Certyfikat dla Brzeskiego szpitala

Print Friendly, PDF & Email

Pozytywnie zakończył się audyt zewnętrzny prowadzony w brzeskim szpitalu we wrześniu. W wyniku recertyfikacji dwóch norm: ISO 9001:2015 i ISO/IEC 27001:2013 placówka otrzymała certyfikat na zgodność postępowania w zakresie tych norm.
Audyt potwierdził realizację standardów dotyczących opieki i bezpieczeństwa pacjentów i informacji SP ZOZ Brzesko.
W tym przypadku zakres certyfikacji obejmował: świadczenia realizowane w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, podstawową opiekę zdrowotną, nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, transport sanitarny, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne , świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, leczenie stomatologiczne, ratownictwo medyczne, profilaktyczne programy zdrowotne, opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień, świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, rehabilitację leczniczą, leczenie szpitalne, leczenie szpitalne – programy lekowe, diagnostykę obrazową, diagnostykę laboratoryjną, centralną sterylizację, aptekę szpitalną.
W przypadku Ośrodku Zdrowia w Jadownikach certyfikacja obejmowała: podstawową opiekę zdrowotną, leczenie stomatologiczne, w przypadku Ośrodka Zdrowia w Woli Dębińskiej – podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, leczenie stomatologiczne, rehabilitację leczniczą a w przypadku Ośrodka Zdrowia w Uszwi -podstawową opiekę zdrowotną.
Zespół, który przeprowadzał audyt sprawdzał między innymi realizację procedur, prowadzenie indywidualnej i zbiorowej dokumentacji medycznej a także zintegrowanej dokumentacji systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji.
Certyfikaty zostały przyznane na trzy lata do 2023 roku. Za rok – zgodnie z procedurami – odbędzie się kolejny audyt nadzoru, sprawdzający realizację wdrożonych procedur.

Certyfikat elektroniczny 2020 (pdf, 698KB)
Załącznik do elektronicznego certyfikatu (pdf, 401KB)

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu