Dzielnie ćwiczą pod okiem specjalistów

Print Friendly, PDF & Email

Mali pacjenci ćwiczą w swoich domach, nieco starsi w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci w brzeskim szpitalu. Po przerwie spowodowanej koronawirusem,  ruszyły zajęcia w ramach projektu „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzonych na terenie powiatu bocheńskiego i brzeskiego”.

W projekcie uczestniczy obecnie ponad 60 dzieci (w dwóch realizowanych obecnie edycjach). Dla każdego z uczestników powstał indywidualny  program zajęć, które prowadzą lekarze, fizjoterapeuci, oligofrenopedagodzy, logopedzi i psycholodzy.

Projekt  realizowany przez Szpital Powiatowy w Brzesku dedykowany jest dzieciom urodzonym przedwcześnie, z obciążonym wywiadem okołoporodowym, zaburzeniem rozwoju ruchowego, zaburzeniem w zakresie narządu wzroku, z zaburzonym rozwojem narządu słuchu i mowy, zaburzonym rozwojem funkcji poznawczych, zaburzeniem pobierania pokarmu, zaburzeniami sprzężonymi ruchowo-zmysłowo-intelektualnymi.

Zajęcia są finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Informacje na temat  jego realizacji można uzyskać  pod nr tel. 507 219 581, 507 219 651, 14 662 12 01, e-mail: wczesnainterwencja@spzoz-brzesko.pl

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu