Print Friendly, PDF & Email

na podst. Zarządzenia Nr 6/2023 Dyrektora SP ZOZ w Brzesku z dnia 12 stycznia 2023r.
Załącznik Nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku

 

CENNIK dot. opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych – nazwa usługi – cena netto (zł)

 

Podstawowa Opieka  Zdrowotna, Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Porada lekarska (bez kosztów zleconych badań i wykonanych procedur medycznych) – 120zł

Porada lekarska (bez kosztów zleconych badań i wykonanych procedur medycznych) udzielona w domu pacjenta – 240,00zł + koszt dojazdu lekarza do pacjenta wg. stawki 5,70zł/km netto

Badanie bilansowe (wykonywane wyłączenie w POZ) –  120,00 zł

PORADA LEKARSKA / KONSULTACJA SPECJALISTYCZNA (bez kosztów zleconych badań i wykonanych procedur medycznych)

Poradnia Alergologiczna – 120,00 zł
Poradnia Alergologiczna dla Dzieci – 120,00 zł
Poradnia Chirurgiczna  – 120,00 zł
Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej – 120,00 zł
Poradnia Chorób Płuc dla Dzieci  -120,00 zł
Poradnia Chorób Wewnętrznych  120,00 zł
Poradnia Cukrzycowa – 120,00 zł
Poradnia Dermatologiczna – 120,00 zł
Poradnia Endokrynologiczna  – 120,00 zł
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza -120,00 zł
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc – 120,00 zł
Poradnia Immunologiczna – 120,00 zł
Poradnia Kardiologiczna – 120,00 zł
Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia -120,00 zł
Poradnia Leczenia Zeza – 120,00 zł
Poradnia Logopedyczna – 120,00 zł
Poradnia Medycyny Pracy – badanie profilaktyczne zlecone na własny wniosek z wydaniem orzeczenia – 140,00 zł
Poradnia Medycyny Pracy – badanie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych z wydaniem orzeczenia – 140,00 zł
Poradnia Neurologiczna – 120,00 zł
Poradnia Onkologiczna – 120,00 zł
Poradnia Okulistyczna  – 120,00 zł
Poradnia Okulistyczna dla Dzieci – 120,00 zł
Poradnia Otolaryngologiczna  – 120,00 zł
Poradnia Patologii Noworodka – 120,00 zł
Poradnia Pediatryczna  – 120,00 zł
Poradnia Rehabilitacyjna – 120,00 zł
Poradnia Reumatologiczna -120,00 zł
Poradnia Urologiczna – 120,00 zł
Poradnia Zdrowia Psychicznego -120,00 zł
Konsultacyjna Poradnia Anestezjologiczna -120,00 zł

ODDZIAŁY SZPITALNE

Koszt osobodnia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii –  4 620,00 zł
Koszt osobodnia Oddziału Chirurgii Ogólnej – 1 600,00 zł
Koszt osobodnia Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej – koszt implantu (endoproteza) doliczany wg. ceny zawartej na fakturze zakupu  – 3 500,00 zł
Koszt osobodnia Oddziału Chorób Płuc – 1 200,00 zł
Koszt osobodnia Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii – 1 200,00 zł
Koszt osobodnia Oddziału Dziecięcego – 2 100,00 zł
Koszt osobodnia Oddziału Ginekologiczno – Położniczego – 1 750,00 zł
Koszt osobodnia Pododdziału Noworodkowego – 2 000,00 zł
Koszt osobodnia Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej – 550,00 zł
Koszt osobodnia Pododdziału Rehabilitacji Neurologicznej – 600,00 zł
Koszt osobodnia Oddziału Urologicznego- 1 600,00 zł

Transport Sanitarny

Cena za 1 km – 5,70 zł
Transport sanitarny: kierowca – 200,00 zł/godz.
Transport sanitarny: kierowca + ratownik – 250,00 zł/godz.
Transport sanitarny: kierowca + 2 ratowników – 350,00 zł/godz.
Transport sanitarny: kierowca + ratownik + lekarz – 500,00 zł/godz.
Transport sanitarny: kierowca + ratownik + lekarz (COVID lub inna choroba zakaźna) – 700,00 zł/godz.
Opłata miesięczna za gotowość wykonywanie transportu – 200,00 zł

OŚŒRODKI / ODDZIAŁY POBYTU DZIENNEGO

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej  – (osobodzień) – 130,00 zł
Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej – (osobodzień) – 240,00 zł
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci – (osobodzień) – 180,00 zł
Oddział Dzienny Terapii Uzależnień Od Alkoholu – (osobodzień) – 205,00 zł

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Albumina –  12,00 zł

Albumina w moczu – 26,00 zł

ALP / fosfataza alkaliczna – 12,00 zł

ALAT / aminotransferaza alaninowa / – 12,00 zł

Amoniak – 32,00 zł

Amylaza – 13,00 zł

Amylaza w moczu – 13,00 zł

Anty -CCP / przeciwciała antycytrulinowe anty CCP – 55,00 zł

Anty Hbs / przeciwciała, œilościowo / –  30,00 zł

Anty HCV – 43,00 zł

Anty TG – 38,00 zł

Anty TPO – 38,00 zł

Antygen Giardia Lamblia – 32,00 zł

APTT / czas koalinowo -– kefalinowy / – 14,00 zł

ASO / Antystreptolizyna O / – 17,00 zł

AST / aminotransferaza asparginowa / – 12,00 zł

Beta HCG – 30,00 zł

Białko całkowite – 12,00 zł

Białko w moczu / œilościowo/ – 12,00 zł

Białko w moczu /DZM / – 12,00 zł

Bilirubina całkowita – 12,00 zł

Bilirubina bezpośrednia – 12,00 zł

Bilirubina pośrednia – 24,00 zł

CA – 125 – 40,00 zł

CA -15.3 – 40,00 zł

Ca-19.9 – 40,00 zł

CEA – 40,00 zł

Chlorki – 12,00 zł

Chlorki w moczu /DZM/ – 12,00 zł

Cholesterol całkowity – 14,00 zł

Cholesterol HDL – 14,00 zł

Cholesterol LDL / metoda bezpośrednia/ – 18,00 zł

CK – 18,00 zł

CKMB – 22,00 zł

CMV IgG – cytomegalowirus IgG – 44,00 zł

CMV IgM – cytomegalowirus IgM – 44,00 zł

CRP / białko C reaktywne / – 18,00 zł

Czynnik reumatoidalny -– RF – 22,00 zł

D – Dimery – 38,00 zł

Doustny test obciążenia glukozą / 75 g glukozy 2 pkt.0 – 2 h / –  26,00 zł

Doustny test obciążenia glukozą / 75g glukozy 3 pkt. / 0 -1 – 2 h / – 38,00 zł

Etanol / do celów diagnostycznych / – 30,00 zł

Test panelowy do wykrywania œśrodków uzależniających w moczu   / do celów diagnostycznych/ –  50,00 zł

Ferrytyna – 38,00 zł

Fibrynogen – 23,00 zł

Fosfor – 12,00 zł

Fosfor w moczu / PPM, DZM / – 12,00 zł

FPSA / wolne PSA / – 40,00 zł

FT4 – 23,00 zł

FT3 – 23,00 zł

GFR / wskaźnik  filtracji kłębuszkowej / – 13,00 zł

GGT – 12,00 zł

Glukoza – 12,00 zł

Glukoza w moczu / iloœściowo / – 12,00 zł

Glukoza w mocz / DZM / –  12,00 zł

Grupa krwi / jedno oznaczenie / – 60,00 zł

Hemoglobina glikowana – 30,00 zł

HbS antygen / jakośœciowo / – 23,00 zł

HE4 – 87,00 zł

HIV/ combo/ – 40,00 zł

IgA – 27,00 zł

IgE – 30,00 zł

IgG – 22,00 zł

IgM – 26 ,00 zł

Insulina – 37,00 zł

Insulina po obciążeniu  75 g glukozy/ dwupunktowa / 0 – 2 h / –  54,00 zł

Insulina po obciążeniu 75 g glukozy /trzypunktowa / 0 -1 – 2 h / – 111,00 zł

Interleukina – 90,00 zł

Kał – pasożyty – 26,00 zł

Kreatynina – 13,00 zł

Klirens kreatyniny – 26,00 zł

Kreatynina w moczu / PPM, DZM / – 13,00 zł

Kał – krew utajona / bez diety / FOB – 20,00 zł

Kiła – Treponema pallidum / przeciwciała IgG, IgM – 30,00 zł

Kortyzol w surowicy – 37,00 zł

Kwas moczowy – 12,00 zł

Kwas moczowy w moczu / PPM, DZM / – 12,00 zł

Kwas foliowy – 38,00 zł

LDH / dehydrogenaza mleczanowa / –  13,00 zł

Lipaza – 19,00 zł

Lipidogram / Chol, TG, Chol HDL, Chol LDL-wyl/ – 39,00 zł

Magnez – 13,00 zł

Magnez w moczu / PPM, DZM / – 13,00 zł

Mleczany – 20,00 zł

Mocz – badanie ogólne – 18,00 zł

Mocznik – 12,00 zł

Mocznik w moczu / PPM, DZM / – 12,00 zł

Morfologia 5 diff – 18,00 zł

NT pro BNP – 90,00 zł

OB /odczyn Biernackiego/ -10,00 zł

Odczyn Coombsa – 55,00 zł

Odczyn Waalera- Rosego – 22,00 zł

Parathormon – 42,00 zł

Pochodne hemoglobiny / hemoglobina tlenkoweglowa CO_HB/ – 27,00 zł

Potas – 12,00 zł

Potas w moczu / DZM / – 12,00 zł

Prokalcytonina – 90,00 zł

Prolaktyna – 30,00 zł

Prolaktyna po MTC /prolaktyna po 1 godz po MTC 0- 1 h / – 60,00 zł

PSA – 32,00 zł

INR, PT – 14,00 zł

Reticulocyty – 18,00 zł

Równowaga kwasowo- zasadowa RKZ –  25,00 zł

ROMA / Ca 125, HE4, wskaźnik  oceny ryzyka / – 127,00 zł

Rozmaz krwi obwodowej / manualny / – 16,00 zł

Sód – 12,00 zł

Sód w moczu /DZM / – 12,00 zł

TIBC / Fe + UIBC / – 30,00 zł

Toxoplazma IgG / Toxo IgG – 37,00 zł

Toxoplazma IgM/ Toxo IgM – 37,00 zł

Transferyna – 30,00 zł

Troponina T – 37,00 zł

Triglicerydy – 13,00 zł

TSH – 22,00 zł

UIBC – 18,00 zł

Wapń – 12,00 zł

Wapń w moczu / PPM, DZM / – 12,00 zł

Wapń zjonizowany – 15,00 zł

Witamina D3 – 65,00 zł

Witamina B12 – 43,00 zł

Żelazo – 12,00 zł

Grupa krwi potwierdzona / 2 oznaczenia / – 110,00 zł

Profil podstawowy: morfologia, mocz – badanie ogólne, glukoza, cholesterol, potas, kreatynina, GFR, mocznik, TSH,OB –  118,00 zł

Profil watrobowy:: ASPAT, ALAT, GGT, ALP, albumina, bilirubina – 65,00 zł

Profil nerkowy: mocz – badanie ogólne, kwas moczowy, kreatynina, mocznik, GFR, potas, sód – 70,00 zł

Profil trzustkowy: amylaza w surowicy, amylaza w moczu, lipaza – 41,00 zł

Profil sercowy: CK, ASPAT, ALAT, lipidogram, sód, potas, magnez – 106,00 zł

Profil tarczycowy podstawowy: TSH, FT4, FT3 – 61,00 zł

Profil tarczycowy rozszerzony: TSH, FT4, FT3 , anty TPO, anty TG – 130,00 zł

Profil kostny: wapń, fosfor nieorganiczny, ALP, witamina D – 91,00 zł

LH – 22,00 zł

FSH – 22,00 zł

Estradiol – 26,00 zł

Estriol wolny – 30,00 zł

Progesteron – 26,00 zł

Testosteron – 26,00 zł

Testosteron wolny – 45,00 zł

AMH – 180,00 zł

Androstendion – 45,00 zł

Alfa-1 antytrypsyna – 80,00 zł

Aldosteron – 45,00 zł

DHEA – 38,00 zł

DHEA SO4 – 36,00 zł

SHBG – 33,00 zł

17-hydroksyprogesteron (17-OH-Progesteron) – 40,00 zł

ACTH – 30,00 zł

Kortyzol w DZM – 50,00 zł

Kamienie moczowe – 35,00 zł

Hormon wzrostu – 35,00 zł

IGF 1 – 100,00 zł

T3 – 18,00 zł

T4- 18,00 zł

P/c p.receptorom TSH (TRAB) – 60,00 zł

Tyreoglobulina – 50,00 zł

Aktywnośœć reninowa osocza – 80,00 zł

Fosfataza kwaśœna – 15,00 zł

Fosfataza zasadowa izoenzym kostny – 30,00 zł

Witamina D3 Metabolit 25(OH) – 115,00 zł

C-peptyd – 35,00 zł

P/c p.dekarboksylazie kw. Glutaminowego (anty-GAD) – 90,00 zł

AFP – 31,00 zł

TPS – 50,00 zł

Ca 72-4 – 25,00 zł

Antytrombina III – aktywnośœć – 45,00 zł

Białko C – aktywnoœść – 60,00 zł

Białko S – wolne – 80,00 zł

Homocysteina – 50,00 zł

HCG wolna podjednostka beta (KRYPTOR) – 100,00 zł

HCG wolna podjednostka beta – 45,00 zł

PAPP-A (KRYPTOR) – 100,00 zł

PAPP-A – 40,00 zł

Mioglobina – 40,00 zł

Alfa-1-kwaœśna glikoproteina (orozomukoid) – 25,00 zł

Dopełniacz, składowa C-3 – 50,00 zł

Dopełniacz, składowa C-4 – 50,00 zł

HLA-B27 – 140,00 zł

Ceruloplazmina – 40,00 zł

Test potwierdzenia HBS – 46,00 zł

HBe antygen – 40,00 zł

HBe przeciwciała – 40,00 zł

HBc przeciwciała całkowite – 40,00 zł

HBc przeciwciała IgM – 40,00 zł

HCV met. PCR – jakoœściowo – 180,00 zł

HAV przeciwciała całkowite – 60,00 zł

HAV przeciwciała IgM – 55,00 zł

Toxoplazmoza IgG awidnośœć – 70,00 zł

Różyczka IgG (RUBELLA) – 36,00 zł

Różyczka IgM (RUBELLA) – 36,00 zł

CMV/Cytomegalovirus/IgG awidnoœć – 80,00 zł

HSV/Herpes simplex virus/IgG – 40,00 zł

HSV/Herpes simplex virus/IgM – 40,00 zł

EBV/Epstein-Barr virus/IgG – 50,00 zł

EBV/Epstein-Barr virus/IgM – 40,00 zł

Mononukleoza zakaźna  – jakościowo – 25,00 zł

Mycoplazma pneumoniae IgG – 41,00 zł

Mycoplazma pneumoniae IgM – 41,00 zł

Chlamydia pneumoniae IgG – 41,00 zł

Chlamydia pneumoniae IgM – 41,00 zł

Chlamydia pneumoniae IgA – 41,00 zł

Chlamydia trachomatis IgG – 40,00 zł

Chlamydia trachomatis IgM – 40,00 zł

Chalmydia trachomatis IgA – 40,00 zł

CRP hs – 19,00 zł

Helicobacter pylorii IgA – 50,00 zł

Helicobacter pylorii IgG – 35,00 zł

Krztusiec/Bordetella pertussis/IgG – 41,00 zł

Krztusiec/Bordetella pertussis/IgM – 41,00 zł

Krztusiec/Bordetella pertussis/IgA – 41,00 zł

Borelioza met. Western -Blot IgG – 100,00 zł

Borelioza met. Western -Blot IgM – 100,00 zł

Bruceloza IgG – 50,00 zł

Bruceloza IgM – 50,00 zł

Ospa/Varicella zoster virus IgG – 60,00 zł

Ospa/Varicella zoster virus IgM – 60,00 zł

Odra/morbilli virus IgG – 65,00 zł

Odra/morbilli virus IgM – 65,00 zł

Toxokaroza (toxocara canis) – 70,00 zł

P/c p.jądrowe (ANA1) – 41,00 zł

P/c p.jądrowe (ANA2) – 80,00 zł

P/c p.jądrowe (ANA3) – 110,00 zł

P/c p.antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA – 70,00 zł

P/c p.endomysium IgA, IgG (łącznie) – 95,00 zł

P/c p.endomysium IgA – 60,00 zł

P/c p.endomysium IgG –  60,00 zł

P/c p.retikuline IgA – 60,00 zł

P/c p.retikuline IgG – 60,00 zł

P/c p.endomysium i gliadynie IgA, IgG (łącznie) – 120,00 zł

P/c p.endomysium i gliadynie IgA – 60,00 zł

P/c p.endomysium i gliadynie IgG – 60,00 zł

P/c gliadynie IgA – 60,00 zł

P/c gliadynie IgG – 60,00 zł

P/c p.transglutaminazie tkankowej/anty tTG/ IgA, IgG (łącznie) – 150,00 zł

P/c p.transglutaminazie tkankowej/anty tTG/ IgA – 80,00 zł

P/c p.transglutaminazie tkankowej/anty tTG/IgG – 80,00 zł

P/c p.kardiolipinie IgG, IgM (łącznie) – 110,00 zł

P/c p.kardiolipinie IgG – 60,00 zł

P/c p.kardiolipinie IgM – 60,00 zł

P/c p.beta 2 glikoproteinie IgG, IgM (łącznie) – 150,00 zł

P/c p.beta 2 glikoproteinie IgM – 80,00 zł

P/c p.beta 2 glikoproteinie IgG – 80,00 zł

P/c komórkom okładz. żoładka (APCA) – 60,00 zł

P/c p.czynnikowi wewn. Castle’a – 75,00 zł

Antykoagulant toczniowy – 75,00 zł

P/c p.plemnikom – 70,00 zł

Panel jelitowy (ASCA) – 140,00 zł

P/c p.receptorom acetylocholiny (anty-AChR) – 140,00 zł

P/c p.miꜶniom gładkim (ASMA) – 60,00 zł

P/c p.antygenom jajnika – 130,00 zł

P/c p.antygenom łożyska – 90,00 zł

P/c p.pemphigus i pemphigoid – 80,00 zł

Parvowirus IgM – 60,00 zł

Parvowirus IgG – 60,00 zł

Lit – 25,00 zł

Karbamazepina – 35,00 zł

Kwas walproinowy -35,00 zł

Digoksyna – 35,00 zł

Miedz -45,00 zł

Cynk -50,00 zł

IgE: specyficzne (każde) – 35,00 zł

Panel alergenów – mieszany – 160,00 zł

Panel alergenów – pokarmowy – 160,00 zł

Panel alergenów – oddechowy -160,00 zł

Włoœśnica – 160,00 zł

Proteinogram – 25,00 zł

Cholinoesteraza – 12,00 zł

USR – test potwierdzenia – 80,00 zł

 

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ – LABORATORIUM MIKROBIOLOGII  I IMUNNODIAGNOSTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH

Antygen Legionellapneumophilasero grupa 1 w moczu –  70,00 zł

Antygen Streptococcuspneumoniae w moczu i PMR – 60,00 zł

GDH i toksyny A/B Clostidiumdifficile w kale –  120,00 zł

Poziom laktoferyny w kale – 100,00 zł

Rota/adenowirusy w kale – 50,00 zł

Adenowirus + RSV antygen – 90,00 zł

RSV w popłuczynach z nosa i wymazach z nosogardzieli – 70,00 zł

Norowirus antygen – 100,00 zł

Campylobacter antygen – 70,00 zł

Oznaczanie poziomu kalprotektyny w kale – 90,00 zł

Mycoplasma pneumonice p/c IgM w surowicy – 120,00 zł

Oznaczanie antygenów grypy typu A i B – 80,00 zł

Gardło w kierunku Streptoccocuspyogenes – 50,00 zł

Oznaczanie antygenu Helicobacterpylori w kale – 50,00 zł

Yersiniaenterocolitica O:3- oznaczenie antygenu w kale – 110,00 zł

Wirus SARS-CoV-2 antygen – 120,00 zł

Wirus SARS-CoV-2 antygen/ z tłumaczeniem wyniku na język angielski lub niemiecki – 140,00 zł

Wirus SARS-CoV-2 met. RT-PCR – wymaz z nosogardła – 400,00 zł

Wirus SARS-CoV-2 met. RT-PCR – wymaz z nosogardła / z tłumaczeniem wyniku na język angielski lub niemiecki – 420,00 zł

Panel oddechowy (SARS-CoV-2/FLU AiB//RSV) met. PCR /wymaz z nosogardła –  500,00 zł

Panel oddechowy met. PCR /wymaz z nosogardła – 900,00 zł

Panel pokarmowy met. PCR/kał – 850,00 zł

Clostridioidesdifficile- toksyna B/toksyna binarna /NAP1/027- met. RT-PCR –  450,00 zł

Mycobacteriumtuberculosiscomplex/ opornoœć na Rifampicynę – met. RT-PCR – 450,00 zł

Karbapenemazy (KPC, NDM, VIM, OXA48) -met. RT-PCR –  450,00 zł

Wirus SARS-CoV-2 p/c IgA/IgM – 130,00 zł

Wirus SARS-CoV-2 p/c IgG – 130,00 zł

Wirus SARS-CoV-2 p/c IgA/IgM/IgG –  250,00 zł

Wirus SARS-CoV-2 p/c IgG poszczepienne – 130,00 zł

Borrelia burgdorferi(Lyme) IgG/ELISA/surowica – 55,00 zł

Borreliaburgdorferi(Lyme) IgM/ELISA/surowica – 55,00 zł

Borreliaburgdorferi(Lyme) IgG/MONOTEST/surowica – 75,00 zł

Borreliaburgdorferi(Lyme) IgM/MONOTEST/surowica – 75,00 zł

Badanie mykologiczne – 70,00 zł

Badanie w kierunku beztlenowców – 70,00 zł

Badanie cewki moczowej, stercza, nasienia -70,00 zł

Badanie dolnych dróg oddechowych – plwociny – 70,00 zł

Eozynofilia – 65,00 zł

Wymaz z gardła, nosa, migdałków, krtani – 50,00 zł

Wymaz z gardła, nosa w kierunku nosicielstwa S.aureus – 40,00 zł

Wymaz z kanału szyjki macicy – 70,00 zł

Posiew moczu – 50,00 zł

Badanie w kierunku Neiseriagonorrhoeae – 60,00 zł

Nosicielstwo Strptococcusagalactiaew pochwie – GBS – 50,00 zł

Wymaz z oka – 50,00 zł

Posiew płynu z jam ciała, wymaz – 70,00 zł

Wymaz z pochwy – 70,00 zł

Wymaz z rany, ropy – 70,00 zł

Stopień czystoœci pochwy – 40,00 zł

Trichomonasvaginalis ( rzęsistek) – 40,00 zł

Wymaz z ucha – 60,00 zł

Badanie mikrobiologiczne kału w kierunku Salmonella i Shigella (bez antybiogramu) – 60,00 zł

Sporal – 2 testy – 60,00 zł

Badanie przesiewowe ESBL – 40,00 zł

Badanie przesiewowe VRE – 40,00 zł

Badanie przesiewowe KPC – 50,00 zł

MIC E-test – 45,00 zł

Dodatkowy antybiogram automatyczny – 65,00 zł

Dodatkowy antybiogram krążkowy – 35,00 zł

Dodatkowa identyfikacja automatyczna – 55,00 zł

Dodatkowa identyfikacja krążkowa – 20,00 zł

Kał na nosicielstwo Salmonellai Shigella (3 oznaczenia) – 115,00 zł

Badanie mikrobiologiczne kału w kierunku Staphylococcusaureus – 35,00 zł

Badanie mikrobiologiczne kału w kierunku pałeczek Gram ujemnych i ziarniaków w tym w kierunku EPEC – 35,00 zł

Kał w kierunku Yersiniaenterocolitica – 50,00 zł

Kał w kierunku norowirusów – metoda PCR, immunochromatograficzna , ELISA – 120,00 zł

Wymaz z cewki moczowej w kierunku Mycoplasmahominis i Ureoplasmaspp. – metoda

immunofluorescencji – 50,00 zł

Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasmahominis i Ureoplasmaspp. – metoda  – 50,00 zł

Badanie plwociny w kierunku Mycoplasmapneumoniae metodą PCR – 160,00 zł

Badanie metodą PCR w kierunku Chlamydia pneumoniae – wymaz -140,00 zł

Badanie metodą PCR w kierunku Ureaplasmaurealyticum – wymaz – 190,00 zł

Badanie metodą PCR w kierunku Chlamydia trachomatis, Ureaplasmaurealyticum – 220,00 zł

Badanie metodą PCR w kierunku Ureaplasmaurealyticum, Mycoplasma genitaliom, HPV, Chlamydia, trachomatis – wymaz –  270,00 zł

Badanie metodą PCR w kierunku Trichomonasvaginalis, Ureaplasmaurealyticum, Mycoplasmahominis, Mycoplasma genitaliom, Neisseriagonorrhoeae , Chlamydiatrachomatis – wymaz – 350,00 zł

Badanie metodą PCR w kierunku Chlamydia trachomatis – mocz, wymaz – 140,00 zł

Badanie w kierunku dermatofitów ( włosy, skóra, paznokcie) – zeskrobiny – 40,00 zł

Wymaz w kierunku grypy AH1N1 – metoda PCR – 250,00 zł

Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrhoeae / Mycoplasma genitalium DNA (PCR) – 220,00 zł

Mycoplasma hominis /Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum DNA (PCR) – 220,00 zł

TROMBOFILIA / Czynnik krzepnięcia II (FII) / protrombina (PCR) – 220,00 zł

TROMBOFILIA / Czynnik krzepnięcia V (FV) / mutacja Leiden (PCR) – 220,00 zł

TROMBOFILIA / Polimorfizm 675 w promotorze genu PAI1 (PCR) – 230,00 zł

TROMBOFILIA / Mutacje w genach MTHFR (C6771) i MTHFR (A1298C) / hiperhomocysteinemia(PCR) – 330,00 zł

 

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ – RTG Ogólnodiagnostyczne

Górny odcinek przewodu pokarmowego z barytem  – 80,00 zł

Górny odcinek przewodu pokarmowego z gastrografiną – 130,00 zł

Pasaż jelit z gastrografiną  – 170,00 zł

Pasaż jelit z barytem –  110,00 zł

RTG czaszki AP – I projekcja  – 36,00 zł

RTG czaszki – II projekcje – 47,00 zł

RTG czaszki- komplet urazowy- IV projekcje – 60,00 zł

RTG zatok PA  – 47,00 zł

RTG oczodołów PA- I projekcja  – 30,00 zł

RTG oczodołów – II projekcje  – 38,00 zł

RTG kości nosowej   –  20,00 zł

RTG żuchwy – skos- II projekcje – 40,00 zł

RTG żuchwy PA  – 30,00 zł

RTG zęba –  25,00 zł

RTG tchawicy  – 32,00 zł

RTG klatka piersiowa PA  – 42,00 zł

RTG klatka piersiowa – bok  – 42,00 zł

RTG klatka piersiowa AP + bok – 50,00 zł

RTG klatka piersiowa bok z kontrastem w przełyku  – 63,00 zł

RTG żebra – I projekcja – 35,00 zł

RTG żebra – II projekcje – 47,00 zł

RTG szczyty płuc – 32,00 zł

RTG kręgosłup C – I projekcja – 35,00 zł

RTG kręgosłup C –AP + bok –II projekcje – 47,00 zł

RTG kręgosłup C czynnośœciowy– III projekcje – 50,00 zł

RTG kręgosłup C – IV projekcje – 54,00 zł

RTG kręgosłup piersiowy AP + bok (Th)  –  47,00 zł

RTG kręgosłup piersiowy celowane – II projekcje – 42,00 zł

RTG kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy – celowane –  42,00 zł

RTG kręgosłup lędźwiowo- krzyżowy AP + bok (L-S) – 47,00 zł

RTG kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy skośœny – IV projekcje  – 60,00 zł

RTG kośœć krzyżowa i ogonowa – bok – 33,00 zł

RTG koœść ogonowa AP + bok – 44,00 zł

RTG miednicy lub stawów biodrowych – 47,00 zł

RTG jama brzuszna – 40,00 zł

RTG przeglądowe układu moczowego –  40,00 zł

Urografia ze śœrodkiem niskoosmolarnym  – 380,00 zł

RTG staw biodrowy AP lub osiowe – 47,00 zł

RTG stawy krzyżowo – biodrowe- I projekcja – 47,00 zł

RTG stawy krzyżowo – biodrowe- II projekcje – 44,00 zł

RTG obojczyka – 47,00 zł

RTG staw barkowy AP  – 42,00 zł

RTG staw barkowy – projekcja Y  – 36,00 zł

RTG staw barkowy – transtorakalne  – 36,00 zł

RTG stawy barkowe porównawcze  – 47,00 zł

RTG ramienia – 47,00 zł

RTG staw łokciowy – I projekcja  – 30,00 zł

RTG staw łokciowy – II projekcje  – 42,00 zł

RTG stawy łokciowe – IV projekcje  – 56,00 zł

RTG przedramienia – II projekcje   – 40,00 zł

RTG kośœci przedramion – IV projekcje  – 50,00 zł

RTG staw nadgarstkowy – II projekcje – 40,00 zł

RTG stawy nadgarstkowe PA – IV projekcje – 55,00 zł

RTG nadgarstek AP lub dłoń dziecka (wiek kostny) – 34,00 zł

RTG jednej dłoni – II projekcje  – 36,00 zł

RTG obu dłoni porównawcze– IV projekcje  – 46,00 zł

RTG palca – II projekcje  – 42,00 zł

RTG kośœć udowa – I projekcja –  33,00 zł

RTG kośœć udowa – II projekcje –  44,00 zł

RTG staw kolanowy – osiowe – 35,00 zł

RTG staw kolanowy – II projekcje – 40,00 zł

RTG stawy kolanowe porównawcze– IV projekcje – 56,00 zł

RTG podudzie – II projekcje – 40,00 zł

RTG koœści podudzi porównawcze – IV projekcje – 55,00 zł

RTG staw skokowy AP  – 30,00 zł

RTG staw skokowy – II projekcje  – 40,00 zł

RTG stawy skokowe – porównawcze – IV projekcje – 58,00 zł

RTG stopy – I projekcja – 36,00 zł

RTG stopa – II projekcje – 40,00 zł

RTG stopy – III projekcje – 48,00 zł

RTG stopy – IV projekcje  – 52,00 zł

RTG pięty – 36,00 zł

RTG pięt  – 44,00 zł

RTG palców stopy – II projekcje – 42,00 zł

RTG Kręgosłupa TH -LS AP  – 60,00 zł

RTG posturalne kręgosłupa – 95,00 zł

RTG posturalne kończyn dolnych – 95,00 zł

 

               ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWE – PRACOWNIA MAMMOGRAFII

 nazwa usługi

Mammografia  – 120,00 zł

Mammografia – zdjęcie celowane – 82,00 zł

 

 ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ   – PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

TK głowy podstawowe – 190,00 zł
TK głowy podstawowe + kontrast  – 260,00 zł
TK angio głowy – 500,00 zł
TK angio tętnic szyi – 500,00 zł
HRCT  – 280,00 zł
TK zatok podstawowe (twarzoczaszka, kości skroniowe) – 220,00 zł
TK zatok podstawowe + kontrast – 280,00 zł
TK koœci (kończyny, obręcz miednicza, obręcz barkowa)  – 250,00 zł
TK klatki piersiowej bez kontrastu  – 260,00 zł
TK klatki piersiowej z kontrastem  –  350,00 zł
TK jamy brzusznej z kontrastem – 400,00 zł
TK angio tętnic jamy brzusznej  – 500,00 zł
TK miednicy z kontrastem  – 360,00 zł
TK angio tętnic kończyn –  600,00 zł
TK angio aorty  – 600,00 zł
TK Kręgosłupa C  – 280,00 zł
TK jamy brzusznej bez kontrastu – 280,00 zł
TK miednicy bez kontrastu  – 230,00 zł
TK jamy brzusznej + miednica bez kontrastu – 360,00 zł
TK jamy brzusznej + miednica z kontrastem – 560,00 zł
TK klp + jama brzuszna + miednica bez kontrastu – 440,00 zł
TK klp + jama brzuszna + miednica z kontrastu  – 700,00 zł
TK serca – calcium score – 350,00 zł
TK angio tętnic wieńcowych z oceną morfologii i czynności serca – 900,00 zł
TK szyi bez kontrastu – 240,00 zł
TK szyi z kontrastem – 360,00 zł
TK inne bez kontrastu – 250,00 zł
TK inne z kontrastem – 350,00 zł
TK Kręgosłupa (Th lub LS) – 300,00 zł

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ – Pracownia USG

Biopsja cienkoigłowa tarczycy – 160,00 zł
Doppler tętnic dolnej połowy ciała – 160,00 zł
Doppler tętnic szyjnych –  110,00 zł
Doppler żył dolnej połowy ciała  – 160,00 zł
ECHO SERCA  – 90,00 zł
USG jamy brzusznej – 90,00 zł
USG ginekologiczne – 90,00 zł
USG jamy opłucnej  – 90,00 zł
USG jąder  – 90,00 zł
USG nadgarstek z dłonią – 90,00 zł
USG piersi  – 90,00 zł
USG przezciemiączkowe  – 90,00 zł
USG stawów biodrowych – 90,00 zł
USG stawu barkowego – 90,00 zł
USG stawu kolanowego  – 90,00 zł
USG stawu łokciowego    – 90,00 zł
USG stawu skokowego + stopa – 90,00 zł
USG tarczycy – 90,00 zł
USG tkanek miękkich powierzchownych  – 90,00 zł
USG układu moczowego – 90,00 zł

PRACOWNIA ENDOSKOPII

Gastroskopia + test HP – 260,00 zł
Kolonoskopia diagnostyczna – 450,00 zł
Kolonoskopia z biopsją- 520,00 zł
Kolonoskopia z polipektomią – 1 550,00 zł
Pobranie wycinka przy wykonaniu biopsji (gastroskopia, kolonoskopia) – za 1 wycinek – 45,00 zł

PRACOWNIA EKG, PRÓB WYSIŁKOWYCH SERCA I BADAŃ METODĄ HOLTERA

EKG wysiłkowe na bieżni / cykloergonometrze – 100,00 zł
Badanie metodš Holtera (24 godz.) – 100,00 zł
Monitorowanie systemowego cisnienia tętniczego (bez opisu) – 100,00 zł

PRACOWNIA SPIROMETRII

Spirometria spoczynkowa z opisem – 90,00 zł
Próba rozkurczowa (Ocena odwracalności obturacji oskrzeli) z opisem – 150,00 zł

DZIAŁ USPRAWNIANIA LECZNICZEGO

Ćwiczenia czynne w odciążaniu –  12,00 zł

Ćwiczenia wg metod neurofizjologicznych – 50,00 zł

Elektrostymulacja – 12,00 zł

Galwanizacja – 10,00 zł

Impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwoœści – 10,00 zł

Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwoœści – 10,00 zł

Inne formy usprawniania – 10,00 zł

Jonoforeza – 10,00 zł

Kąpiel wirowa kończyn dolnych – 15,00 zł

Kąpiel wirowa kończyn dolnych i kręgosłupa – 20,00 zł

Kąpiel wirowa kończyn górnych – 15,00 zł

Krioterapia miejscowa – 15,00 zł

Laseroterapia – skaner -10,00 zł

Laseroterapia punktowa – 15,00 zł

Masaż limfatyczny mechaniczny (15 minut) – 25,00 zł

Masaż limfatyczny ręczny – leczniczy (20 minut) – 30,00 zł

Masaż mechaniczny (aquawibron) (15 minut)- 20,00 zł

Masaż podwodny hydropowietrzny (25 minut) – 30,00 zł

Masaż suchy częściowy (20 minut) – 30,00 zł

Mobilizacje i manipulacje – 25,00 zł

Naświetlanie promieniami IR/ UV – 8,00 zł

Natrysk biczowy – 25,00 zł

Pionizacja i nauka czynności lokomocyjnych – 16,00 zł

Prady diadynamiczne – 8,00 zł

Prądy KOTZA – 10,00 zł

Prądy interferencyjne – 10,00 zł

Prądy TENS – 10,00 zł

Prądy TREBERTA – 10,00 zł

Tonoliza – 15,00 zł

Ultradźwięki miejscowe –  10,00 zł

Ultrafonoforeza – 10,00 zł

Wyciągi – 10,00 zł

Zabiegi fizykoterapeutyczne różne/termożele – 10,00 zł

 

PROCEDURY ZABIEGOWE O CHARAKTERZE OGÓLNYM WYKONYWANE W:

Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Gabinetach zabiegowych POZ i Poradni Specjalistycznych oraz Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Aspiracja stawu – 50,00 zł
Badanie EKG (bez opisu) – 34,00 zł
Badanie poziomu cukru glukometrem – 25,00 zł
Iniekcja domięśniowa – 33,00 zł
Iniekcja dożylna – 55,00 zł
Iniekcja podskórna – 23,00 zł
Nakłucie stawu punkcja – 50,00 zł
Oczyszczenie lub usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej  np. przez przemycie solą fizjologiczną –  120,00 zł
Opatrunek duży –  75,00 zł
Opatrunek mały – 50,00 zł
Pomiar RR – 23,00 zł
Pomiar temperatury, wagi – 23,00 zł
Radykalne wycięcie 1 zmiany skórnej (z badaniem histopatologicznym) – 225,00 zł
Szczepienie (bez kosztów szczepionki) – 23,00 zł
Szycie skóry i tkanki podskórnej, długości do 4,0 cm – 150,00 zł
Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długoœci powyżej 4,0 cm – 250,00 zł
Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, poniżej 4 ran – 255,00 zł
Usunięcie opatrunku gipsowego – 45,00 zł
Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego – 125,00 zł
Usunięcie szwów – 71,00 zł
Wlew dożylny płynów elektrolitycznych (za każde 0,5 litra płynów) – 140,00 zł
Wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł – 40,00 zł
Wymaz z gardła (pobranie materiału)- 23,00 zł
Wymiana cewnika wprowadzonego do pęcherza moczowego – 70,00 zł
Wymiana tamponu/drenu w ranie – 70,00 zł
Założenie lub wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny dolnej – 190,00 zł
Założenie lub wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny górnej-  190,00 zł

* Świadczenia wykonywane w Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz w domu pacjenta przez pielęgniarki i położne środowiskowo- rodzinne powiększone są o koszty dojazdu tj. 5,70 zł/ 1 km

PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI

Porada lekarska z wykonaniem testów skórnych metodą punktową (10 alergenów) – 230,00 zł
Porada lekarska z wykonaniem badania: otoskopia, rinoskopia przednia, rinoskopia środkowa – 120,00 zł

PORADNIA DERMATOLOGICZNA

Elektrokoagulacja 1 zmiany powierzchownej –  70,00 zł
Badanie dermatoskopowe 1 zmiany skórnej – 25,00 zł
Kriochirurgiczne zniszczenie 1 zmiany skórnej –  100,00 zł
Krioterapia 1 zmiany skórnej powierzchownej – 80,00 zł
Elektrochirurgiczne wycięcie 1 zmiany skórnej (bez badania histopatologicznego) – 100,00 zł
Elektrochirurgiczne wycięcie 1 zmiany skórnej z badaniem histopatologicznym – 200,00 zł
Pobranie materiału do badania mykologicznego (bez oceny mykologicznej) – 30,00 zł
Œświatłolecznictwo (1 zabieg) –  15,00 zł

PORADNIA GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZA

Pobranie materiału i badanie cytologiczne – 100,00 zł
Krioterapia szyjki macicy (za jedną wizytę) – 165,00 zł
Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki – 165,00 zł
Usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki – 60,00 zł
Wymiana, ponowne dopasowanie lub usunięcie krążka dopochwowego – 60,00 zł
Zniszczenie zmiany lub tkanki szyjki macicy – 370,00 zł

PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

Punkcja odbarczająca, nakłucie opłucnej – 125,00 zł
Nebulizacja – 20,00 zł
Założenie i odczytanie próby tuberkulinowej – 35,00 zł
Mikrobiologiczne badanie w kierunku prątka gruźlicy – metoda konwencjonalna – opracowanie materiału –  15,00 zł
Mikrobiologiczne badanie w kierunku prątka gruźlicy  – metoda konwencjonalna – założenie hodowli na podłożu Lowenstein Jensen – 45,00 zł
Mikrobiologiczne badanie w kierunku prątka gruźlicy – metoda konwencjonalna – identyfikacja Mycobacterium tuberculosis (test niacynowy)  – 45,00 zł
Mikrobiologiczne badanie w kierunku prątka gruźlicy – metoda konwencjonalna – identyfikacja MOTT do grup Runiona – 150,00 zł
Mikrobiologiczne badanie w kierunku prątka gruźlicy-metoda konwencjonalna – lekooporność podst.- 135,00 zł
Mikrobiologiczne badanie w kierunku prątka gruźlicy – metoda automatyczna BACTEC MGIT 960 TB oraz 320 TB opracowanie materiału i założenie hodowli na podłożu płynnym –  125,00 zł
Mikrobiologiczne badanie w kierunku prątka gruźlicy  – metoda automatyczna BACTEC MGIT 960 TB- oraz 320 TB- różnicowanie prątków na Mycobacterium tuberculosis complex i MOTT – 55,00 zł
Mikrobiologiczne badanie w kierunku prątka gruźlicy  – metoda automatyczna BACTEC MGIT 960TB oraz 320 TB – lekooporność automatyczna – 190,00 zł
Diagnostyka gruźlicy  metodą wykonywania DNA prątków gruźlicy  w materiale – 260,00 zł
Mikrobiologiczne badanie w kierunku prątka gruźlicy  – Testy IGRA: Test T-SPOT.TB – 200,00 zł
Mikrobiologiczne badanie w kierunku prątka gruźlicy  – Test IGRA: QuantiFERON TB Gold – 150,00 zł

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Porada diagnostyczna wykonywana przez terapeutę – 125,00 zł
Porada lekarska diagnostyczna wraz z wywiadem – 165,00 zł
Porada lekarska terapeutyczna -130,00 zł
Sesja psychoterapii indywidualnej wykonywana przez terapeutę – 165,00 zł
Sesja psychoterapii grupowej wykonywana przez terapeutę – 165,00 zł
Porada terapeutyczna kolejna wykonywana przez terapeutę – 85,00 zł

PORADNIA OKULISTYCZNA, PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI, PORADNIA LECZENIA ZEZA

Badanie pola widzenia – 80,00 zł
Badanie: GDX (diagnostyka jaskry) -118,00 zł
Badanie: OCT – 80,00 zł
Badanie ciœśnienia śœródgałkowego – 80,00 zł
Usunięcia ciała obcego – 180,00 zł
Badanie okulistyczne (np. badanie wady refrakcji lub badanie przedniego odcinka i dna oka lub dobór okularów korekcyjnych) – 120,00 zł
Ćwiczenia ortoptyczne (1 ćwiczenie) – 95,00 zł

PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA

Badanie audiometryczne – 25,00 zł

PORADNIA UROLOGICZNA

Punkcja wodniaka – 80,00 zł
Rozciąganie napletka -95,00 zł
Uroflometria – 100,00 zł
Wlew do pęcherza moczowego szczepionki BCG – 380,00 zł
Wymiana cewnika w nefrostomii i pielostomii – 100,00 zł
Wymiana cewnika w przetoce nerkowej – 115,00 zł

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Konsultacja psychologiczna – 115,00 zł
Badanie psychologiczne z wykonaniem testów oraz wydaniem opinii / sesja psychoterapii indywidualnej – 200,00 zł
Porada lekarska diagnostyczna – 130,00 zł

 

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

Wypełnienie materiałem glazionomerowym

 1. a) całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni –  60,00 zł

 2. b) całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 2 powierzchniach – 90,00 zł

 3. c) całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 2 powierzchniach – 100,00 zł

 4. d) całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 3 powierzchniach – 120,00 zł

Wypełnienie materiałem chemoutwardzalnym

 1. a) całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni – 90,00 zł

 2. b) całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 2 powierzchniach – 100,00 zł

 3. c) całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 2 powierzchniach – 110,00 zł

 4. d) całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 3 powierzchniach – 120,00 zł

Wypełnienie materiałem œświatłoutwardzalnym

 1. a) całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni – 100,00 zł

 2. b) całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 2 powierzchniach – 110,00 zł

 3. c) całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 2 powierzchniach – 120,00 zł

 4. d) całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 3 powierzchniach – 140,00 zł

 5. e) odbudowa złamanego kąta w zębach siecznych stałych –  150,00 zł

Pokrycie przebarwionej korony zęba licówką z materiału światłoutwardzalnego – 160,00zł

Leczenie endodontyczne zęba bocznego i tylnego, ekstyrpacja, opracowanie i wypełnienie jednego kanału:

 1. a) na jednej wizycie – 120,00 zł

 2. b) każda dodatkowa wizyta – 50,00 zł

Leczenie nadwrażliwoœści zębów (1/4 łuku zębowego) – 50,00 zł

Impregnacja zębiny zębów mlecznych (za 1 zęba)- 50,00 zł

Profilaktyka fluorkowa indywidualna powyżej 18-tego roku życia

 1. a) 1 łuk zębowy – 70,00 zł

 2. b) 2 łuki zębowe – 120,00 zł

Kiretaż zamknięty:

 1. a) w obrębie 4 zębów – 90,00 zł

 2. b) w obrębie 1/2 łuku zębowego- 130,00 zł

Uruchomienie zębów materiałem światłoutwardzalnym (każda przestrzeń międzyzębowe) – 50,00 zł

Usunięcie zużytej korony protetycznej – 70,00 zł

Usunięcie zużytego mostu protetycznego (każdą koronę) – 70,00 zł

Ponowne założenie korony – 70,00 zł

Proteza całkowita ruchoma górna lub dolna śluzówkowa – 700,00 zł

Naprawa protezy:

 1. a) bez wycisku – 80,00 zł

 2. b) z wyciskiem – 120,00 zł

Łuk lany w protezie częściowej – 140,00 zł

Znieczulenie:

 1. a) nasiękowe – 50,00 zł

 2. b) przewodowe – 70,00 zł

Badanie porada lekarska (zalecenia, recepta, wypisanie zwolnienia) – 100,00 zł

Usunięcie zęba jednokorzeniowego – 100,00 zł

Usunięcie zęba wielokorzeniowego – 150,00 zł

Opatrunek leczniczy, leczenie suchego zębodołu – za każdą wizytę – 50,00 zł

Lakowanie zęba – 50,00 zł

 

POZOSTAŁE ŒŚWIADCZENIA

KTG (wykonywane w Izbie Przyjęć Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Noworodkowym)- 40,00 zł

Opłata noclegowa pobierana od opiekuna osoby hospitalizowanej *  –  25 zł (brutto)

* opłata nie jest pobierana od osób ustawowo zwolnionych z jej ponoszenia

 

 

 

 

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu