Badanie ERCP w SP ZOZ w Brzesku

Print Friendly, PDF & Email

W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku wykonywane jest w ramach procedur diagnostyczno – leczniczych badanie ERCP ( ECPW ) przez specjalistę chirurga lek. Zdzisława Opacha. ERCP jest połączeniem metody radiologicznej i endoskopowej. Badanie rozpoczyna się wprowadzeniem fibroskopu ( duodenoskopu ) do dwunastnicy. Następnie, po zlokalizowaniu ujścia dróg żółciowych i trzustkowych do dwunastnicy, podaje się cienkim cewnikiem do jego światła środek kontrastujący – wielokrotnie silniej pochłaniający promienie RTG niż otaczające tkanki.Badanie ma na celu przedstawienie radiologicznego obrazu zewnątrz i wewnątrz wątrobowych dróg żółciowych i przewodu trzustkowego. Pozwala to na dość pewne zróżnicowanie czy żółtaczka jest pochodzenia wewnątrz czy zewnątrzwątrobowego, gdzie jest umiejscowiona ewentualna przeszkoda w odpływie żółci i jaka może być tego przyczyna.

W przypadku chorób trzustki metoda ta jest pomocna w diagnostyce nowotworów i przewlekłych stanów zapalnych. Największe znaczenie jednak ww. metoda ma w terapii zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych oraz w leczeniu kamicy przewodu żółciowego wspólnego. W wielu przypadkach można usunąć kamienie z dróg żółciowych i trzustkowych oraz zaprotezować drogi żółciowe lub trzustkowe co pozwala pacjentowi uniknąć zabiegu operacyjnego.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu