Finał projektu z wczesnej interwencji

Print Friendly, PDF & Email

Każde dziecko osiągnęło sukces. Finał projektu z wczesnej interwencji.

Lada dzień ruszą wypisy małych pacjentów  biorących udział w ostatniej edycji projektu „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzonych na terenie powiatu bocheńskiego i brzeskiego”. 

– W przypadku każdego dziecka możemy mówić o sukcesie w dziedzinach: psychologicznej, pedagogicznej i motorycznej – podkreśla Anna Dębińska z Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci w  Szpitalu Powiatowym w Brzesku.

Realizowana obecnie ostatnia edycja, zamyka projekt trwający od grudnia 2018 roku. W sumie skorzystało z niego 95 dzieci, z którymi pracowali lekarze, fizjoterapeuci, oligofrenopedagodzy, logopedzi  i psycholodzy.  Zajęcia odbywały się zarówno w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci w brzeskim szpitalu, jak i w domach małych podopiecznych.

Każdy z podopiecznych miał ustalony indywidualny program.

Projekt  realizowany przez Szpital Powiatowy w Brzesku był dedykowany dzieciom urodzonym przedwcześnie, z obciążonym wywiadem okołoporodowym, zaburzeniem rozwoju ruchowego, zaburzeniem w zakresie narządu wzroku, z zaburzonym rozwojem narządu słuchu i mowy, zaburzonym rozwojem funkcji poznawczych, zaburzeniem pobierania pokarmu, zaburzeniami sprzężonymi ruchowo-zmysłowo-intelektualnymi.

Projekt został sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu