Audit przeglądowy w SP ZOZ w Brzesku

Print Friendly, PDF & Email

Został zrealizowany w dniach 18-19.09.2008r. w siedzibach przy ul. Kościuszki 68 oraz Kościuszki 33 w Brzesku. Cel auditu został zrealizowany.Celem auditu przeglądowego było:
Monitorowanie obszarów objętych zakresem systemu zarządzania jakością oraz utrzymanie pewności skuteczności funkcjonującego systemu zarządzania w trakcie okresu certyfikacji.
Aktywności przeglądowe obejmowały audity na miejscu, oceniające spełnienie przez posiadany system zarządzania określonych wymogów w odniesieniu do standardu, na zgodność z którym certyfikacja jest przyznana.

Zespół auditorów objął wszystkie procesy uwzględnione w planie przeglądu oraz powiązanie funkcji organizacji zgodnie z wymaganiami standardu ISO 9001:2000.
Auditorzy ocenili planowanie i efektywność wdrożenia systemu zarządzania poprzez rozmowy, weryfikację dokumentacji i metodę próbek. Po ocenie stwierdzili, iż organizacja
( SP ZOZ ) stworzyła, udokumentowała i utrzymuje system zarządzania, który spełnia wymagania ISO 9001:2000.

Audit przeglądowy zakończył się sukcesem dla Zespołu. Auditorzy ocenili, iż system zarządzania jakością spełnia wszystkie wymagania normy ISO 9001:2000. Zarekomendowane zostało utrzymanie certyfikatu i przeprowadzenie następnej wizyty nadzoru za 12 miesięcy.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu