Print Friendly, PDF & Email

na podst. Zarządzenia Nr 66/2019 Dyrektora SP ZOZ w Brzesku z dnia 28 czerwca  2019r.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku

 

CENNIK OBOWIĄZUJĄCY w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZESKU

dot. opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny

(podst.: art. 24.1 pkt 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej)

Nazwa usługi  Cena BRUTTO
 za każdą rozpoczętą dobę (powyżej 72 godz.)  80,00   
   

 

Cennik opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny (210 KB, pdf)

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu