Duży odzew na apel o wsparcie szpitala w Brzesku

Print Friendly, PDF & Email

100 tys. zł na zakup respiratora przekazał naszemu szpitalowi Zygmunt Popiela z firmy Granit. To największa kwota, jaka wpłynęła na konto szpitala po apelu o wsparcie placówki. W obecnej sytuacji ze względu na stan epidemii szpital potrzebuje dużo więcej środków dezynfekujących i materiałów ochrony osobistej niż do tej pory. Zgromadzone zapasy znikają bowiem w okamgnieniu.
Nowoczesny respirator został już zamówiony. Trafi do szpitala w ciągu najbliższych kilku tygodni.
Szpital otrzymał także wsparcie od wielu innych firm i osób prywatnych. To środki pieniężne, ale też dary. Sporo jest materiałów dezynfekujących i środków higieny osobistej. Wczoraj otrzymaliśmy dziesięć nowoczesnych dozowników na płyn dezynfekujący. Część z nich została już zamontowana w szpitalu.
Bardzo dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie, w tej trudnej sytuacji – podkreśla Adam Smołucha, dyrektor Szpitala Powiatowego w Brzesku.

Osoby, które chciałyby jeszcze wesprzeć szpital, mogą to zrobić, wpłacając na konto:
SP ZOZ w Brzesku:
BOŚ SA o/Tarnów
08 1540 1203 2053 4286 3676 0001

lub

Stowarzyszenia Rozwoju Chirurgii w Brzesku
Konto: PKO BP Oddział w Brzesku:
33 1020 4984 0000 4502 0027 7608
podając w tytule przelewu: „DAROWIZNA COVID-19”.

W przypadku przekazywania darowizny rzeczowej przy przyjęciu będzie sporządzony protokół przekazania. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie dyrektora SP ZOZ w Brzesku – tel. 14 66 21 425 lub e-mailowo: szpital@spzoz-brzesko.pl

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu