Czasowe wstrzymanie działalności Ośrodka Zdrowia w Uszwi

Print Friendly, PDF & Email

W okresie od 31.08.2020r. do 11.09.2020r. Ośrodek Zdrowia w Uszwi będzie zamknięty. Pacjenci zadeklarowani do lek. Ewy Ablewicz-Rymarczyk, będą przyjmowani w tym okresie przez placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej, będące w strukturach SP ZOZ w Brzesku, ul. Kościuszki 68, tj. Poradnię Ogólną i Poradnię D.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu