Brzeski szpital należy do podmiotów zrzeszonych w Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących

Print Friendly, PDF & Email

20 czerwca w Sali Senackiej przy ul. Św. Anny w Krakowie, Dyrektor SP ZOZ w Brzesku Adam Smołucha, jako jeden z 11 dyrektorów największych podmiotów leczniczych  w województwie małopolskim, podpisał porozumienie z Władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, reprezentowanymi przez prof. dr hab. med. Tomasza Grodzickiego – Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum, w sprawie współpracy w zakresie utworzenia Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących, w ramach której studenci i absolwenci UJ- Collegium Medicum, odbywać będą praktyki i staże studenckie w szpitalach objętych porozumieniem.

W porozumieniu przewidziano preferencyjne zasady uczestnictwa pracowników Szpitali w studiach doktoranckich, jak również w studiach podyplomowych, prowadzonych przez UJ Collegium Medium, a także możliwość przygotowania dla nich specjalnych szkoleń w zakresie kształcenia podyplomowego.

 

    Fot. Jerzy Sawicz

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu