Czasowe zawieszenie zajęć w DDOM

Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, że od dnia 16.10.2020 r. czasowo, do odwołania zostaje zawieszona działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej w tutejszym szpitalu. Podstawą wstrzymania działalności jest Decyzja Nr 138/2020 (Polecenie nr214/2020) Wojewody Małopolskiego.

Nieczynna do odwołania pozostaje również Konsultacyjna Poradnia Anestezjologiczna oraz Pracownia Spirometryczna.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu