Brzeski szpital gościł Panią Profesor Magdalenę Kucię

Print Friendly, PDF & Email

23 maja 2017 r. w brzeskim szpitalu odbyło się spotkanie z pochodzącą z Brzeska Panią Profesor Magdaleną Kucią.   W trakcie spotkania Profesor Magdalena Kucia wygłosiła wykład „Komórki macierzyste – wyzwania, nadzieje i zagrożenia” dla personelu medycznego.

Prof. Magdalena Kucia jest absolwentką brzeskiego liceum. Po obronie pracy doktorskiej wyjechała na staż do Stanów Zjednoczonych, do University of Louisville, gdzie u  boku  profesora Mariusza Ratajczaka rozpoczęła pracę naukową nad wykorzystaniem komórek macierzystych w medycynie. Habilitację złożyła i obroniła w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, do dzisiaj prowadzi badania nad zwalczaniem nowotworów.
Jej badania cechują się wielką innowacyjnością i są znaczące jeśli chodzi o postęp w zwalczaniu nowotworów. Prof. Magdalena Kucia osiągnęła w dziedzinie nauk biologicznych sukcesy światowe.  Jest współodkrywcą komórek  VSEL – komórek macierzystych będących wielką nadzieją medycyny regeneracyjnej. Jest laureatką wielu grantów naukowych w Polsce i na świecie.

Prof. Magdalena Kucia napisała wiele prac naukowych, które publikowane były w prestiżowych czasopismach na całym świecie. Obecnie jest szefem kilku projektów naukowych prowadzonych w Polsce i USA.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu