Gratulacje z okazji uzyskania stopnia naukowego doktora naszych pracowników.

Print Friendly, PDF & Email

miniatura_drJest nam niezmiernie miło poinformować, iż w szeregach administracji naszego szpitala mamy kolejne osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora. W dniu 6 kwietnia 2016 roku stopień doktora nauk o zdrowiu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie nadano Pani Małgorzacie Urbaniak-Ostrykiewicz, która obecnie pełni funkcję Naczelnej Pielęgniarki SP ZOZ w Brzesku.

Drugim świeżo upieczonym doktorem jest Pani Greta Kanownik (Kierownik Działu Administracji Medycznej SP ZOZ w Brzesku), która uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w dniu 23 czerwca 2016 roku.

Z tej okazji Dyrekcja SP ZOZ w Brzesku składa najserdeczniejsze gratulacje. Niech wysiłek i wytrwałość w pogłębianiu wiedzy i umiejętności przyniosą Paniom kolejne sukcesy w życiu zawodowym jak i naukowym.  Jesteśmy z tych osiągnięć bardzo dumni. Obydwie Panie Doktor podkreślają, iż bez okazanego wsparcia ze strony Dyrekcji zrealizowanie z sukcesem tak trudnego przedsięwzięcia związanego z napisaniem pracy doktorskiej nie byłoby możliwe.

W SP ZOZ w Brzesku stopnie naukowe doktora uzyskuje nie tylko personel medyczny, ale również pracownicy innych obszarów działalności szpitala. Wykwalifikowany personel stale i systematycznie podnoszący swoją wiedzę i kwalifikacje pozwala na wyznaczenie kierunków dalszego rozwoju działalności szpitala i zarządzania placówką.

Wszystkiego Najlepszego i wielu sukcesów!
Gratulujemy!
Dyrekcja SP ZOZ w Brzesku

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu