SP ZOZ w Brzesku we współpracy z Gminą Brzesko realizuje zadania Narodowego Programu Zdrowia

Print Friendly, PDF & Email

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia SP ZOZ w Brzesku,
ul. Kościuszki 68 w ramach współpracy z Gminą Brzesko   realizuje zadania publiczne dla pacjentów Gminy Brzesko w zakresie:

  • Zwiększenie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień od alkoholu dla mieszkańców Gminy Brzesko. Poszerzanie i udoskonalenie oferty leczenia uzależnień od alkoholu, w tym o programy ograniczania picia alkoholu, oraz popularyzowanie metod mających dowiedzioną skuteczność.
  • Prowadzenie działań edukacyjnych, adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców z terenu Gminy Brzesko na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychoaktywnych i NSP, a także pozamedycznego stosowania produktów leczniczych mogących prowadzić do uzależnienia. Rozwijanie dostępu do informacji na temat form pomocy.

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w ramach współpracy z Gminą Brzesko zaprasza na konsultacje dla rodziców, członków rodzin osób używających szkodliwie, uzależnionych od środków odurzających, substancji psychoaktywnych i NSP.

Konsultacje odbywają się od 15.05.2017 do 15.12.2017 roku w każdy wtorek w godzinach od 8.00 do 10.00.   Konsultacje adresowane są dla osób z Gminy Brzesko, są bezpłatne.

Informacje pod numerem telefonu 14 66 21 320 w godzinach od 8.00 do 14.00.

                                

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu