Dalszy rozwój brzeskiej ortopedii!

Print Friendly, PDF & Email

Zespół specjalistów z Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej  szpitala w Brzesku znów przeprowadza nowe zabiegi operacyjne z zakresu traumatologii narządu ruchu.

W dniu wczorajszym, tj. czwartek 07.10.2022 r., doktor Krzysztof Szklanny, lekarz kierujący Oddziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wraz z zespołem lekarzy i pielęgniarek, przeprowadził zabieg endoprotezoplastyki stawu kolanowego z zastosowaniem nowoczesnego implantu ATTUNE.

Jest to całkowita endoproteza stawu kolanowego najnowszej generacji, która pozwala pacjentowi na uzyskanie bardzo dobrego zakresu ruchomości, szybszy powrót do sprawności po operacji oraz wcześniejszą rehabilitację. W przypadku endoprotez bezcementowych mniejsze jest również ryzyko ich obluzowania i konieczności przeprowadzenia operacji rewizyjnej – wyjaśnia lekarz kierujący oddziałem, doktor Krzysztof Szklanny.

Dodamy, że w zeszłym roku w tutejszym szpitalu ortopedzi przeprowadzili 303 samych tylko operacji endoprotezoplastyk stawów biodrowych i kolanowych, z czego ponad 100 dotyczyło stawów kolanowych.

W tym roku natomiast brzescy ortopedzi wykonali już ponad 270 zabiegów.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu