Informacja o dostępności do świadczeń dla osób chorujących na otyłość III stopnia

Print Friendly, PDF & Email

PIC01586.JPGW ramach realizacji prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych oraz prawa do informacji, stosowanie do art. 6-8 oraz art. 10 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r., poz. 159, z późn. zm.) informujemy o dostępności do świadczeń (diagnostyka, leczenie) dla osób chorujących na otyłość III stopnia w placówkach województwa małopolskiego – wykaz placówek zestawiony przez Rzecznika Prawa Pacjenta w poniższej tabeli.

Więcej informacji na stronie internetowej Rzecznika Prawa Pacjenta (www.bpp.gov.pl).

Link do informacji na stronie Rzecznika Praw Pacjenta

 

Rodzaj Świadczenia Nazwa Placówki
Rezonans magnetyczny Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80,31-202 Kraków
250kg, średnica otworu gantry 70 cm
Tomograf Komputerowy Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. Młyńska 5, 33-300 Nowy Sącz – umowa z podwykonawcą do 227 kg, średnica otworu gantry 70 cm symulator 3d do 295kg, średnica otworu gantry 85 cm
PET Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. Młyńska 5, 33-300 Nowy Sącz – 227 kg
Łóżka Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, Kraków
1 łóżko na SOR do 400 kg
58 łóżek do 200-250 kg
Transport sanitarny Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, ul. Łazarza 14, 3-530 Kraków – karetka bariatryczna – do przewozu pacjentów do wagi powyżej 300 kg, nosze do 400 kg
Szpital Specjalistyczny im. J.  Babińskiego, ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków – od 250 do 275 kg
Ambulanse ratownictwa medycznego Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim – nosze 250 kg i 275 kg, krzesełko do 180 kg
Zakłady opiekuńczo-lecznicze/opiekuńczo-pielęgnacyjne Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków – łóżko 250-300 kg
Dodatkowy sprzęt SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice – stoły operacyjne do 260 kg
Szpital Św. Anny w Miechowie, ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów – 5 materacy przeciwodleżynowych do 200 kg stół do RTG do 250 kg

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu