Informacja dla pacjentów do komercyjnych badań w kierunku COVID-19

Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, że z dniem  23 października 2020r. zostały obniżone ceny badań komercyjnych w kierunku wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2.  Laboratorium Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych SPZOZ w Brzesku szczegóły  na stronie szpitala pod adresem:

INFORMACJE DLA PACJENTÓW/ KORONAWIRUS/ BADANIA KOMERCYJNE W KIERUNKU SARS-COV-2 (https://www.spzoz-brzesko.pl/informacje-dla-pacjentow/koronawirus/badania-komercyjne-w-kierunku-sars-cov-2/)

oraz w cenniku pod adresem:

INFORMACJE DLA PACJENTÓW / CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH (https://www.spzoz-brzesko.pl/informacje-dla-pacjentow/cenniki-uslug-medycznych/)

Laboratorium Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych SPZOZ w Brzesku ponadto rozszerzyło diagnostykę COVID-19 o nowe badanie:

– OZNACZENIE ANTYGENU SARS-CoV-2  w wymazach z nosogardła.

Szczegółowe  informacje dot. przygotowania pacjenta przed badaniem umieszczone są na stronie szpitala w zakładce : usługi medyczne/diagnostyka medyczna/laboratorium mikrobiologii i immunodiagnostyki chorób zakaźnych.

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu