Print Friendly, PDF & Email

na podst. Zarządzenia Nr 115/2020 Dyrektora SP ZOZ w Brzesku z dnia 21 października 2020r.
Załącznik Nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku

 

CENNIK dot. opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych

 

Podstawowa Opieka  Zdrowotna, Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  
nazwa usługi  Cena Netto (zł)
Porada lekarska (bez kosztów zleconych badań i wykonanych procedur medycznych)   75,00 zł
 Porada lekarska (bez kosztów zleconych badań i wykonanych procedur medycznych) udzielona w domu pacjenta  150,00zł + koszt dojazdu lekarza do pacjenta wg. stawki 3,50zł/km netto 
 Badanie bilansowe (wykonywane wyłączenie w POZ)  50,00 zł
 
PORADA LEKARSKA / KONSULTACJA SPECJALISTYCZNA     (bez kosztów zleconych badań i wykonanych procedur medycznych)  
nazwa usługi  Cena Netto (zł)
 Poradnia Alergologiczna   75,00 zł
 Poradnia Alergologiczna dla Dzieci   75,00 zł
 Poradnia Chirurgiczna   75,00 zł
 Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej   75,00 zł
 Poradnia Chorób Płuc dla Dzieci   75,00 zł
 Poradnia Chorób Wewnętrznych   75,00 zł
 Poradnia Cukrzycowa   75,00 zł
 Poradnia Dermatologiczna   75,00 zł
 Poradnia Endokrynologiczna   75,00 zł
 Poradnia Geriatryczna    75,00 zł
 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza     75,00 zł
 Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc   75,00 zł
 Poradnia Immunologiczna   75,00 zł
 Poradnia Kardiologiczna    75,00 zł
 Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia   75,00 zł
 Poradnia Leczenia Zeza   75,00 zł
 Poradnia Logopedyczna   75,00 zł
 Poradnia Medycyny Pracy tylko na podst. podpisanych umów
 Poradnia Neurologiczna   75,00 zł
 Poradnia Onkologiczna   75,00 zł
 Poradnia Okulistyczna   75,00 zł
 Poradnia Okulistyczna dla Dzieci   75,00 zł
 Poradnia Otolaryngologiczna   75,00 zł
 Poradnia Patologii Noworodka   75,00 zł
 Poradnia Pediatryczna   75,00 zł
 Poradnia Rehabilitacyjna   75,00 zł
 Poradnia Reumatologiczna   75,00 zł
 Poradnia Urologiczna   75,00 zł
 Poradnia Zdrowia Psychicznego   75,00 zł
 Konsultacyjna Poradnia Anestezjologiczna   75,00 zł
   
ODDZIAŁY SZPITALNE  
nazwa usługi  Cena Netto (zł)
Koszt osobodnia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii    2 500,00 zł
OAiIT: Założenie cewnika czasowego do dializy – koszt cewnika doliczany wg ceny materiału wynikającej z zawartej umowy z dostawcą.    120,00 zł
Koszt osobodnia Oddziału Chirurgii Ogólnej    1 100,00 zł
Koszt osobodnia Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej    1 315,00 zł
Koszt osobodnia Oddziału Chorób Płuc    600,00 zł
Koszt osobodnia Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii    600,00 zł
Koszt osobodnia Oddziału Dziecięcego    800,00 zł
Koszt osobodnia Oddziału Ginekologiczno – Położniczego    1 000,00 zł
Koszt osobodnia Pododdziału Noworodkowego    800,00 zł
Koszt osobodnia Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej    350,00 zł
Koszt osobodnia Pododdziału Rehabilitacji Neurologicznej    400,00 zł
Koszt osobodnia Oddziału Urologicznego    1 250,00 zł
   
Transport Sanitarny  
nazwa usługi  Cena Netto (zł)
a) do 70 km w jedną stronę za 1 km 3,50 zł
b) powyżej 70 km 3,50 zł za km + 30,00 zł za każdą godzinę z wyłączeniem pierwszej godziny transportu
   
OŚRODKI / ODDZIAŁY POBYTU DZIENNEGO  
nazwa usługi  Cena Netto (zł)
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej (osobodzień)    80,00 zł
Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej  (osobodzień)    100,00 zł
Ośrodek Rehabililitacji Dziennej Dla Dzieci  (osobodzień)    100,00 zł
Oddział Dzienny Terapii Uzależnień Od Alkoholu (osobodzień)     110,00 zł
   
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ  
nazwa usługi  Cena Netto (zł)
Albumina  6,00 zł
Albumina w moczu  20,00 zł
ALP  8,00 zł
ALT  6,00 zł
Amylaza  10,00 zł
Amylaza w moczu  15,00 zł
Anty HBS  20,00 zł
Anty HCV  41,00 zł
Anty TG  36,00 zł
Anty TPO  36,00 zł
Antygen Giardia Lamblia  25,00 zł
APTT  9,00 zł
ASO (Antystreptolizyna O)  15,00 zł
AST  6,00 zł
Beta – HCG  25,00 zł
Białko  8,00 zł
Białko Bence – Jonesa  32,00 zł
Białko w moczu, PMR  8,00 zł
Bilirubina  8,00 zł
Bilirubina Bezpośrednia  8,00 zł
Bilirubina pośrednia  8,00 zł
CA 125  30,00 zł
CA 15.3  30,00 zł
CA 19.9 30,00 zł
CEA 30,00 zł
Chlorki 6,00 zł
Chlorki w moczu 6,00 zł
Cholesterol całkowity 9,00 zł
CK 10,00 zł
CKMB 12,00 zł
CRP (Białko C Reaktywne) 15,00 zł
Czynnik Reumatoidalny – RF 14,00 zł
D-Dimery 25,00 zł
Eozynofilia bezwzględna 15,00 zł
Etanol 15,00 zł
Test panelowy do wykrywania środków uzależniających 44,00 zł
Ferrytyna 30,00 zł
Fibrynogen 14,00 zł
Fosfor 6,00 zł
Fosfor w moczu 6,00 zł
fPSA – wolne PSA 35,00 zł
FT4 18,00 zł
FT3 18,00 zł
GFR- Współczynnik przesączania kłębuszkowego 7,00 zł
GGT 8,00 zł
Glukoza 7,00 zł
Glukoza w moczu 7,00 zł
Glukoza w osoczu 7,00 zł
Grupa krwi serologiczna + PTA (mikrotesty) 60,00 zł
HBA 1C 25,00 zł
HBS 17,00 zł
HDL Cholesterol 10,00 zł
HE4 80,00 zł
IgE 22,00 zł
IgG 16,00 zł
K1- Krzywa cukrowa po obciążebiu 50g glukozy 16,00 zł
K2 – Krzywa cukrowa: 2-punktowa po obciążeniu 75g glukozy 17,00 zł
K3 – Krzywa cukrowa: 3-punktowa po obciążeniu 75g glukozy 24,00 zł
Kał na pasożyty 20,00 zł
Klirens Kreatyniny 14,00 zł
Kreatynina 7,00 zł
Kreatynina w moczu 7,00 zł
Krew utajona w kale 15,00 zł
Kwas moczowy 7,00 zł
Kwas moczowy w moczu 7,00 zł
LDH 10,00 zł
LDL Cholesterol (Oznaczony) 10,00 zł
Lipaza 7,00 zł
Lipidogram 30,00 zł
Magnez 7,00 zł
Magnez w moczu 7,00 zł
Mleczany 12,00 zł
Mocz ogólny 10,00 zł
Mocznik 6,00 zł
Mocznik w moczu 6,00 zł
Morfologia 3 DIFF 10,00 zł
Morfologia 5 DIFF 16,00 zł
OB 5,00 zł
Odczyn Coombsa 55,00 zł
Odczyn Waalera-Rosego 20,00 zł
Płyn stawowy 25,00 zł
Pochodne hemoglobiny (hemoglobina tlenkowęglowa CO-HB) 20,00 zł
Potas 5,00 zł
Potas w moczu 5,00 zł
PROKALCYTONINA 80,00 zł
Prolaktyna 25,00 zł
Próba ciążowa w moczu 10,00 zł
PSA 25,00 zł
PT 9,00 zł
Retikulocyty 8,00 zł
RKZ włośniczkowa 15,00 zł
Rozmaz krwi obwodowej 6,00 zł
Sód 7,00 zł
Sód w moczu 7,00 zł
TEST PO MTC – Prolaktyna na czczo, Prolaktyna 1 godz.po podaniu MTC 40,00 zł
TIBC 18,00 zł
Toxo Ig G 35,00 zł
Toxo Ig M 35,00 zł
Transferyna 22,00 zł
Troponina T 35,00 zł
Triglicerydy 11,00 zł
TSH 17,00 zł
UIBC 10,00 zł
Wapń 7,00 zł
Wapń w moczu 7,00 zł
Witamina D3 49,00 zł
Wskaźnik ROMA (HE4 i Ca 125) 110,00 zł
Żelazo 8,00 zł
Amoniak 22,00 zł
Immunoglobulina: IgM 18,00 zł
Immunoglobulina: IgA 18,00 zł
Witamina B12 35,00 zł
NT pro BNP 80,00 zł
HIV (combi) 35,00 zł
CMV/Cytomegalovirus/IgG 35,00 zł
CMV/Cytomegalovirus/IgM 40,00 zł
Wapń zjonizowany 12,00 zł
LH 22,00 zł
FSH 22,00 zł
Estradiol 26,00 zł
Estriol wolny 30,00 zł
Progesteron 26,00 zł
Testosteron 26,00 zł
Testosteron wolny 45,00 zł
AMH 180,00 zł
Androstendion 45,00 zł
Alfa-1 antytrypsyna 80,00 zł
Aldosteron 45,00 zł
DHEA 38,00 zł
DHEA SO4 36,00 zł
SHBG 33,00 zł
17-hydroksyprogesteron (17-OH-Progesteron) 40,00 zł
ACTH 30,00 zł
Kortyzol w surowicy 30,00 zł
Kortyzol w DZM 50,00 zł
Kamienie moczowe 35,00 zł
Hormon wzrostu 35,00 zł
IGF 1 100,00 zł
T3 18,00 zł
T4 18,00 zł
P/c p.receptorom TSH (TRAB) 60,00 zł
Tyreoglobulina 50,00 zł
Aktywność reninowa osocza 80,00 zł
Parathormon 35,00 zł
Fosfataza kwaśna 15,00 zł
Fsfataza zasadowa izoenzym kostny 30,00 zł
Witamina D3 Metabolit 25(OH) 115,00 zł
Kwas foliowy 35,00 zł
Insulina 35,00 zł
C-peptyd 35,00 zł
P/c p.dekarboksylazie kw. Glutaminowego (anty-GAD) 90,00 zł
AFP 31,00 zł
TPS 50,00 zł
Ca 72-4 25,00 zł
Antytrombina III – aktywność 45,00 zł
Białko C – aktywność 60,00 zł
Białko S – wolne 80,00 zł
Homocysteina 50,00 zł
HCG wolna podjednostka beta (KRYPTOR) 100,00 zł
HCG wolna podjednostka beta 45,00 zł
PAPP-A (KRYPTOR) 100,00 zł
PAPP-A 40,00 zł
Mioglobina 40,00 zł
Alfa-1-kwaśna glikoproteina (orozomukoid) 25,00 zł
Dopełniacz, składowa C-3 50,00 zł
Dopełniacz, składowa C-4 50,00 zł
HLA-B27 140,00 zł
Ceruloplazmina 40,00 zł
Test potwierdzenia HBS 46,00 zł
HBe antygen 40,00 zł
HBe przeciwciała 40,00 zł
HBc przeciwciała całkowite 40,00 zł
HBc przeciwciała IgM 40,00 zł
HCV met. PCR – jakościowo 180,00 zł
HAV przeciwciała całkowite 60,00 zł
HAV przeciwciała IgM 55,00 zł
Toxoplazmoza IgG awidność 70,00 zł
Różyczka IgG (RUBELLA) 36,00 zł
Różyczka IgM (RUBELLA) 36,00 zł
CMV/Cytomegalovirus/IgG awidność 80,00 zł
HSV/Herpes simplex virus/IgG 40,00 zł
HSV/Herpes simplex virus/IgM 40,00 zł
EBV/Epstein-Barr virus/IgG 50,00 zł
EBV/Epstein-Barr virus/IgM 40,00 zł
Mononukleoza zakaźna – jakościowo 25,00 zł
Mycoplazma pneumoniae IgG 41,00 zł
Mycoplazma pneumoniae IgM 41,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgG 41,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgM 41,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgA 41,00 zł
Chlamydia trachomatis IgG 40,00 zł
Chlamydia trachomatis IgM 40,00 zł
Chalmydia trachomatis IgA 40,00 zł
CRP hs 19,00 zł
Helicobacter pylorii IgA 50,00 zł
Helicobacter pylorii IgG 35,00 zł
Krztusiec/Bordetella pertussis/IgG 41,00 zł
Krztusiec/Bordetella pertussis/IgM 41,00 zł
Krztusiec/Bordetella pertussis/IgA 41,00 zł
Borelioza IgG 47,00 zł
Borelioza IgM 47,00 zł
Borelioza met. Western -Blot IgG 100,00 zł
Borelioza met. Western -Blot IgM 100,00 zł
Bruceloza IgG 50,00 zł
Bruceloza IgM 50,00 zł
Ospa/Varicella zoster virus IgG 60,00 zł
Ospa/Varicella zoster virus IgM 60,00 zł
Odra/morbilli virus IgG 65,00 zł
Odra/morbilli virus IgM 65,00 zł
Toxokaroza (toxocara canis) 70,00 zł
P/c anty cytrulinowe anty CCP 80,00 zł
P/c p.jądrowe (ANA1) 41,00 zł
P/c p.jądrowe (ANA2) 80,00 zł
P/c p.jądrowe (ANA3) 110,00 zł
P/c p.antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA 70,00 zł
P/c p.endomysium IgA, IgG (łącznie) 95,00 zł
P/c p.endomysium IgA 60,00 zł
P/c p.endomysium IgG 60,00 zł
P/c p.retikuline IgA 60,00 zł
P/c p.retikuline IgG 60,00 zł
P/c p.endomysium i gliadynie IgA, IgG (łącznie) 120,00 zł
P/c p.endomysium i gliadynie IgA 60,00 zł
P/c p.endomysium i gliadynie IgG 60,00 zł
P/c gliadynie IgA 60,00 zł
P/c gliadynie IgG 60,00 zł
P/c p.transglutaminazie tkankowej/anty tTG/ IgA, IgG (łącznie) 150,00 zł
P/c p.transglutaminazie tkankowej/anty tTG/ IgA 80,00 zł
P/c p.transglutaminazie tkankowej/anty tTG/IgG 80,00 zł
P/c p.kardiolipinie IgG, IgM (łącznie) 110,00 zł
P/c p.kardiolipinie IgG 60,00 zł
P/c p.kardiolipinie IgM 60,00 zł
P/c p.beta 2 glikoproteinie IgG, IgM (łącznie) 150,00 zł
P/c p.beta 2 glikoproteinie IgM 80,00 zł
P/c p.beta 2 glikoproteinie IgG 80,00 zł
P/c komórkom okładz. żołądka (APCA) 60,00 zł
P/c p.czynnikowi wewn. Castle’a 75,00 zł
Antykoagulant toczniowy 75,00 zł
P/c p.plemnikom 70,00 zł
Panel jelitowy (ASCA) 140,00 zł
P/c p.receptorom acetylocholiny (anty-AChR) 140,00 zł
P/c p.mięśniom gładkim (ASMA) 60,00 zł
P/c p.antygenom jajnika 130,00 zł
P/c p.antygenom łożyska 90,00 zł
P/c p.pemphigus i pemphigoid 80,00 zł
Parvowirus IgM 60,00 zł
Parvowirus IgG 60,00 zł
Lit 25,00 zł
Karbamazepina 35,00 zł
Kwas walproinowy 35,00 zł
Digoksyna 35,00 zł
Miedź 45,00 zł
Cynk 50,00 zł
IgE: specyficzne (każde) 35,00 zł
Panel alergenów – mieszany 160,00 zł
Panel alergenów – pokarmowy 160,00 zł
Panel alergenów – oddechowy 160,00 zł
Włośnica 160,00 zł
Proteinogram 25,00 zł
Cholinoesteraza 12,00 zł
USR – test potwierdzenia 80,00 zł
Kiła – Treponema pallidum, przeciwciała IgG/IgM 24,00 zł
   
Pobranie materiału do wykonania badania analitycznego  5,00 zł
   
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ – LABORATORIUM MIKROBIOLOGII  I IMUNNODIAGNOSTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH  
nazwa usługi  Cena Netto (zł)
Antygen Legionella pneumophila serogrupa 1 w moczu 60,00 zł
Antygen Streptococcus pneumonice w moczu 60,00 zł
Badanie cewki moczowej, stercza, nasienia 45,00 zł
Badanie czystości mikrobiologicznej metoda kontaktową 35,00 zł
Badanie dolnych dróg oddechowych – plwociny 50,00 zł
Badanie metodą PCR w kierunku Chlamydia pneumoniae – wymaz 140,00 zł
Badanie metodą PCR w kierunku Chlamydia trachomatis – mocz, wymaz 140,00 zł
Badanie metodą PCR w kierunku Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium – wymaz 220,00 zł
Badanie metodą PCR w kierunku Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium, Neiseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis – wymaz 350,00 zł
Badanie metodą PCR w kierunku Ureaplasma urealyticum – wymaz 190,00 zł
Badanie metodą PCR w kierunku Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium, HPV, Chlamydia trachomatis – wymaz 270,00 zł
Badanie mikrobilogiczne kału w kierunku pałeczek Gram ujemnych i ziarniaków w tym badanie w kierunku EPEC  (kał na posiew) 35,00 zł
Badanie mikrobiologiczne kału w kierunku Salmonella i Shigella 40,00 zł
Badanie mikrobiologiczne kału w kierunku Staphylococcus aureus 35,00 zł
Badanie mykologiczne 40,00 zł
Badanie plwociny w kierunku Mycoplasma pneumoniae metodą PCR 160,00 zł
Badanie w kierunku beztlenowców 50,00 zł
Badanie w kierunku dermatofitów (włosy, skóra, paznokcie) – zeskrobiny 40,00 zł
Badanie w kierunku HPV metodą mRNA met. PCR – wymaz 330,00 zł
Badanie w kierunku HPV metodą PCR – wymaz 155,00 zł
Badanie w kierunku Neiseria gonorrhoeae 40,00 zł
Campylobacter antygen 60,00 zł
Dodatkowa Identyfikacja automatyczna 51,00 zł
Dodatkowa Identyfikacja krążkowa 12,00 zł
Dodatkowy Antybiogram automatyczny 65,00 zł
Dodatkowy Antybiogram krążkowy 33,00 zł
Eozynofilia – wymaz z nosa 30,00 zł
Gardło w kierunku Streptoccocus Pyogenes 35,00 zł
GDH i toksyny Clostridium difficile w kale 95,00 zł
Kał na nosicielstwo Salmonella/Shigella (3 oznaczenia) 115,00 zł
Kał w kierunku Campylobacter 90,00 zł
Kał w kierunku norowirusów – metoda PCR, immunochromatograficzna, ELISA 120,00 zł
Kał w kierunku Yersinia enterocolitica 50,00 zł
MIC – E -test 43,00 zł
Mycoplasma pneumoniae p/c IgM w surowicy 90,00 zł
Norowirus antygen 80,00 zł
Nosicielstwo S,agalactiae w pochwie – GBS 25,00 zł
Oznaczenie antygentów grypy typu A i B 60,00 zł
Oznaczenie antygenu Helicobacter pylori w kale 45,00 zł
Oznaczenie poziomu kalprotektyny w kale 50,00 zł
Oznaczenie poziomu Laktoferyny w kale 90,00 zł
Posiew moczu 30,00 zł
Posiew płynu z jam ciała, wymaz 40,00 zł
Rota/Adenowirus Antygen w kale 45,00 zł
RSV w popłuczynach z nosa i wymazach z nosogardzieli 60,00 zł
Stopień czystości pochwy 18,00 zł
Trichomonas vaginalis 30,00 zł
Wirus Epstein Barr Przeciwciała heterofilne (mononukleoza zakaźna) 30,00 zł
Wymaz w kierunku grypy AH1N1 – metoda PCR 250,00 zł
Wymaz z cewki moczowej w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. – metoda immunofluorescencji 50,00 zł
Wymaz w kierunku nosicielstwa Staphylococcus aureus 25,00 zł
Wymaz z gardła, nosa, migdałków, krtani 35,00 zł
Wymaz z kanału szyjki macicy 40,00 zł
Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. – metoda immunofluorescencji 50,00 zł
Wymaz z oka  30,00 zł
Wymaz z pochwy 40,00 zł
Wymaz z rany, ropy 50,00 zł
Wymaz z ucha 35,00 zł
Wymaz ze zmian skórnych 35,00 zł
Yersinia enterocolitica O:3 – oznaczenie antygenu w kale 40,00 zł
Wirus SARS-CoV-2 p/c IgG 110,00 zł
Wirus SARS-CoV-2 p/c IgA/IgM 110,00 zł
Wirus SARS-CoV-2 p/c IgA/IgM + IgG 200,00 zł
Wirus SARS-CoV-2 Antygen 100,00 zł
Badanie w kierunku SARS-CoV-2 wykonywanego metodą RT-PCR (wymaz z nosogardła) 400,00 zł
   
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ – PRACOWNIA RADIOLOGICZNA OGÓLNODIAGNOSTYCZNA  
nazwa usługi  Cena Netto (zł)
Górny odcinek przewodu pokarmowego z barytem 80,00 zł
Górny odcinek przewodu pokarmowego z gastrografiną 130,00 zł
Pasaż jelit  z gastrografiną 170,00 zł
Pasaż jelit z barytem 110,00 zł
Przełyk – skopia 70,00 zł
RTG czaszki – II projekcje 40,00 zł
RTG czaszki AP – I projekcja 30,00 zł
RTG czaszki- komplet urazowy- IV projekcje 60,00 zł
RTG jama brzuszna 30,00 zł
RTG jama brzuszna – II projekcje 39,00 zł
RTG jednej dłoni – II projekcje 30,00 zł
RTG klatka piersiowa – bok 33,00 zł
RTG klatka piersiowa AP + bok 36,00 zł
RTG klatka piersiowa bok z kontrastem w przełyku 55,00 zł
RTG klatka piersiowa PA 33,00 zł
RTG kości nosowej 11,00 zł
RTG kości podudzi porównawcze – IV projekcje 44,00 zł
RTG kości przedramion – IV projekcje 37,00 zł
RTG kość krzyżowa i ogonowa –  bok 26,00 zł
RTG kość ogonowa AP + bok 36,00 zł
RTG kość udowa – I projekcja 28,00 zł
RTG kość udowa – II projekcje 32,00 zł
RTG kręgosłup C – I projekcja 29,00 zł
RTG kręgosłup C – IV projekcje 42,00 zł
RTG kręgosłup C –AP + bok –II projekcje 38,00 zł
RTG kręgosłup C czynnościowy– III projekcja 32,00 zł
RTG kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy – celowane 38,00 zł
RTG kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy AP + bok (L-S) 38,00 zł
RTG kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy skośny – IV projekcje 53,00 zł
RTG kręgosłup piersiowy AP + bok (Th) 38,00 zł
RTG kręgosłup piersiowy celowane – II projekcje 38,00 zł
RTG miednicy lub stawów biodrowych 38,00 zł
RTG nadgarstek AP lub dłoń dziecka (wiek kostny) 30,00 zł
RTG obojczyka 28,00 zł
RTG obu dłoni porównawcze– IV projekcje 37,00 zł
RTG oczodołów – II projekcje 33,00 zł
RTG oczodołów PA- I projekcja 24,00 zł
RTG palca – II projekcje 28,00 zł
RTG palców stopy – II projekcje 33,00 zł
RTG podudzie – II projekcje 27,00 zł
RTG przedramienia – II projekcje 26,00 zł
RTG przeglądowe układu moczowego 35,00 zł
RTG ramienia 35,00 zł
RTG staw barkowy AP 35,00 zł
RTG staw biodrowy AP lub osiowe 40,00 zł
RTG staw kolanowy – II projekcje 30,00 zł
RTG staw łokciowy – I projekcja 30,00 zł
RTG staw łokciowy – II projekcje 33,00 zł
RTG staw nadgarstkowy – II projekcje 30,00 zł
RTG staw skokowy AP 30,00 zł
RTG staw skokowy – II projekcje 33,00 zł
RTG stawy barkowe porównawcze – II projekcje 38,00 zł
RTG stawy kolanowe porównawcze– IV projekcje 40,00 zł
RTG stawy krzyżowo – biodrowe- I projekcja 29,00 zł
RTG stawy krzyżowo – biodrowe- II projekcje 33,00 zł
RTG stawy łokciowe – IV projekcje 40,00 zł
RTG stawy nadgarstkowe PA – IV projekcje 33,00 zł
RTG stawy skokowe – porównawcze – IV projekcje 39,00 zł
RTG stopa – II projekcje 30,00 zł
RTG stopy – I projekcja 24,00 zł
RTG stopy – IV projekcje 35,00 zł
RTG szczyty płuc 26,00 zł
RTG tchawicy 26,00 zł
RTG zatok PA 35,00 zł
RTG zęba 20,00 zł
RTG żebra – I projekcja 30,00 zł
RTG żebra – II projekcje 36,00 zł
RTG żuchwy – skos- II projekcje 35,00 zł
RTG żuchwy PA 24,00 zł
Urografia ze środkiem niskoosmolarnym 240,00 zł
Wlew z podwójnym kontrastem 240,00 zł
RTG pięty 30,00 zł
RTG pięt 35,00 zł
RTG Kręgosłupa TH -LS AP 38,00 zł
RTG staw kolanowy – osiowe 35,00 zł
   
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ – PRACOWNIA MAMMOGRAFII  
nazwa usługi  Cena Netto (zł)
Mammografia 120,00 zł
Mammografia – zdjęcie celowane 82,00 zł
   
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ  – PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ  
nazwa usługi  Cena Netto (zł)
TK głowy podstawowe 160,00 zł
TK głowy podstawowe + kontrast 260,00 zł
TK angio głowy 400,00 zł
TK angio tętnic szyi 400,00 zł
HRCT 180,00 zł
TK zatok podstawowe (twarzoczaszka, kości skroniowe) 180,00 zł
TK zatok podstawowe + kontrast 250,00 zł
TK kości (kończyny, obręcz miednicza, obręcz barkowa) 200,00 zł
TK klatki piersiowej bez kontrastu 170,00 zł
TK klatki piersiowej z kontrastem 350,00 zł
TK jamy brzusznej z kontrastem 400,00 zł
TK angio tętnic jamy brzusznej 450,00 zł
TK miednicy z kontrastem 360,00 zł
TK angio tętnic kończyn 500,00 zł
TK angio aorty 500,00 zł
TK Kręgosłupa C 280,00 zł
TK jamy brzusznej bez kontrastu 280,00 zł
TK miednicy  bez kontrastu 230,00 zł
TK jamy brzusznej + miednica  bez kontrastu 360,00 zł
TK jamy brzusznej + miednica  z kontrastem 540,00 zł
TK szyi  bez kontrastu 240,00 zł
TK szyi  z kontrastem 320,00 zł
TK inne  bez kontrastu 200,00 zł
TK inne  z kontrastem 300,00 zł
TK Kręgosłupa (Th lub  LS) 300,00 zł
   
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ  – PRACOWNIA USG  
nazwa usługi  Cena Netto (zł)
Biopsja cienkoigłowa tarczycy 150,00 zł
Doppler tętnic dolnej połowy ciała 150,00 zł
Doppler tętnic szyjnych 100,00 zł
Doppler żył dolnej połowy ciała 150,00 zł
ECHO SERCA 80,00 zł
USG  jamy brzusznej 80,00 zł
USG ginekologiczne 80,00 zł
USG jamy opłucnej 80,00 zł
USG jąder 80,00 zł
USG nadgarstek z dłonią 80,00 zł
USG piersi 80,00 zł
USG przezciemiączkowe 80,00 zł
USG stawów biodrowych 80,00 zł
USG stawu barkowego 80,00 zł
USG stawu kolanowego 80,00 zł
USG stawu łokciowego 80,00 zł
USG stawu skokowego + stopa 80,00 zł
USG tarczycy 80,00 zł
USG tkanek miękkich powierzchownych 80,00 zł
USG układu moczowego 80,00 zł
   
PRACOWNIA ENDOSKOPII  
nazwa usługi  Cena Netto (zł)
Gastroskopia + test HP 230,00 zł
Kolonoskopia diagnostyczna 360,00 zł
Badanie histopatologiczne za 1 materiał biopsyjny z 1 miejsca pobrania 20,00 zł
   
PRACOWNIA EKG, PRÓB WYSIŁKOWYCH SERCA I BADAŃ METODĄ HOLTERA  
nazwa usługi  Cena Netto (zł)
EKG wysiłkowe na bieżni / cykloergonometrze 75,00 zł
Badanie metodą Holtera (24 godz.) 55,00 zł
Monitorowanie systemowego cisnienia tętniczego (bez opisu) 55,00 zł
   
PRACOWNIA SPIROMETRII  
nazwa usługi  Cena Netto (zł)
Spirometria spoczynkowa z opisem 55,00 zł
Próba rozkurczowa (Ocena odwracalności obturacji oskrzeli) z opisem 70,00 zł
   
DZIAŁ USPRAWNIANIA LECZNICZEGO  
nazwa usługi  Cena Netto (zł)
Ćwiczenia czynne w odciążaniu 12,00 zł
Ćwiczenia wg metod neurofizjologicznych 50,00 zł
Elektrostymulacja 12,00 zł
Galwanizacja 10,00 zł
Impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości 10,00 zł
Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości 10,00 zł
Inne formy usprawniania 10,00 zł
Jonoforeza 10,00 zł
Kąpiel wirowa kończyn dolnych 15,00 zł
Kąpiel wirowa kończyn dolnych i kręgosłupa 20,00 zł
Kąpiel wirowa kończyn górnych 15,00 zł
Krioterapia miejscowa 15,00 zł
Laseroterapia – skaner 10,00 zł
Laseroterapia punktowa 15,00 zł
Masaż limfatyczny mechaniczny (15 minut) 25,00 zł
Masaż limfatyczny ręczny – leczniczy (20 minut) 30,00 zł
Masaż mechaniczny (aquawibron) (15 minut) 20,00 zł
Masaż podwodny hydropowietrzny (25 minut) 30,00 zł
Masaż suchy częściowy (20 minut) 30,00 zł
Mobilizacje i manipulacje 25,00 zł
Naświetlanie promieniami IR/ UV 8,00 zł
Natrysk biczowy 25,00 zł
Pionizacja i nauka czynności lokomocyjnych 16,00 zł
Prady diadynamiczne 8,00 zł
Prądy KOTZA 10,00 zł
Prądy interferencyjne 10,00 zł
Prądy TENS 10,00 zł
Prądy TREBERTA 10,00 zł
Tonoliza 15,00 zł
Ultradźwięki miejscowe 10,00 zł
Ultrafonoforeza 10,00 zł
Wyciągi 10,00 zł
Zabiegi fizykoterapeutyczne różne/termożele 10,00 zł
   
PROCEDURY ZABIEGOWE O CHARAKTERZE OGÓLNYM WYKONYWANE w:  Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,   Gabinetach zabiegowych POZ i Poradni Specjalistycznych     oraz Ambulatorium Nocnej i Światecznej Opieki Zdrowotnej  
nazwa usługi  Cena Netto (zł)
Aspiracja stawu 50,00 zł
Badanie EKG (bez opisu) 15,00 zł
Badanie poziomu cukru glukometrem 15,00 zł
Iniekcja domięsniowa 15,00 zł
Iniekcja dożylna 22,00 zł
Iniekcja podskórna 9,00 zł
Nakłucie stawu punkcja 50,00 zł
Oczyszczenie lub usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej np. przez przemycie solą fizjologiczną 60,00 zł
Opatrunek duży 65,00 zł
Opatrunek mały 43,00 zł
Pomiar RR 8,00 zł
Pomiar temperatury, wagi 8,00 zł
Radykalne wycięcie 1 zmiany skórnej (z badaniem histopatologicznym) 225,00 zł
Szczepienie (bez kosztów szczepionki) 10,00 zł
Szycie skóry i tkanki podskórnej, długości do 4,0 cm 55,00 zł
Szycie pojedyńczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości powyżej 4,0 cm 110,00 zł
Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, poniżej 4 ran 255,00 zł
Usunięcie opatrunku gipsowego 45,00 zł
Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego 125,00 zł
Usunięcie szwów 40,00 zł
Wlew dożylny płynów elektrolitycznych (za każde 0,5 litra płynów) 50,00 zł
Wstrzyknięcie leku do stawu lub wiązadeł 40,00 zł
Wymaz z gardła (pobranie materiału) 10,00 zł
Wymiana cewnika wprowadzonego do pęcherza moczowego 70,00 zł
Wymiana tamponu/drenu w ranie 70,00 zł
Założenie lub wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny dolnej 150,00 zł
Założenie lub wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny górnej 150,00 zł
* Świadczenia wykonywane w Ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz w domu pacjenta przez pielęgniarki i położne środowiskowo – rodzinne powiększone są o koszty dojazdu tj. 3,50zł /1 km  
   
PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI  
nazwa usługi  Cena Netto (zł)
Porada lekarska z wykonaniem testów skórnych metodą punktową (10 alergenów) 120,00 zł
Porada lekarska z wykonaniem badania: otoskopia, rinoskopia przednia, rinoskopia środkowa 100,00 zł
   
PORADNIA DERMATOLOGICZNA  
nazwa usługi  Cena Netto (zł)
Elektrokoagulacja 1 zmiany powierzchownej 70,00 zł
Badanie dermatoskopowe 1 zmiany skórnej 25,00 zł
Kriochirurgiczne zniszczenie 1 zminy skórnej 100,00 zł
Krioterapia 1 zmiany skórnej powierzchownej 80,00 zł
Elektrochirurgiczne wycięcie 1 zmiany skórnej (bez badania histopatologicznego) 100,00 zł
Elektrochirurgiczne wycięcie 1 zmiany skórnej z badaniem histopatologicznym 200,00 zł
Pobranie materiału do badania mykologicznego (bez oceny mykologicznej) 30,00 zł
Światłolecznictwo (1 zabieg) 15,00 zł
   
PORADNIA GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZA  
nazwa usługi  Cena Netto (zł)
Pobranie materiału i badanie cytologiczne 41,00 zł
Krioterapia szyjki macicy (za jedną wizytę) 90,00 zł
Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki 150,00 zł
Usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki 50,00 zł
Wymiana, ponowne dopasowanie lub usunięcie krążka dopochwowego 35,00 zł
Zniszczenie zmiany lub tkanki szyjki macicy 250,00 zł
   
PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC  
nazwa usługi  Cena Netto (zł)
Punkcja odbarczająca, nakłucie opłucnej 125,00 zł
Nebulizacja 20,00 zł
Założenie i odczytanie próby tuberkulinowej 35,00 zł
Mikrobilogiczne badanie w kierunku prątka gruźlicy – metoda konwencjonalna – opracownie materiału 15,00 zł
Mikrobilogiczne badanie w kierunku prątka gruźlicy – metoda konwencjonalna – założenie hodowli na podłozu Lowenstein – Jensen 35,00 zł
Mikrobilogiczne badanie w kierunku prątka gruźlicy – metoda konwencjonalna – identyfikacja Mycobacterium tuberculosis (test niacynowy) 45,00 zł
Mikrobilogiczne badanie w kierunku prątka gruźlicy – metoda konwencjonalna – identyfikacja MOTT do grup Runiona 180,00 zł
Mikrobilogiczne badanie w kierunku prątka gruźlicy – metoda konwencjonalna – lekooporność podstawowa 135,00 zł
Mikrobilogiczne badanie w kierunku prątka gruźlicy – metoda automatyczna BACTEC MGIT 960 TB oraz 320 TB – opracownanie materiału i założenie hodowli na podłozu płynnym 85,00 zł
Mikrobilogiczne badanie w kierunku prątka gruźlicy – metoda automatyczna BACTEC MGIT 960 TB oraz 320 TB – różnicowanie pratków na Mycobaterium tuberculosis complex i MOTT 55,00 zł
Mikrobilogiczne badanie w kierunku prątka gruźlicy – metoda automatyczna BACTEC MGIT 960 TB oraz 320 TB – lekooporność automatyczna 190,00 zł
Diagnostyka gruźlicy metodą wykonywania DNA prątków gruźlicy w materiale 260,00 zł
Mikrobilogiczne badanie w kierunku prątka gruźlicy – Testy IGRA: Test T-SPOT.TB 210,00 zł
Mikrobilogiczne badanie w kierunku prątka gruźlicy – Test IGRA: QuantiFERON TB Gold 150,00 zł
   
PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA  
nazwa usługi  Cena Netto (zł)
Porada diagnostyczna wykonywana przez terapeutę 90,00 zł
Porada lekarska diagnostyczna wraz z wywiadem 125,00 zł
Porada lekarska terapeutyczna 125,00 zł
Sesja psychoterapii indywidualnej wykonywana przez terapeutę 100,00 zł
Sesja psychoterapii grupowej wykonywana przez terapeutę 100,00 zł
Porada terapeutyczna kolejna wykonywana przez terapeutę 50,00 zł
   
PORADNIA OKULISTYCZNA, PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI,  PORADNIA LECZENIA ZEZA  
nazwa usługi  Cena Netto (zł)
Badanie pola widzenia 50,00 zł
Badanie: GDX (diagnostyka jaskry) 50,00 zł
Badanie: OCT 80,00 zł
Badanie ciśnienia śródgałkowego 30,00 zł
Usunięcia ciała obcego 120,00 zł
Badanie okulistyczne (np. badanie wady refrakcji lub badanie przedniego odcinka i dna oka lub dobór okularów korekcyjnych) 85,00 zł
Ćwiczenia ortoptyczne (1 ćwiczenie) 25,00 zł
   
PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA  
nazwa usługi  Cena Netto (zł)
Badanie audiometryczne 25,00 zł
   
PORADNIA UROLOGICZNA  
nazwa usługi  Cena Netto (zł)
Punkcja wodniaka 80,00 zł
Rozciąganie napletka 95,00 zł
Uroflometria 100,00 zł
Wlew do pęcherza moczowego szczepionki BCG 380,00 zł
Wymiana cewnika w nefrostomii i pielostomii 100,00 zł
Wymiana cewnika w przetoce nerkowej 115,00 zł
   
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO  
nazwa usługi  Cena Netto (zł)
Konsultacja psychologiczna 80,00 zł
Badanie psychologiczne z wykonaniem testów oraz wydaniem opinii 200,00 zł
Porada lekarska diagnostyczna 100,00 zł
   
PORADNIA STOMATOLOGICZNA  
nazwa usługi  Cena Netto (zł)
Wypełnienie materiałem standardowym  
a) całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni 50,00 zł
b) całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 2 powierzchniach 70,00 zł
c) całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 2 powierzchniach 80,00 zł
d) całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 3 powierzchniach 100,00 zł
Wypełnienie materiałem chemoutwardzalnym  
a) całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni 70,00 zł
b) całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 2 powierzchniach 80,00 zł
c) całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 2 powierzchniach 90,00 zł
d) całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 3 powierzchniach 100,00 zł
Wypełnienie materiałem światłoutwardzalnym  
a) całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni 80,00 zł
b) całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 2 powierzchniach 90,00 zł
c) całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 2 powierzchniach 100,00 zł
d) całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 3 powierzchniach 120,00 zł
e) odbudowa złamanego kąta w zębach siecznych stałych 135,00 zł
Pokrycie przebarwionej korony zęba licówką z materiału światłoutwardzalnego. 140,00 zł
Leczenie endodontyczne zęba bocznego i tylnego, ekstyrpacja, opracowanie i wypełnienie jednego kanału:  
a) na jednej wizycie 100,00 zł
b) każda dodatkowa wizyta 30,00 zł
Leczenie nadwrażliwości zębów (1/4 łuku zębowego) 30,00 zł
Impregnacja zębiny zębów mlecznych (za 1 zęba) 30,00 zł
Profilaktyka fluorkowa indywidualna powyżej 18-tego roku życia  
a) 1 łuk zębowy 50,00 zł
b) 2 łuki zębowe 100,00 zł
Kiretaż zamknięty:  
a) w obrębie 4 zębów 70,00 zł
b) w obrebie 1/2 łuku zębowego 110,00 zł
Uruchomienie zębów materiałem światłoutwardzalnym (każda przestrzeń międzyzębowe) 40,00 zł
Usunięcie zużytej korony protetycznej 50,00 zł
Usunięcie zużytego mostu protetycznego (każdą koronę) 50,00 zł
Ponowne założenie korony 50,00 zł
Proteza całkowita ruchoma górna lub dolna śluzówkowa 500,00 zł
Naprawa protezy:  
a) bez wycisku 60,00 zł
b) z wyciskiem 80,00 zł
Łuk lany w protezie częściowej 120,00 zł
Znieczulenie:  
a) nasiękowe 30,00 zł
b) przewodowe 50,00 zł
Badanie porada lekarska (zalecenia, recepta, wypisanie zwolnienia) 50,00 zł
Usunięcie zęba jednokorzeniowego 60,00 zł
Usunięcie zęba wielokorzeniowego 100,00 zł
Opatrunek leczniczy, leczenie suchego zębodołu – za każdą wizytę 30,00 zł
Lakowanie zęba 30,00 zł
   
POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA  
nazwa usługi  Cena Netto (zł)
KTG (wykonywane w Izbie Przyjęć Oddziału Ginekologiczno – Położniczego z Pododdziałem Noworodkowym)  40,00 zł
Opłata noclegowa pobierana od opiekuna osoby hospitalizowanej *  15,00 zł (brutto)
* opłata nie jest pobierana od osób ustawowo zwolnionych z jej ponoszenia  
   

Dopuszcza się negocjowanie w/wym. cen z podmiotami, z którymi SP ZOZ w Brzesku zawiera umowy cywilno – prawne na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

Cennik opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych (1 739 KB, pdf)

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu