Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – jednostka podległa Ministrowi Zdrowia po raz trzeci wizytowała Brzeski szpital

W dniach 03-05 luty 2016 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku został poddany przeglądowi akredytacyjnemu, po którym otrzymaliśmy już raport. Ocenie podlegało 15 obszarów objętych standardami akredytacyjnymi. Najwyższą punktację czyli spełnianie wymagań w 100% otrzymały obszary dotyczące: Ciągłości...

Czytaj dalej

Nowy Oddział Geriatrii

Od dnia 01.12.2014 roku w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku rozpocznie działalność dwunasty już stacjonarny oddział szpitalny - Pododdział Geriatrii. Brzesko jest jednym z czterech miast w Małopolsce, w których powstanie oddział geriatrii. Będzie to pierwszy tego typu oddział...

Czytaj dalej

Podziękowania dla pracowników Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

SP ZOZ w Brzesku  nawiązał współpracę ze Studenckim Kołem Naukowym Położnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W ramach tej współpracy, w okresie od 14.07.2014 r. do 25.07.2014 r.,   został zorganizowany u nas  letni obóz naukowy dla 20 studentów  Kierunku położnictwo. Celem  obozu...

Czytaj dalej

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu