitalny Oddział Ratunkowy nie zastępuje świadczeń udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, ani lekarza poradni specjalistycznej. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w SOR polega na wstępnej ocenie stanu zdrowia, wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osoby, która znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Dlatego udając się do SOR, prosimy mieć na uwadze, że w przypadku dużego obciążenia pracą, nie każdemu Pacjentowi można udzielić świadczenia zdrowotnego natychmiast, pierwszeństwo mają Pacjenci w stanie zagrożenia życia.

Ponadto, w obecnej sytuacji bardzo dużego wzrostu zachorowań na COVID-19, SOR jest miejscem, gdzie zgłaszają się pacjenci chorzy na COVID-19, którzy ze względu na ciężki przebieg choroby, wymagają jak najszybszej pomocy personelu medycznego oraz hospitalizacji. Stanowi to dodatkowe zagrożenie zarażenia się koronawirusem dla pozostałych pacjentów zgłaszających się na SOR z innych przyczyn.

Uprzejmie prosimy Państwa, naszych Pacjentów i ich rodziny o cierpliwość i zrozumienie, a także zachowanie rozwagi i stosowanie się do obowiązujących w kraju zasad postępowania, aby nie rozprzestrzeniać przenoszenia się koronawirusa i zadbać tym samym o  zdrowie i życie najbardziej narażonych.

Z wyrazami szacunku,
Dyrekcja
SPZOZ w Brzesku

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu