Dofinansowania zakupu głowicy przez PZU

Print Friendly, PDF & Email

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku informuje, że zgodnie ze złożonym wnioskiem do PZU Życie SA o finansowanie zadania prewencyjnego z Funduszu Prewencyjnego, po zawarciu umowy w tej sprawie otrzymaliśmy dofinansowanie.

W dniu 19 stycznia 2013 roku została zakupiona głowica do aparatu USG, typ: UST-9123 konweksowa, przeznaczona do  badań diagnostycznych za pomocą ultrasonografu. Głowica ta służy do przeprowadzania badań diagnostycznych narządów jamy brzusznej w tym badań
w położnictwie. Diagnostyka ultrasonograficzna jest nieodzowna w rozpoznawaniu wielu stanów chorobowych i niejednokrotnie pozwala na podjęcie działań terapeutycznych ratujących zdrowie i życie.

             Koszt zakupu wyniósł ogółem  – 31 900,- zł.,

             Wsparcie finansowe z PZU Życie wyniosło   – 20 000,- zł.

W/w zakup był możliwy tylko dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA.

       Wyrażamy tą drogą podziękowanie w/w instytucji za pomoc finansową, co umożliwiło szybki zakup i wymianę zużytej głowicy.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu