Bodypletyzmograf już w brzeskim szpitalu!

Print Friendly, PDF & Email

Oddział Chorób Płuc wzbogacił się w nowy sprzęt w postaci bodylpletyzmografu – aparatu wykorzystywanego do pogłębionej diagnostyki płuc.

Nasi pacjenci mogą wykonywać to badanie w Pracowni Spirometrii.

Bodypletyzmografia płuc przypomina nieco spirometrię, jednak pozwala na dokładniejszą analizę pojemności płuc.

Samo badanie polega na oddychaniu w szczelnej kabinie i dostarcza kompletu informacji o czynności płuc. Badanie to mierzy opory w drogach oddechowych (bez nasilonego wydechu)  i całkowitą pojemność płuc (z objętością zalegającą włącznie).

Lekarz wydaje skierowanie na bodypletyzmografię, kiedy podejrzewa zaburzenia pracy płuc lub układu krwionośnego. Przede wszystkim należy je wykonać, kiedy pacjent ma problemy z wykonaniem prawidłowego wdechu i wydechu. Badanie przeprowadza się także u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), jeśli wynik spirometrii zasugerował istnienie zmian restrykcyjnych wewnątrz płuc. Badanie to umożliwia ocenę stanu płuc również u pacjentów po przebytej infekcji Covid-19.

W schorzeniach dróg oddechowych może dochodzić do zwłóknienia płuc, które jest związane z zaburzeniami wentylacyjnymi płuc i niewydolnością oddechową. Bodypletyzmografia i badanie pojemności dyfuzyjnej płuc daje możliwość zróżnicowania zaburzeń wentylacyjnych (obturacje/restrykcje), a dzięki temu wdrożenia najskuteczniejszego leczenia.

Bodypletyzmograf dla naszego Szpitala został zakupiony w ramach umowy zawartej z Wojewodą Małopolskim przekazującej fundusze na zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Płatne z dotacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadania „Zakup aparatury i sprzętu medycznego – Bodypletyzmograf z funkcją TLCO, Wideobronchoskop, Łóżka OIOM, Kompresor medyczny” na podstawie umowy nr 4/WZ/2022 z 31.05.2022 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 04.08.2022 r. w wysokości 174 960,00 zł.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu