Funkcjonowanie poradni 24.12.2015 i 31.12.2015

Print Friendly, PDF & Email

PIC01586.JPG
Informujemy, że:

1). w dniu 24.12.2015r. (Wigilia) i 31.12.2015r. nie będą udzielały świadczeń Poradnie: Okulistyczna, Okulistyczna dla Dzieci, Cukrzycowa, Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Geriatryczna, Gruźlicy i Chorób Płuc, Domowego Leczenia Tlenem, Dermatologiczna, Otolaryngologiczna, Neurologiczna, Logopedyczna, Zespół Leczenia Środowiskowego

2). w dniu 24.12.2015r. (Wigilia) nie będą udzielały świadczeń Poradnie: Leczenia Zeza, Reumatologiczna, Patologii Noworodka, Ginekologiczno – Położnicza, Chorób Płuc dla Dzieci, Rehabilitacyjna, Chirurgiczna, Urologiczna oraz Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci i Dział Usprawniania Leczniczego,

3). 31.12.2015r. nie będzie udzielała świadczeń Poradnia Kardiologiczna,

W w/wym. dniach pacjenci będą mieli zapewniony dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, w tym Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej, a w stanach nagłych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pozostałych całodobowych oddziałów szpitalnych.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu