Ćwiczenia służb ratowniczych

Print Friendly, PDF & Email

ZRM91“W dniu 09.12.2016 około godziny 12:00 w pobliże garażu Pogotowia Ratunkowego podchodzi człowiek z kanistrem benzyny i bronią palną, wchodzi na teren garaży Zespołów Ratownictwa Medycznego i terroryzuje znajdujące się tam osoby nakazując im wejście na teren siedziby ZRM.  Podpala butelkę z benzyną i wrzuca do pokoju socjalnego personelu pogotowia ratunkowego.
Wychodząc z budynku przez garaż polewa benzyną karetkę i podpala ją. Grożąc pistoletem wywołał chaos wśród petentów szpitala znajdujących się na terenie parkingu.
Na skutek palenia się karetki, dym przedostaje się na teren Zespołów Ratownictwa Medycznego i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zaistniała sytuacja wymaga ewakuacji pracowników ZRM, pacjentów i personelu znajdującego się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.”

Powyższe zdarzenie oczywiście nie miało miejsca w rzeczywistości.  Symulowana sytuacja zagrożenia życia stanowiła kanwę przeprowadzonych ćwiczeń.

Ćwiczenia miały za zadanie sprawdzenie i doskonalenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia możliwych zagrożeń, prawidłowego alarmowania służb dyżurnych: Straży Pożarnej i Policji, warunków ewakuacji pacjentów i personelu do stref bezpiecznych, udzielenie pomocy medycznej poszkodowanym, a także współpraca z jednostkami Straży Pożarnej i Policji, przewidzianymi jako wsparcie w akcjach ratowniczych na terenie SP ZOZ Brzesko. To główne cele okresowych ćwiczeń przeprowadzanych w brzeskim Szpitalu.

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu