Dofinansowane szkolenia personelu w 2017 r.

Print Friendly, PDF & Email

                Dyrekcja SP ZOZ w Brzesku dbając o jakość udzielanych świadczeń, umożliwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji wykorzystując zarówno środki własne jak też pozyskując środki z zewnątrz.
               W 2017 r., po raz kolejny, wniosek o dofinansowanie kształcenia personelu SP ZOZ w Brzesku, rozpatrzony został pozytywnie przez Powiatowy Urząd Pracy. Z dofinansowania tego skorzystało łącznie 97 osób na kwotę łączną 202 137. 84 zł., z czego 20 % dofinansowywał SP ZOZ.

                W ramach KFS realizowane były kursy, szkolenia oraz studia podyplomowe. W kształceniu brali udział pracownicy ze wszystkich grup zawodowych: lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, informatycy, analitycy laboratoryjni oraz pracownicy administracji.

                Specjalistyczne kursy szkolenia, odbyło 85 osób, kształcenie na studiach podyplomowych natomiast podjęło 12 osób.

Zakres kształcenia personelu w 2017 r.:

  1. Kursy dla lekarzy: podstawy echokardiografii, usg w pediatrii, podstawowy kurs usg,
  2. Kurs krwiolecznictwa, kursy specjalistyczne, studia podyplomowe – dla pielęgniarek i położnych,
  3. Kursy w zakresie przygotowania laboratorium diagnostyki mikrobiologicznej do akredytacji,
  4. Specjalistyczny kurs funkcjonalnej terapii dla lekarzy rehabilitacji,
  5. Kursy i szkolenia dla personelu ratownictwa medycznego w zakresie: zdarzeń masowych w warunkach przedszpitalnych, zaawansowanych zabiegów ratujących życie,
  6. Studia podyplomowe w zakresie żywienia klinicznego i opieki metabolicznej,
  7. Kursy w zakresie funkcjonalnej fizjoterapii, kompleksowej terapii dla fizjoterapeutów,
  8. Szkolenia dla informatyków z zakresu administracji określonych systemów informatycznych, cyberbezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem,
  9. Szkolenia tematyczne dla pełnomocników, w szczególności z zakresu: onkologii, kontroli zarządczej, praw pacjenta, z zakresów standardów akredytacyjnych, prawa medycznego i bioetyki,
  10. Kursy, szkolenia i studia podyplomowe dla personelu administracyjnego w zakresie, w szczególności: Funduszy Unii Europejskiej – pozyskiwanie i rozliczanie funduszy kancelaryjno-archiwalnym, zamówień publicznych, zamówień elektronicznych, ochrony danych osobowych, kadr i płac oraz księgowości,

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu