Doposażenie w sprzęt Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

Print Friendly, PDF & Email

W marcu 2008 roku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku przystąpił po raz drugi (pierwszy raz w 2006 roku – przyznana dotacja – około 130.000,00 zł)
do programu polityki zdrowotnej pn. “Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008” “POLKARD 2006-2008”, w ramach zadania pn.: “Zakup sprzętu dla oddziałów wczesnej rehabilitacji neurologicznej dla pacjentów po udarze mózgu”
Placówki służby zdrowia przystępujące do konkursu ofert w ramach tego zadania mogły starać się o zakup następującego sprzętu rehabilitacyjnego: bieżnie ruchome, parapodia elektryczne, podnośniki elektryczne, cykloergometry rehabilitacyjne, łóżka rehabilitacyjne, stoły pionizacyjne, leżanki do ćwiczeń ruchowych, komputerowe systemy rehabilitacji funkcji poznawczych i platformy stabilometryczne do ćwiczeń równowagi.

Drogą konkursu wyłonione zostały najkorzystniejsze oferty, którym przyznano środki finansowe na realizację ww. zadania w 2008 roku, m.in. nasz szpital otrzymał kwotę
w wysokości 93 000,00 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
W związku z powyższym 25 lipca 2008 roku SP ZOZ w Brzesku zawarł umowę
z Ministerstwem Zdrowia na zakup sprzętu o który wystosowano wniosek.

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej został doposażony w następujący sprzęt:

1.Platforma stabilometryczna – 1 sztuka

Pozwala na ocenę i trening równowagi, percepcji i stabilności dla pacjentów ze schorzeniami o podłożu neurologicznym i ortopedycznym.

2.Łóżka rehabilitacyjne – 8 sztuk

Łóżko rehabilitacyjne z hydrauliczną zmianą wysokości leża.

3.Leżanka do ćwiczeń – stół rehabilitacyjny łamany – 1 sztuka

4.Zestaw programów komputerowych wspomagających rehabilitację chorych z afazją

AFASYSTEM:
ćwiczenie podstawowych funkcji językowych( tworzenie i rozumienie wypowiedzi językowych, czytanie i pisanie)
materiał ćwiczeniowy podzielony według poziomów trudności, wzbogacony
o ilustracje i prezentacje dźwiękowe
do dyspozycji terapeuty – modyfikacje pozwalające indywidualnie dostosować zadania do aktualnych potrzeb i możliwości konkretnego chorego
łatwa obsługa programów uwzględniająca ograniczenia sprawności ruchowej
i poznawczej pacjentów neurologicznych
możliwość nagrywania pacjentowi przygotowanych dla niego zestawów ćwiczeń na dyskietkę lub inny nośnik pamięci.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu