Bezpłatna pomoc dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem.

Print Friendly, PDF & Email

90 rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym otrzyma bezpłatną pomoc w ramach  programu  który jest realizowany w Szpitalu Powiatowym w Brzesku.

 – Projekt przede wszystkim kierowany jest do dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych i ich rodzin w wieku 0-7 roku życia. Przede wszystkim dzieci muszą zamieszkiwać powiat Brzeski lub Bocheński. Wiek dzieci od 0 do 7 roku życia. Mamy dwie grupy wiekowe od 0 do 3 roku życia i od 4 do 7 wieku życia. Są to dzieci zagrożone niepełnosprawnością lub są niepełnosprawne już z orzeczeniem o niepełnosprawności, też wcześniaki czyli tam gdzie mogą rokować złym rozwojem psychomotorycznym. Wszystkie dzieci z zaburzeniami w sferze zaburzeń rozwojowych– mówi Anna Dębińska z Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci w Szpitalu Powiatowym w Brzesku.

W ramach projektu zaplanowano także zajęcia w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci. Może z nich skorzystać 60 dzieci  w wieku  od 4 do7 lat.

Zajęcia są pomyślane dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, sensoryczną, sprzężoną, a także z zaburzonym funkcjonowaniem 

Projekt zakłada także warsztaty dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Warsztaty są przewidziane dla każdego rodzica jeden warsztat. Prowadzone będą przez psychologów. Będą poruszane różne tematy, między innymi na temat uczuć. Rodzice poznają jakie są te uczucia, że należy je wyrażać i w jaki sposób żeby nie urazić nikogo. Będzie mowa o potrzebach, że warto tez o nich mówić i jaka jest hierarchia w stosunku do oczekiwań i próśb ze strony innych, a ponadto , jak rozpoznawać stres i jak sobie z nim radzić – mówi Anna Dębińska z Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci w Szpitalu Powiatowym w Brzesku.

Do programu   można się rejestrować 
w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci
Pod nr  tel. 507 219 581, 507 219 651, 14 662 12 01,
e-mail: wczesnainterwencja@spzoz-brzesko.pl

 

Program potrwa trzy lata. Na jego realizację  szpital otrzymał fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie zostało wsparte z budżetu państwa a także z budżetu szpitala.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu