INFORMACJA DOTYCZĄCA SKARG I UWAG

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Pacjenci,

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i personelu SP ZOZ w Brzesku uprzejmie informujemy, że skargi i uwagi pacjentów w obecnym czasie tzn. zwiększonej zachorowalności na COViD 19 są przyjmowane tylko w formie telefonicznej, pisemnej lub mailowej.

Skargi anonimowe oraz nie dotyczące osoby bezpośrednio składającej skargę nie będą rozpatrywane.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu