Audit recertyfikujący Norm ISO w SP ZOZ w Brzesku

Print Friendly, PDF & Email

W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku na początku czerwca został przeprowadzony audit recertyfikujący na zgodność postępowania z Normami ISO 9001 oraz 14001. Była to już kolejna recertyfikacja tych dwóch norm.

Wizyta przebiegała zgodnie z planem. Auditowi zostały poddane m.in. jednostki organizacyjne podstawowej opieki zdrowotnej – gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, rejestracje z analizą dokumentacji medycznej, ościenne ośrodki zdrowia, oddziały szpitalne – Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział Chirurgii Ogólnej, Blok Operacyjny, Oddział Rehabilitacji, Centralna Sterylizacja, ambulatoryjna opieka specjalistyczna – poradnie specjalistyczne, ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, poradnia stomatologiczna, jednostki działalności technicznej oraz administracyjnej szpitala.

Audit przebiegał w miłej i spokojnej atmosferze, zakończył się pozytywną oceną spełniania wymagań Norm ISO 9001 oraz 14001, został profesjonalnie przeprowadzony,  personel szpitala był przygotowany bardzo dobrze do tej wizyty.

Obecnie oczekujemy na nowy certyfikat, który powinien być w posiadaniu szpitala do końca lipca.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu