Print Friendly, PDF & Email

na podst. Zarządzenia Nr 110/2024 Dyrektora SP ZOZ w Brzesku z dnia 11 czerwca 2024 roku.
Załącznik Nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku

 

CENNIK dot. opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych – nazwa usługi – cena netto (zł)

Podstawowa Opieka  Zdrowotna, Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Porada lekarska (bez kosztów zleconych badań i wykonanych procedur medycznych) – 180zł

Porada lekarska (bez kosztów zleconych badań i wykonanych procedur medycznych) udzielona w domu pacjenta – 360,00zł + koszt dojazdu lekarza do pacjenta wg. stawki 5,70zł/km netto

Badanie bilansowe (wykonywane wyłączenie w POZ) –  200,00 zł

PORADA LEKARSKA / KONSULTACJA SPECJALISTYCZNA (bez kosztów zleconych badań i wykonanych procedur medycznych)

Poradnia Alergologiczna – 180,00 zł
Poradnia Alergologiczna dla Dzieci – 180,00 zł
Poradnia Chirurgiczna  – 180,00 zł
Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej – 180,00 zł
Poradnia Chorób Płuc dla Dzieci  -180,00 zł
Poradnia Chorób Wewnętrznych  180,00 zł
Poradnia Cukrzycowa – 180,00 zł
Poradnia Dermatologiczna – 180,00 zł
Poradnia Endokrynologiczna  – 180,00 zł
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza -180,00 zł
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc – 180,00 zł
Poradnia Immunologiczna – 180,00 zł
Poradnia Kardiologiczna – 180,00 zł
Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci – 180,00 zł
Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia -180,00 zł
Poradnia Leczenia Zeza – 180,00 zł
Poradnia Logopedyczna – 180,00 zł
Poradnia Medycyny Pracy – badanie profilaktyczne zlecone na własny wniosek z wydaniem orzeczenia – 200,00 zł
Poradnia Medycyny Pracy – badanie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych z wydaniem orzeczenia – 200,00 zł
Poradnia Neurologiczna – 180,00 zł
Poradnia Onkologiczna – 180,00 zł
Poradnia Okulistyczna  – 180,00 zł
Poradnia Okulistyczna dla Dzieci – 180,00 zł
Poradnia Otolaryngologiczna  – 180,00 zł
Poradnia Patologii Noworodka – 180,00 zł
Poradnia Pediatryczna  – 180,00 zł
Poradnia Rehabilitacyjna – 180,00 zł
Poradnia Reumatologiczna -180,00 zł
Poradnia Urologiczna – 180,00 zł
Poradnia Zdrowia Psychicznego -180,00 zł
Konsultacyjna Poradnia Anestezjologiczna -180,00 zł

ODDZIAŁY SZPITALNE

Koszt osobodnia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii –  5 500,00 zł
Koszt osobodnia Oddziału Chirurgii Ogólnej – 2 000,00 zł
Koszt osobodnia Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej – koszt implantu (endoproteza) doliczany wg. ceny zawartej na fakturze zakupu  – 3 600,00 zł
Koszt osobodnia Oddziału Chorób Płuc – 1 400,00 zł
Koszt osobodnia Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii – 1 400,00 zł
Koszt osobodnia Oddziału Dziecięcego – 2 300,00 zł
Koszt osobodnia Oddziału Ginekologiczno – Położniczego – 2 000,00 zł
Koszt osobodnia Pododdziału Noworodkowego – 2 300,00 zł
Koszt osobodnia Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej – 750,00 zł
Koszt osobodnia Pododdziału Rehabilitacji Neurologicznej – 800,00 zł
Koszt osobodnia Oddziału Urologicznego- 1 800,00 zł

Transport Sanitarny

Cena za 1 km – 5,70 zł
Transport sanitarny: kierowca – 200,00 zł/godz.
Transport sanitarny: kierowca + ratownik – 250,00 zł/godz.
Transport sanitarny: kierowca + 2 ratowników – 350,00 zł/godz.
Transport sanitarny: kierowca + ratownik + lekarz – 500,00 zł/godz.
Transport sanitarny: kierowca + ratownik + lekarz (COVID lub inna choroba zakaźna) – 700,00 zł/godz.
Opłata miesięczna za gotowość wykonywanie transportu – 200,00 zł

OŚŒRODKI / ODDZIAŁY POBYTU DZIENNEGO

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej  – (osobodzień) – 155,00 zł
Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej – (osobodzień) – 280,00 zł
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci – (osobodzień) – 210,00 zł
Oddział Dzienny Terapii Uzależnień Od Alkoholu – (osobodzień) – 240,00 zł

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Albumina –  14,00 zł
Albumina w moczu – 28,00 zł
ALP / fosfataza alkaliczna – 14,00 zł
ALAT / aminotransferaza alaninowa / – 14,00 zł
Amoniak – 35,00 zł
Amylaza – 15,00 zł
Amylaza w moczu – 15,00 zł
Anty -CCP / przeciwciała antycytrulinowe anty CCP – 60,00 zł
Anty Hbs / przeciwciała, ilościowo / –  32,00 zł
Anty Hbc całkowite – 60,00 zł
Anty HCV – 45,00 zł
Anty TG – 42,00 zł
Anty TPO – 42,00 zł
Antygen Giardia Lamblia – 40,00 zł
APTT / czas koalinowo – kefalinowy / – 16,00 zł
ASO / Antystreptolizyna O / – 20,00 zł
AST / aminotransferaza asparginowa / – 14,00 zł
AFP – 45,00 zł
Beta HCG – 33,00 zł
Białko całkowite – 14,00 zł
Białko w moczu / ilościowo/ – 14,00 zł
Białko w moczu /DZM / – 14,00 zł
Bilirubina całkowita – 14,00 zł
Bilirubina bezpośrednia – 14,00 zł
Bilirubina pośrednia – 28,00 zł
CA – 125 – 43,00 zł
CA -15.3 – 43,00 zł
Ca-19.9 – 43,00 zł
CEA – 43,00 zł
Chlorki – 14,00 zł
Chlorki w moczu /DZM/ – 14,00 zł
Cholesterol całkowity – 16,00 zł
Cholesterol HDL – 16,00 zł
Cholesterol LDL / metoda bezpośrednia/ – 20,00 zł
CK – 20,00 zł
CKMB – 25,00 zł
CMV IgG  cytomegalowirus IgG – 47,00 zł
CMV IgM  cytomegalowirus IgM – 47,00 zł
CRP / białko C reaktywne / – 20,00 zł
Czynnik reumatoidalny -– RF – 25,00 zł
D – Dimery – 42,00 zł
Doustny test obciążenia glukozą / 75 g glukozy 2 pkt.0 – 2 h / –  28,00 zł
Doustny test obciążenia glukozą / 75g glukozy 3 pkt. / 0 -1 – 2 h / – 42,00 zł
Etanol / do celów diagnostycznych / – 35,00 zł
Estradiol – 40,00 zł
Test panelowy do wykrywania œśrodków uzależniających w moczu   / do celów diagnostycznych/ –  80,00 zł
Ferrytyna – 42,00 zł
Fibrynogen – 26,00 zł
Fosfor – 14,00 zł
Fosfor w moczu / PPM, DZM / – 14,00 zł
FPSA / wolne PSA / – 42,00 zł
FT4 – 25,00 zł
FT3 – 25,00 zł
FSH – 40,00 zł
GFR / wskaźnik  filtracji kłębuszkowej / – 15,00 zł
GGT – 14,00 zł
Glukoza – 14,00 zł
Glukoza w moczu / ilościowo / – 14,00 zł
Glukoza w mocz / DZM / –  14,00 zł
Grupa krwi / jedno oznaczenie / – 65,00 zł
Hemoglobina glikowana – 33,00 zł
HbS antygen / jakościowo / – 26,00 zł
HE4 – 90,00 zł
HIV/ combo/ – 42,00 zł
IgA – 30,00 zł
IgE – 32,00 zł
IgG – 25,00 zł
IgM – 28 ,00 zł
Insulina – 40,00 zł
Insulina po obciążeniu  75 g glukozy/ dwupunktowa / 0 – 2 h / –  80,00 zł
Insulina po obciążeniu 75 g glukozy /trzypunktowa / 0 -1 – 2 h / – 120,00 zł
Interleukina – 92,00 zł
Kał – pasożyty – 30,00 zł
Kreatynina – 15,00 zł
Klirens kreatyniny – 30,00 zł
Kreatynina w moczu / PPM, DZM / – 15,00 zł
Kał krew utajona / bez diety / FOB – 23,00 zł
Kiła Treponema pallidum / przeciwciała IgG, IgM – 32,00 zł
Kortyzol w surowicy – 40,00 zł
Kwas moczowy – 14,00 zł
Kwas moczowy w moczu / PPM, DZM / – 14,00 zł
Kwas foliowy – 40,00 zł
LDH / dehydrogenaza mleczanowa / –  15,00 zł
Lipaza – 21,00 zł
Lipidogram / Chol, TG, Chol HDL, Chol LDL-wyl/ – 47,00 zł
LH – 40,00zł
Magnez – 15,00 zł
Magnez w moczu / PPM, DZM / – 15,00 zł
Mleczany – 22,00 zł
Mocz – badanie ogólne – 20,00 zł
Mocznik – 14,00 zł
Mocznik w moczu / PPM, DZM / – 14,00 zł
Morfologia 5 diff – 20,00 zł
NT pro BNP – 95,00 zł
OB /odczyn Biernackiego/ -12,00 zł
Odczyn Coombsa – 65,00 zł
Odczyn Waalera- Rosego – 25,00 zł
Parathormon – 45,00 zł
Pochodne hemoglobiny / hemoglobina tlenkoweglowa CO_HB/ – 30,00 zł
Potas – 14,00 zł
Potas w moczu / DZM / – 14,00 zł
Prokalcytonina – 95,00 zł
Prolaktyna – 33,00 zł
Prolaktyna po MTC /prolaktyna po 1 godz. po MTC 0- 1 h / – 66,00 zł
PSA – 35,00 zł
INR, PT – 16,00 zł
Reticulocyty – 20,00 zł
Równowaga kwasowo- zasadowa RKZ –  30,00 zł
ROMA / Ca 125, HE4, wskaźnik  oceny ryzyka / – 133,00 zł
Rozmaz krwi obwodowej / manualny / – 20,00 zł
Sód – 14,00 zł
Sód w moczu /DZM / – 14,00 zł
TIBC / Fe + UIBC / – 34,00 zł
Toxoplazma IgG / Toxo IgG – 40,00 zł
Toxoplazma IgM/ Toxo IgM – 40,00 zł
Transferyna – 32,00 zł
Troponina T – 39,00 zł
Triglicerydy – 15,00 zł
TSH – 25,00 zł
P/c P. receptorom TSH (TRAB) – 95,00 zł
Testosteron – 40,00 zł
UIBC – 20,00 zł
Wapń – 14,00 zł
Wapń w moczu / PPM, DZM / – 14,00 zł
Wapń zjonizowany – 18,00 zł
Witamina D3 – 70,00 zł
Witamina B12 – 45,00 zł
Żelazo – 14,00 zł
Grupa krwi potwierdzona / 2 oznaczenia / – 130,00 zł
Profil podstawowy: morfologia, mocz – badanie ogólne, glukoza, cholesterol, potas, kreatynina, GFR, mocznik, TSH,OB –  150,00 zł
Profil wątrobowy: ASPAT, ALAT, GGT, ALP, albumina, bilirubina – 84,00 zł
Profil nerkowy: mocz – badanie ogólne, kwas moczowy, kreatynina, mocznik, GFR, potas, sód – 91,00 zł
Profil trzustkowy: amylaza w surowicy, amylaza w moczu, lipaza – 51,00 zł
Profil sercowy: CK, ASPAT, ALAT, lipidogram, sód, potas, magnez – 138,00 zł
Profil tarczycowy podstawowy: TSH, FT4, FT3 – 75,00 zł
Profil tarczycowy rozszerzony: TSH, FT4, FT3 , anty TPO, anty TG – 159,00 zł
Profil kostny: wapń, fosfor nieorganiczny, ALP, witamina D – 121,00 zł
Estriol wolny – 30,00 zł
Progesteron – 26,00 zł
Testosteron wolny – 45,00 zł
AMH – 180,00 zł
Androstendion – 45,00 zł
Alfa-1 antytrypsyna – 80,00 zł
Aldosteron – 45,00 zł
DHEA – 38,00 zł
DHEA SO4 – 36,00 zł
SHBG – 33,00 zł
17-hydroksyprogesteron (17-OH-Progesteron) – 40,00 zł
ACTH – 30,00 zł
Kortyzol w DZM – 50,00 zł
Kamienie moczowe – 35,00 zł
Hormon wzrostu – 35,00 zł
IGF 1 – 100,00 zł
T3 – 18,00 zł
T4- 18,00 zł
Tyreoglobulina – 50,00 zł
Aktywność reninowa osocza – 80,00 zł
Fosfataza kwaśna – 15,00 zł
Fosfataza zasadowa izoenzym kostny – 30,00 zł
Witamina D3 Metabolit 25(OH) – 115,00 zł
C-peptyd – 35,00 zł
P/c p. dekarboksylazie kw. Glutaminowego (anty-GAD) – 90,00 zł
TPS – 50,00 zł
Ca 72-4 – 25,00 zł
Antytrombina III – aktywność – 45,00 zł
Białko C – aktywność – 60,00 zł
Białko S – wolne – 80,00 zł
Homocysteina – 50,00 zł
HCG wolna podjednostka beta (KRYPTOR) – 100,00 zł
HCG wolna podjednostka beta – 45,00 zł
PAPP-A (KRYPTOR) – 100,00 zł
PAPP-A – 40,00 zł
Mioglobina – 40,00 zł
Alfa-1-kwaœśna glikoproteina (orozomukoid) – 25,00 zł
Dopełniacz, składowa C-3 – 50,00 zł
Dopełniacz, składowa C-4 – 50,00 zł
Ceruloplazmina – 40,00 zł
Test potwierdzenia HBS – 46,00 zł
HBe antygen – 40,00 zł
HBe przeciwciała – 40,00 zł
HBc przeciwciała IgM – 40,00 zł
HCV met. PCR – jakościowo – 180,00 zł
HAV przeciwciała całkowite – 60,00 zł
HAV przeciwciała IgM – 55,00 zł
Toxoplazmoza IgG awidność – 70,00 zł
Różyczka IgG (RUBELLA) – 36,00 zł
Różyczka IgM (RUBELLA) – 36,00 zł
CMV/Cytomegalovirus/IgG awidność – 80,00 zł
HSV/Herpes simplex virus/IgG – 40,00 zł
HSV/Herpes simplex virus/IgM – 40,00 zł
EBV/Epstein-Barr virus/IgG – 50,00 zł
EBV/Epstein-Barr virus/IgM – 40,00 zł
Mononukleoza zakaźna  – jakościowo – 25,00 zł
Mycoplazma pneumoniae IgG – 41,00 zł
Mycoplazma pneumoniae IgM – 41,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgG – 41,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgM – 41,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgA – 41,00 zł
Chlamydia trachomatis IgG – 40,00 zł
Chlamydia trachomatis IgM – 40,00 zł
Chlamydia trachomatis IgA – 40,00 zł
CRP hs – 19,00 zł
Helicobacter pylorii IgA – 50,00 zł
Helicobacter pylorii IgG – 35,00 zł
Krztusiec/Bordetella pertussis/IgG – 41,00 zł
Krztusiec/Bordetella pertussis/IgM – 41,00 zł
Krztusiec/Bordetella pertussis/IgA – 41,00 zł
Borelioza met. Western -Blot IgG – 100,00 zł
Borelioza met. Western -Blot IgM – 100,00 zł
Bruceloza IgG – 50,00 zł
Bruceloza IgM – 50,00 zł
Ospa/Varicella zoster virus IgG – 60,00 zł
Ospa/Varicella zoster virus IgM – 60,00 zł
Odra/morbilli virus IgG – 65,00 zł
Odra/morbilli virus IgM – 65,00 zł
Toxokaroza (toxocara canis) – 70,00 zł
P/c p. jądrowe (ANA1) – 41,00 zł
P/c p. jądrowe (ANA2) – 80,00 zł
P/c p. jądrowe (ANA3) – 110,00 zł
P/c p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA – 70,00 zł
P/c p. endomysium IgA, IgG (łącznie) – 95,00 zł
P/c p. endomysium IgA – 60,00 zł
P/c p. endomysium IgG –  60,00 zł
P/c p. retikuline IgA – 60,00 zł
P/c p. retikuline IgG – 60,00 zł
P/c p. endomysium i gliadynie IgA, IgG (łącznie) – 120,00 zł
P/c p. endomysium i gliadynie IgA – 60,00 zł
P/c p. endomysium i gliadynie IgG – 60,00 zł
P/c gliadynie IgA – 60,00 zł
P/c gliadynie IgG – 60,00 zł
P/c p. transglutaminazie tkankowej/anty tTG/ IgA, IgG (łącznie) – 150,00 zł
P/c p. transglutaminazie tkankowej/anty tTG/ IgA – 80,00 zł
P/c p. transglutaminazie tkankowej/anty tTG/IgG – 80,00 zł
P/c p. kardiolipinie IgG, IgM (łącznie) – 110,00 zł
P/c p. kardiolipinie IgG – 60,00 zł
P/c p. kardiolipinie IgM – 60,00 zł
P/c p. beta 2 glikoproteinie IgG, IgM (łącznie) – 150,00 zł
P/c p. beta 2 glikoproteinie IgM – 80,00 zł
P/c p. beta 2 glikoproteinie IgG – 80,00 zł
P/c komórkom okładz. żołądka (APCA) – 60,00 zł
P/c p. czynnikowi wewn. Castle’a – 75,00 zł
Antykoagulant toczniowy – 75,00 zł
P/c p. plemnikom – 70,00 zł
Panel jelitowy (ASCA) – 140,00 zł
P/c p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR) – 140,00 zł
P/c p. mięśniom gładkim (ASMA) – 60,00 zł
P/c p. antygenom jajnika – 130,00 zł
P/c p. antygenom łożyska – 90,00 zł
P/c p. pemphigus i pemphigoid – 80,00 zł
Parvowirus IgM – 60,00 zł
Parvowirus IgG – 60,00 zł
Lit – 25,00 zł
Karbamazepina – 35,00 zł
Kwas walproinowy -35,00 zł
Digoksyna – 35,00 zł
Miedz -45,00 zł
Cynk -50,00 zł
IgE: specyficzne (każde) – 35,00 zł
Panel alergenów – mieszany – 160,00 zł
Panel alergenów – pokarmowy – 160,00 zł
Panel alergenów – oddechowy -160,00 zł
Włośnica – 160,00 zł
Proteinogram – 25,00 zł
Cholinoesteraza – 12,00 zł
USR – test potwierdzenia – 80,00 zł

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ – LABORATORIUM MIKROBIOLOGII  I IMUNNODIAGNOSTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH

Antygen Legionella pneumophilasero grupa 1 w moczu –  70,00 zł
Antygen Streptococcus pneumoniae w moczu i PMR – 60,00 zł
GDH i toksyny A/B Clostidiumdifficile w kale –  150,00 zł
Poziom laktoferyny w kale – 110,00 zł
Rota/adenowirusy w kale – 50,00 zł
RSV w popłuczynach z nosa i wymazach z nosogardzieli – 70,00 zł
Norowirus antygen – 70,00 zł
Campylobacter antygen – 70,00 zł
Oznaczanie poziomu kalprotektyny w kale (jakościowo) – 90,00 zł
Mycoplasma pneumonice p/c IgM w surowicy (ilościowo) – 100,00 zł
Oznaczanie antygenów grypy typu A i B – 80,00 zł
Gardło w kierunku Streptoccocuspyogenes – 50,00 zł
Oznaczanie antygenu Helicobacterpylori w kale – 50,00 zł
Yersiniaenterocolitica O:3- oznaczenie antygenu w kale – 110,00 zł
Wirus SARS-CoV-2 antygen – 50,00 zł
Wirus SARS-CoV-2 antygen/ z tłumaczeniem wyniku na język angielski lub niemiecki – 70,00 zł
Wirus SARS-CoV-2 met. RT-PCR – wymaz z nosogardła – 350,00 zł
Wirus SARS-CoV-2 met. RT-PCR – wymaz z nosogardła / z tłumaczeniem wyniku na język angielski lub niemiecki – 370,00 zł
Panel oddechowy (SARS-CoV-2/FLU AiB//RSV) met. PCR /wymaz z nosogardła –  500,00 zł
Panel oddechowy GDO met. PCR /wymaz z nosogardła – 900,00 zł
Panel oddechowy DDO met. PCR / plwocina – 1 270,00 zł
Panel krew – 900,00 zł
Panel PMR – 1 050,00 zł
Panel pokarmowy met. PCR/kał – 800,00 zł
Clostridioidesdifficile- toksyna B/toksyna binarna /NAP1/027- met. RT-PCR –  450,00 zł
Mycobacterium tuberculosiscomplex/ oporność na Rifampicynę – met. RT-PCR – 450,00 zł
Karbapenemazy (KPC, NDM, VIM, OXA48) -met. RT-PCR –  450,00 zł
Wirus SARS-CoV-2 p/c IgA/IgM – 130,00 zł
Wirus SARS-CoV-2 p/c IgG – 130,00 zł
Wirus SARS-CoV-2 p/c IgA/IgM/IgG –  250,00 zł
Wirus SARS-CoV-2 p/c IgG poszczepienne – 130,00 zł
Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG/ELISA/surowica – 80,00 zł
Borreliaburgdorferi (Lyme) IgM/ELISA/surowica – 80,00 zł
Borreliaburgdorferi (Lyme) p/c IgM (anty-B. burgorferi IgM) – test potwierdzenia (met. Western Blot) – 190,00 zł
Borreliaburgdorferi (Lyme) p/c IgG (anty-B. burgorferi IgG) – test potwierdzenia (met. Western Blot) – 190,00 zł
ANA/ENA IgG BLOT – test potwierdzenia (met. Western – Blot) – 200,00 zł
Oznaczenie poziomu kalprotektyny w kale (ilościowo) – 150,00 zł
Badanie mykologiczne – 70,00 zł
Badanie w kierunku beztlenowców – 70,00 zł
Badanie cewki moczowej, stercza, nasienia -80,00 zł
Badanie dolnych dróg oddechowych – plwociny – 90,00 zł
Eozynofilia – 65,00 zł
Wymaz z gardła, nosa, migdałków, krtani – 60,00 zł
Wymaz z nosogardła – 60,00 zł
Wymaz z gardła, nosa w kierunku nosicielstwa S.aureus – 50,00 zł
Wymaz z kanału szyjki macicy – 70,00 zł
Posiew moczu – 70,00 zł
Badanie w kierunku Neiseria gonorrhoeae – 70,00 zł
Nosicielstwo Strptococcus agalactiae w pochwie – GBS – 70,00 zł
Wymaz z oka – 50,00 zł
Posiew płynu z jam ciała, wymaz – 70,00 zł
Wymaz z pochwy – 80,00 zł
Wymaz z rany, ropy – 80,00 zł
Stopień czystości pochwy – 40,00 zł
Trichomonas vaginalis ( rzęsistek) – 50,00 zł
Wymaz z ucha – 60,00 zł
Badanie mikrobiologiczne kału w kierunku Salmonella i Shigella (bez antybiogramu) – 90,00 zł
Sporal – 2 testy – 60,00 zł
Badanie przesiewowe ESBL – 50,00 zł
Badanie przesiewowe VRE – 50,00 zł
Badanie przesiewowe KPC – 50,00 zł
MIC E-test – 50,00 zł
Dodatkowy antybiogram automatyczny – 65,00 zł
Dodatkowy antybiogram krążkowy – 35,00 zł
Dodatkowa identyfikacja automatyczna – 55,00 zł
Dodatkowa identyfikacja krążkowa – 20,00 zł
Kał na nosicielstwo Salmonella i Shigella (3 oznaczenia) – 200,00 zł
Badanie mikrobiologiczne kału w kierunku Staphylococcus aureus – 60,00 zł
Kał w kierunku EPEC – 60,00 zł
Badanie mikrobiologiczne kału w kierunku pałeczek Gram ujemnych i ziarniaków w tym w kierunku EPEC – 80,00 zł
Kał w kierunku Yersinia enterocolitica – 80,00 zł
Wymaz z cewki moczowej w kierunku Mycoplasmahominis i Ureoplasmaspp. – met. immunofluorescencji – 60,00 zł
Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis i Ureoplasma spp.  metoda  immunofluorescencji – 60,00 zł
Badanie metodą PCR w kierunku Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitaliom, Neisseria gonorrhoeae , Chlamydia trachomatis – wymaz – 350,00 zł
Badanie w kierunku dermatofitów ( włosy, skóra, paznokcie) – zeskrobiny – 70,00 zł
TROMBOFILIA / Czynnik krzepnięcia II (FII) / protrombina (PCR) – 220,00 zł
TROMBOFILIA / Czynnik krzepnięcia V (FV) / mutacja Leiden (PCR) – 220,00 zł
TROMBOFILIA / Polimorfizm 675 w promotorze genu PAI1 (PCR) – 230,00 zł
TROMBOFILIA / Mutacje w genach MTHFR (C6771) i MTHFR (A1298C) / hiperhomocysteinemia(PCR) – 330,00 zł
HLA B27 (PCR) – 200,00 zł

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ – RTG Ogólnodiagnostyczne

RTG czaszki AP – I projekcja  – 58,00 zł
RTG czaszki – II projekcje – 69,00 zł
RTG czaszki- komplet urazowy- IV projekcje – 80,00 zł
RTG zatok PA  – 58,00 zł
RTG oczodołów PA- I projekcja  – 40,00 zł
RTG oczodołów – II projekcje  – 50,00 zł
RTG kości nosowej   –  35,00 zł
RTG żuchwy – skos- II projekcje – 50,00 zł
RTG żuchwy PA  – 40,00 zł
RTG zęba –  25,00 zł
RTG tchawicy  – 40,00 zł
RTG klatka piersiowa PA  – 55,00 zł
RTG klatka piersiowa – bok  – 55,00 zł
RTG klatka piersiowa AP + bok – 65,00 zł
RTG klatka piersiowa bok z kontrastem w przełyku  – 70,00 zł
RTG żebra – I projekcja – 50,00 zł
RTG żebra – II projekcje – 65,00 zł
RTG szczyty płuc – 45,00 zł
RTG kręgosłup C -AP + bok – II projekcje – 60,00 zł
RTG kręgosłup C czynnościowy – III projekcje – 65,00 zł
RTG kręgosłup piersiowy AP + bok (Th)  –  60,00 zł
RTG kręgosłup piersiowy celowane – II projekcje – 55,00 zł
RTG kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy – celowane –  60,00 zł
RTG kręgosłup lędźwiowo- krzyżowy AP + bok (L-S) – 65,00 zł
RTG kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy skośny – IV projekcje  – 75,00 zł
RTG kość krzyżowa i ogonowa – bok – 40,00 zł
RTG kość ogonowa AP + bok – 50,00 zł
RTG miednicy lub stawów biodrowych – 60,00 zł
RTG jama brzuszna – 55,00 zł
RTG przeglądowe układu moczowego –  55,00 zł
Urografia ze środkiem niskoosmolarnym  – 380,00 zł
RTG staw biodrowy AP lub osiowe – 60,00 zł
RTG stawy krzyżowo – biodrowe- I projekcja – 60,00 zł
RTG stawy krzyżowo – biodrowe- II projekcje – 65,00 zł
RTG obojczyka – 50,00 zł
RTG staw barkowy AP  – 50,00 zł
RTG staw barkowy – projekcja Y  – 50,00 zł
RTG staw barkowy – transtorakalne  – 50,00 zł
RTG stawy barkowe porównawcze  – 60,00 zł
RTG ramienia – 55,00 zł
RTG staw łokciowy – I projekcja  – 40,00 zł
RTG staw łokciowy – II projekcje  – 55,00 zł
RTG stawy łokciowe – IV projekcje  – 65,00 zł
RTG przedramienia – II projekcje   – 60,00 zł
RTG kości przedramion – IV projekcje  – 70,00 zł
RTG staw nadgarstkowy – II projekcje – 50,00 zł
RTG stawy nadgarstkowe PA – IV projekcje – 60,00 zł
RTG nadgarstek AP lub dłoń dziecka (wiek kostny) – 45,00 zł
RTG jednej dłoni – II projekcje  – 50,00 zł
RTG obu dłoni porównawcze – IV projekcje  – 60,00 zł
RTG palca – II projekcje  – 50,00 zł
RTG kość udowa – I projekcja –  45,00 zł
RTG kość udowa – II projekcje –  55,00 zł
RTG staw kolanowy – osiowe – 45,00 zł
RTG staw kolanowy – II projekcje – 60,00 zł
RTG stawy kolanowe porównawcze – IV projekcje – 70,00 zł
RTG rzepki – I projekcja- 40,00 zł
RTG rzepki – II projekcje – 50,00 zł
RTG podudzie – II projekcje – 55,00 zł
RTG kości podudzi porównawcze – IV projekcje – 65,00 zł
RTG staw skokowy AP  – 40,00 zł
RTG staw skokowy – II projekcje  – 60,00 zł
RTG stawy skokowe – porównawcze – IV projekcje – 70,00 zł
RTG stopy – I projekcja – 45,00 zł
RTG stopa – II projekcje – 55,00 zł
RTG stopy – III projekcje – 60,00 zł
RTG stopy – IV projekcje  – 65,00 zł
RTG pięty – 50,00 zł
RTG pięt  – 60,00 zł
RTG palców stopy – II projekcje – 55,00 zł
RTG Kręgosłupa TH -LS AP  – 70,00 zł
RTG posturalne kręgosłupa – 120,00 zł
RTG posturalne kończyn dolnych – 120,00 zł

 ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWE – PRACOWNIA MAMMOGRAFII

Mammografia  – 140,00 zł
Mammografia – zdjęcie celowane – 90,00 zł

 ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ   – PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

TK głowy podstawowe – 250,00 zł
TK głowy podstawowe + kontrast  – 320,00 zł
TK angio głowy – 600,00 zł
TK angio tętnic szyi – 600,00 zł
HRCT  – 350,00 zł
TK zatok podstawowe (twarzoczaszka, kości skroniowe) – 270,00 zł
TK zatok podstawowe + kontrast – 350,00 zł
TK kości (kończyny, obręcz miednicza, obręcz barkowa)  – 320,00 zł
TK klatki piersiowej bez kontrastu  – 330,00 zł
TK klatki piersiowej z kontrastem  –  400,00 zł
TK jamy brzusznej z kontrastem – 480,00 zł
TK angio tętnic jamy brzusznej  – 600,00 zł
TK miednicy z kontrastem  – 440,00 zł
TK angio tętnic kończyn –  700,00 zł
TK angio aorty  – 700,00 zł
TK Kręgosłupa C  – 350,00 zł
TK jamy brzusznej bez kontrastu – 350,00 zł
TK miednicy bez kontrastu  – 300,00 zł
TK jamy brzusznej + miednica bez kontrastu – 450,00 zł
TK jamy brzusznej + miednica z kontrastem – 700,00 zł
TK klp + jama brzuszna + miednica bez kontrastu – 600,00 zł
TK klp + jama brzuszna + miednica z kontrastu  – 850,00 zł
TK serca – calcium score – 350,00 zł
TK angio tętnic wieńcowych z oceną morfologii i czynności serca – 900,00 zł
TK szyi bez kontrastu – 320,00 zł
TK szyi z kontrastem – 450,00 zł
TK inne bez kontrastu – 350,00 zł
TK inne z kontrastem – 500,00 zł
TK Kręgosłupa (Th lub LS) – 400,00 zł

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ – Pracownia USG

Biopsja cienkoigłowa tarczycy – 220,00 zł
Doppler tętnic dolnej połowy ciała – 220,00 zł
Doppler tętnic szyjnych –  180,00 zł
Doppler żył dolnej połowy ciała  – 220,00 zł
ECHO SERCA  – 140,00 zł
USG jamy brzusznej – 140,00 zł
USG ginekologiczne – 140,00 zł
USG jamy opłucnej  – 140,00 zł
USG jąder  – 140,00 zł
USG nadgarstek z dłonią – 140,00 zł
USG piersi  – 140,00 zł
USG przezciemiączkowe  – 140,00 zł
USG stawów biodrowych – 140,00 zł
USG stawu barkowego – 140,00 zł
USG stawu kolanowego  – 140,00 zł
USG stawu łokciowego    – 140,00 zł
USG stawu skokowego + stopa – 140,00 zł
USG tarczycy – 140,00 zł
USG tkanek miękkich powierzchownych  – 140,00 zł
USG układu moczowego – 140,00 zł

PRACOWNIA ENDOSKOPII

Gastroskopia + test HP – 350,00 zł
Kolonoskopia diagnostyczna – 725,00 zł
Kolonoskopia z biopsją- 775,00 zł
Kolonoskopia z polipektomią – 1 850,00 zł
Pobranie wycinka przy wykonaniu biopsji (gastroskopia, kolonoskopia) – za 1 wycinek – 45,00 zł

PRACOWNIA EKG, PRÓB WYSIŁKOWYCH SERCA I BADAŃ METODĄ HOLTERA

EKG wysiłkowe na bieżni / cykloergonometrze – 150,00 zł
Badanie metodą Holtera (24 godz.) – 155,00 zł
Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego (bez opisu) – 125,00 zł

PRACOWNIA SPIROMETRII

Spirometria spoczynkowa z opisem – 110,00 zł
Próba rozkurczowa (Ocena odwracalności obturacji oskrzeli) z opisem – 185,00 zł

DZIAŁ USPRAWNIANIA LECZNICZEGO

Ćwiczenia czynne w odciążaniu –  30,00 zł
Ćwiczenia wg metod neurofizjologicznych – 80,00 zł
Elektrostymulacja – 15,00 zł
Galwanizacja – 15,00 zł
Impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości – 15,00 zł
Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości – 10,00 zł
Inne formy usprawniania – 30,00 zł
Jonoforeza – 15,00 zł
Kąpiel wirowa kończyn dolnych – 30,00 zł
Kąpiel wirowa kończyn dolnych i kręgosłupa – 50,00 zł
Kąpiel wirowa kończyn górnych – 30,00 zł
Krioterapia miejscowa – 18,00 zł
Laseroterapia – skaner -10,00 zł
Laseroterapia punktowa – 15,00 zł
Masaż limfatyczny mechaniczny (15 minut) – 25,00 zł
Masaż limfatyczny ręczny – leczniczy (20 minut) – 80,00 zł
Masaż mechaniczny (aquawibron) (15 minut)- 25,00 zł
Masaż podwodny hydropowietrzny (25 minut) – 70,00 zł
Masaż suchy częściowy (20 minut) – 50,00 zł
Mobilizacje i manipulacje – 80,00 zł
Naświetlanie promieniami IR/ UV – 15,00 zł
Natrysk biczowy – 25,00 zł
Pionizacja i nauka czynności lokomocyjnych – 20,00 zł
Prądy diadynamiczne – 15,00 zł
Prądy KOTZA – 15,00 zł
Prądy interferencyjne – 15,00 zł
Prądy TENS – 15,00 zł
Prądy TREBERTA – 15,00 zł
Tonoliza – 15,00 zł
Ultradźwięki miejscowe –  15,00 zł
Ultrafonoforeza – 15,00 zł
Wyciągi – 40,00 zł
Zabiegi fizykoterapeutyczne różne/termożele – 10,00 zł
Wizyta fizjoterapeutyczna – 70,00 zł

PROCEDURY ZABIEGOWE O CHARAKTERZE OGÓLNYM WYKONYWANE W:

Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Gabinetach zabiegowych POZ i Poradni Specjalistycznych oraz Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Aspiracja stawu – 60,00 zł
Badanie EKG (bez opisu) – 50,00 zł
Badanie poziomu cukru glukometrem – 20,00 zł
Iniekcja domięśniowa – 40,00 zł
Iniekcja dożylna – 65,00 zł
Iniekcja podskórna – 30,00 zł
Nakłucie stawu punkcja – 60,00 zł
Oczyszczenie lub usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej  np. przez przemycie solą fizjologiczną –  150,00 zł
Opatrunek duży –  90,00 zł
Opatrunek mały – 60,00 zł
Pomiar RR – 30,00 zł
Pomiar temperatury, wagi – 30,00 zł
Radykalne wycięcie 1 zmiany skórnej (z badaniem histopatologicznym) – 275,00 zł
Szczepienie (bez kosztów szczepionki) – 30,00 zł
Szycie skóry i tkanki podskórnej, długości do 4,0 cm – 180,00 zł
Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości powyżej 4,0 cm – 300,00 zł
Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, poniżej 4 ran – 325,00 zł
Usunięcie opatrunku gipsowego – 55,00 zł
Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego – 150,00 zł
Usunięcie szwów – 85,00 zł
Wlew dożylny płynów elektrolitycznych (za każde 0,5 litra płynów) – 165,00 zł
Wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł – 50,00 zł
Wymaz z gardła (pobranie materiału)- 30,00 zł
Wymiana cewnika wprowadzonego do pęcherza moczowego – 85,00 zł
Wymiana tamponu/drenu w ranie – 85,00 zł
Założenie lub wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny dolnej – 330,00 zł
Założenie lub wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny górnej-  230,00 zł

* Świadczenia wykonywane w Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz w domu pacjenta przez pielęgniarki i położne środowiskowo- rodzinne powiększone są o koszty dojazdu tj. 5,70 zł/ 1 km

PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI

Porada lekarska z wykonaniem testów skórnych metodą punktową (10 alergenów) – 270,00 zł
Porada lekarska z wykonaniem badania: otoskopia, rinoskopia przednia, rinoskopia środkowa – 200,00 zł

PORADNIA DERMATOLOGICZNA

Elektrokoagulacja 1 zmiany powierzchownej –  85,00 zł
Badanie dermatoskopowe 1 zmiany skórnej – 30,00 zł
Kriochirurgiczne zniszczenie 1 zmiany skórnej –  120,00 zł
Krioterapia 1 zmiany skórnej powierzchownej – 100,00 zł
Elektrochirurgiczne wycięcie 1 zmiany skórnej (bez badania histopatologicznego) – 120,00 zł
Elektrochirurgiczne wycięcie 1 zmiany skórnej z badaniem histopatologicznym – 235,00 zł
Pobranie materiału do badania mykologicznego (bez oceny mykologicznej) – 35,00 zł
Œświatłolecznictwo (1 zabieg) –  20,00 zł

PORADNIA GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZA

Pobranie materiału i badanie cytologiczne – 120,00 zł
Krioterapia szyjki macicy (za jedną wizytę) – 210,00 zł
Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki – 210,00 zł
Usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki – 75,00 zł
Wymiana, ponowne dopasowanie lub usunięcie krążka dopochwowego – 75,00 zł
Zniszczenie zmiany lub tkanki szyjki macicy – 485,00 zł

PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

Punkcja odbarczająca, nakłucie opłucnej – 150,00 zł
Nebulizacja – 25,00 zł
Założenie i odczytanie próby tuberkulinowej – 55,00 zł
Mikrobiologiczne badanie w kierunku prątka gruźlicy – metoda konwencjonalna – opracowanie materiału –  15,00 zł
Mikrobiologiczne badanie w kierunku prątka gruźlicy  – metoda konwencjonalna – założenie hodowli na podłożu Lowenstein Jensen – 45,00 zł
Mikrobiologiczne badanie w kierunku prątka gruźlicy – metoda konwencjonalna – identyfikacja Mycobacterium tuberculosis (test niacynowy)  – 60,00 zł
Mikrobiologiczne badanie w kierunku prątka gruźlicy – metoda konwencjonalna – identyfikacja MOTT do grup Runiona – 150,00 zł
Mikrobiologiczne badanie w kierunku prątka gruźlicy-metoda konwencjonalna – lekooporność podst.- 135,00 zł
Mikrobiologiczne badanie w kierunku prątka gruźlicy – metoda automatyczna BACTEC MGIT 960 TB oraz 320 TB opracowanie materiału i założenie hodowli na podłożu płynnym –  150,00 zł
Mikrobiologiczne badanie w kierunku prątka gruźlicy  – metoda automatyczna BACTEC MGIT 960 TB- oraz 320 TB- różnicowanie prątków na Mycobacterium tuberculosis complex i MOTT – 70,00 zł
Mikrobiologiczne badanie w kierunku prątka gruźlicy  – metoda automatyczna BACTEC MGIT 960TB oraz 320 TB – lekooporność automatyczna – 190,00 zł
Diagnostyka gruźlicy  metodą wykonywania DNA prątków gruźlicy  w materiale – 275,00 zł
Mikrobiologiczne badanie w kierunku prątka gruźlicy  – Testy IGRA: Test T-SPOT.TB – 200,00 zł
Mikrobiologiczne badanie w kierunku prątka gruźlicy  – Test IGRA: QuantiFERON TB Gold – 150,00 zł

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Porada diagnostyczna wykonywana przez terapeutę – 150,00 zł
Porada lekarska diagnostyczna wraz z wywiadem – 200,00 zł
Porada lekarska terapeutyczna -180,00 zł
Sesja psychoterapii indywidualnej wykonywana przez terapeutę – 200,00 zł
Sesja psychoterapii grupowej wykonywana przez terapeutę – 120,00 zł
Porada terapeutyczna kolejna wykonywana przez terapeutę – 100,00 zł

PORADNIA OKULISTYCZNA, PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI, PORADNIA LECZENIA ZEZA

Badanie pola widzenia – 95,00 zł
Badanie: GDX (diagnostyka jaskry) -140,00 zł
Badanie: OCT – 95,00 zł
Badanie ciśnienia śródgałkowego – 95,00 zł
Usunięcia ciała obcego – 215,00 zł
Badanie okulistyczne (np. badanie wady refrakcji lub badanie przedniego odcinka i dna oka lub dobór okularów korekcyjnych) – 180,00 zł
Ćwiczenia ortoptyczne (1 ćwiczenie) – 115,00 zł

PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA

Badanie audiometryczne – 55,00 zł

PORADNIA UROLOGICZNA

Punkcja wodniaka – 100,00 zł
Rozciąganie napletka -115,00 zł
Uroflometria – 120,00 zł
Wlew do pęcherza moczowego szczepionki BCG – 450,00 zł
Wymiana cewnika w nefrostomii i pielostomii – 120,00 zł
Wymiana cewnika w przetoce nerkowej – 150,00 zł

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Konsultacja psychologiczna – 150,00 zł
Badanie psychologiczne z wykonaniem testów oraz wydaniem opinii / sesja psychoterapii indywidualnej – 240,00 zł
Porada lekarska diagnostyczna – 200,00 zł

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

Wypełnienie materiałem glazionomerowym:
a) całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni –  100,00 zł
b) całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 2 powierzchniach – 150,00 zł
c) całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 2 powierzchniach – 160,00 zł
d) całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 3 powierzchniach – 200,00 zł

Wypełnienie materiałem chemoutwardzalnym:
a) całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni – 120,00 zł
b) całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 2 powierzchniach – 150,00 zł
c) całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 2 powierzchniach – 180,00 zł
d) całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 3 powierzchniach – 200,00 zł

Wypełnienie materiałem œświatłoutwardzalnym:
a) całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni – 130,00 zł
b) całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 2 powierzchniach – 140,00 zł
c) całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 2 powierzchniach – 180,00 zł
d) całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 3 powierzchniach – 220,00 zł
e) odbudowa złamanego kąta w zębach siecznych stałych –  150,00 zł

Pokrycie przebarwionej korony zęba licówką z materiału światłoutwardzalnego – 160,00zł

Leczenie endodontyczne zęba bocznego i tylnego, ekstyrpacja, opracowanie i wypełnienie jednego kanału:
a) na jednej wizycie – 250,00 zł
b) każda dodatkowa wizyta – 100,00 zł

Leczenie nadwrażliwości zębów (1/4 łuku zębowego) – 100,00 zł
Impregnacja zębiny zębów mlecznych (za 1 zęba)- 70,00 zł

Profilaktyka fluorkowa indywidualna powyżej 18-tego roku życia:
a) 1 łuk zębowy – 100,00 zł
b) 2 łuki zębowe – 150,00 zł

Kiretaż zamknięty:
a) w obrębie 4 zębów – 150,00 zł
b) w obrębie 1/2 łuku zębowego- 130,00 zł

Uruchomienie zębów materiałem światłoutwardzalnym (każda przestrzeń międzyzębowe) – 150,00 zł
Usunięcie zużytej korony protetycznej – 100,00 zł
Usunięcie zużytego mostu protetycznego (każdą koronę) – 100,00 zł
Ponowne założenie korony – 70,00 zł
Proteza całkowita ruchoma górna lub dolna śluzówkowa – 1 000,00 zł

Naprawa protezy:
a) bez wycisku – 100,00 zł
b) z wyciskiem – 150,00 zł

Łuk lany w protezie częściowej – 140,00 zł

Znieczulenie:
a) nasiękowe – 100,00 zł
b) przewodowe – 150,00 zł

Badanie porada lekarska (zalecenia, recepta, wypisanie zwolnienia) – 100,00 zł
Usunięcie zęba jednokorzeniowego – 150,00 zł
Usunięcie zęba wielokorzeniowego – 200,00 zł
Opatrunek leczniczy, leczenie suchego zębodołu – za każdą wizytę – 70,00 zł
Lakowanie zęba – 70,00 zł

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA

KTG (wykonywane w Izbie Przyjęć Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Noworodkowym)- 50,00 zł

Opłata noclegowa pobierana od opiekuna osoby hospitalizowanej *  –  30 zł (brutto)

* opłata nie jest pobierana od osób ustawowo zwolnionych z jej ponoszenia

 

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu