Dni Otwarte Funduszy Europejskich w SPZOZ w Brzesku

Print Friendly, PDF & Email

W dniach 12-14 maja 2023 odbywają się obchody 10. edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Z tej okazji SPZOZ w Brzesku, jako beneficjent programów unijnych, włączył się w te obchody.

Nasz szpital niejednokrotnie korzystał ze środków unijnych w modernizacji budynku, zakupie sprzętu medycznego czy uruchamianiu programów zdrowotnych dla pacjentów.

 

Dzięki Funduszom Europejskim szpital realizował między innymi:

 • program DDOM (Dzienny Dom Opieki Medycznej) dla seniorów;
 • program badań prenatalnych i wczesnej interwencji w zakresie rehabilitacji dzieci;
 • program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego.

Dzięki Funduszom Europejskim szpital modernizował między innymi:

 • Blok Operacyjny,
 • Centralną Sterylizatornię,
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy,
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
 • pomieszczenia POZ i Poradni Dziecięcej,
 • pomieszczenia DDOM,
 • instalację gazów medycznych.

Dzięki Funduszom Europejskim Szpital zakupił również sprzęt medyczny oraz wyposażenie oddziałów i poradni, między innymi: ambulans medyczny, tomograf komputerowy, aparat do znieczulenia, wideobronchoskopy, aparat RTG, myjnia endoskopowa, zamgławiacze, aparaty EKG, kardiomonitory, łóżka szpitalne, aparat do leczenia nerkozastępczego, agregat prądotwórczy, sprzęt laboratoryjny i wiele mniejszego sprzętu medycznego.

W obchodach Dni Otwartych wzięli udział seniorzy, którzy korzystali z programu DDOM. Spotkanie było okazją do wspomnień uczestników, ale też do skorzystania z badania densytometrycznego i rozmów z personelem realizującym program.

Specjalne spotkanie edukacyjne skierowaliśmy również do najmłodszych. Przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola “Złota Rybka” z Woli Dębińskiej wzięły udział w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonym przez personel Zespołów Ratownictwa Medycznego w Brzesku. Dzieci mogły też zobaczyć z bliska karetkę oraz jej wyposażenie. W wydarzeniu wsparli nas Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, którzy również przyjechali i pokazali swój wóz strażacki dzieciom.

Dziękujemy za udział w organizacji Dni Otwartych personelowi szpitala, uczestnikom, a także ratownikom medycznym, strażakom PSP w Brzesku oraz Kubusiowi Puchatkowi i Shrekowi, którzy włączyli się w naszą akcję.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu