Gazeta VIP – Polityka, Biznes, Fakty “o brzeskim szpitalu”

Print Friendly, PDF & Email

Bycie jednostką certyfikowaną to nie tylko prestiż, lecz także ciągłe doskonalenie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, to bezpieczny i przyjazny szpital dla naszych pacjentów.

Posiadanie certyfikatu ISO 9001 daje gwarancję, iż świadczenia medyczne udzielane są przez profesjonalistów zgodnie z aktualnie posiadaną przez nich wiedzą medyczną. Systematycznie przeprowadzane badania zadowolenia i satysfakcji pacjentów wskazują nam drogę, którą należy podążać do doskonałości.

Sprawnie funkcjonujący system zarządzania jakością to dla zakładu korzyści wewnętrzne i zewnętrzne. Proces pozyskiwania certyfikatu spowodował również pozytywne zmiany wśród personelu – konsolidacje załogi – chęć utożsamiania się z zakładem, co niewątpliwie jest bardzo ważnym atrybutem pracy zespołowej.

W imię zadowolenia pacjentów

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku zlokalizowany jest przy międzynarodowej trasie A-4 Kraków- Przemyśl.

.

Jako jeden z nielicznych tego typu zakładów w Małopolsce udziela świadczeń w bardzo szerokim zakresie: od podstawowej opieki zdrowotnej poprzez lecznictwo specjalistyczne, rehabilitację, stomatologię do lecznictwa szpitalnego i opieki długoterminowej. To, co odróżnia go od innych jednostek w Małopolsce oraz w kraju, to kompleksowa opieka medyczna, jaką może zapewnić pacjentom.

Siedziba szpitala mieści się w budynku przy ul. Kościuszki 68. Działalność w zakresie lecznictwa szpitalnego realizowana jest w budynku znajdującym się przy ul. Kościuszki 68 oraz przy ul. Kościuszki 33, w którym do chwili obecnej funkcjonują dwa oddziały: Chorób Płuc i Przewlekle Chorych. W ramach lecznictwa zamkniętego funkcjonuje 11 oddziałów szpitalnych, w tym Szpitalny Oddział Ratunkowy z Zespołami Ratownictwa Medycznego.

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są w Przychodni Rejonowej w Brzesku przy ul. Kościuszki 68 oraz w Gminnych i Wiejskich Ośrodkach Zdrowia w Dębnie, Uszwi, Jadownikach, Łysej Górze i Porąbce Uszewskiej, natomiast opiekę stomatologiczną sprawuje 12 lekarzy dentystów ( w tym jeden ortodonta).

SP ZOZ w Brzesku udziela świadczeń zdrowotnych ok. 39000 ludzi.

Dewizą Zespołu jest ciągłość sprawowania opieki nad pacjentem, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, wsparcie w procesie leczenia i pielęgnacji.
Każdy pacjent, przyjmowany do brzeskiego szpitala może liczyć na fachową i szybką pomoc medyczną ze strony naszego personelu oraz na poszanowanie przysługujących mu praw.

Władze szpitala starają się sukcesywnie podnosić jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych przeprowadzając m.in. ankiety zadowolenia i satysfakcji wśród pacjentów zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakością wg normy ISO 9001.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu