Bolesna strata Wybitnego Lekarza

Print Friendly, PDF & Email

Z przykrością zawiadamiamy , że w dniu dzisiejszym zmarł Zdzisław Opach, wieloletni ordynator Oddziału Chirurgii , doskonały chirurg, oddany bez reszty swojemu powołaniu, szanowany i lubiany przez współpracowników . Dla społeczności szpitala odejście doktora Opacha to ogromna strata. Jesteśmy wstrząśnięci Jego przedwczesną śmiercią. Pani doktor Marcie Opach oraz całej Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia .

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu