Dzień ratowników

Print Friendly, PDF & Email

PIC05045.JPGNa 13 października przypada Dzień Ratownictwa Medycznego. Został powołany ustawą z dnia 8 września 2006 roku o państwowym ratownictwie medycznym. Patronem święta jest błogosławiony Gerard, założyciel zakonu szpitalników, później podzielonego na zakony świętego Łazarza i świętego Jana. W brzeskim szpitalu pracuje 33 ratowników medycznych.- Głównym ich zadaniem jest udzielenie szybkiej pomocy osobom w sytuacji nagłego zagrożenia życia na przykład podczas wypadków.- wyjaśnia lek. Adam Smołucha, zastępca dyrektora brzeskiego szpitala. Historia Ratownictwa Medycznego w Polsce sięga połowy lat 90. Wówczas zaczęto kształcić w tym zawodzie pierwsze osoby- byli to wyłącznie mężczyźni.   W lipcu 2001 roku pojawiła się pierwsza Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. To w niej wpisano ratownika medycznego jako osobę uprawnioną do podejmowania działań medycznych. Od 2002 roku w zawodzie ratownika medycznego mogły kształcić się także kobiety. We wrześniu 2006 roku w życie weszła ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która obowiązuje do dzisiaj. W Polsce tytuł zawodowy ratownika medycznego uzyskuje się po ukończeniu 2-letniej szkoły policealnej. Z kolei po ukończeniu wyższych studiów zawodowych otrzymuje się tytuł zawodowy licencjata. Kończąc  kierunek lub specjalność ratownictwo medyczne zostaje się specjalistą  ratownictwa medycznego. Ratownicy medyczni pracują głównie w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego a także w Górskich lub Wodnych Ochotniczych Pogotowiach Ratunkowych. -Ratownik medyczny musi mieć bardzo wiele cech by dobrze wykonywać swoją pracę. To przede wszystkim dobra sprawność fizyczna, umiejętność szybkiej analizy sytuacji i podejmowania decyzji, refleks i podzielność uwagi, a także odporność psychiczna- wylicza lek. Adam Smołucha, zastępca dyrektora brzeskiego szpitala.  Ratownicy medyczni nie tylko ratują ludzkie życie, ale też uczą tego innych. Są oni uprawnieni do prowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy. – Nasi ratownicy bardzo często przeprowadzają takie kursy na przykład w szkołach- mówi Józefa Szczurek – Żelazko, dyrektor brzeskiego szpitala. – Z okazji ich święta życzę im przede wszystkim zadowolenia z wykonywanej pracy. Dzień Ratownictwa Medycznego ma przypomnieć o tym, że w Polsce, ale także w naszym szpitalu ratownicy medyczni są doskonale wykształceni. To od ich umiejętności zależny często ludzkie życie i zdrowie. Bardzo często jako pierwsi docierają do osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych – dodaje Józefa Szczurek- Żelazko.
Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego w Brzesku obędą się ćwiczenia przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji z Brzeska. Zobaczyć będzie można między innymi symulację zdarzenia masowego z udziałem 12 osób poszkodowanych w wyniku wypadku komunikacyjnego. Organizatorzy całość wydarzenia dedykują zmarłemu ratownikowi Dawidowi Kurowskiemu.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu