Print Friendly, PDF & Email

Zapewnienie komunikacji

Szpital zapewnia możliwość komunikacji z pacjentem z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o języku migowym i innych środkach komunikowania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824).

Potrzebę pomocy w komunikacji z naszym szpitalem, osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą zgłaszać poprzez:

  • wniosek pisemny wysłany pocztą na adres: SPZOZ w Brzesku ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko,
  • e-mail wysłany na adres: szpital@spzoz-brzesko.pl ,
  • formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej:
    https://spzoz-brzesko.pl/kontakt/napisz-do-nas/ ,
  • kontakt telefonicznie przy pomocy osoby przybranej na numer telefonu: 14 66 21 425,
  • przesłanie faxu na numer 14 66 21 145,
  • skontaktować się osobiście, zgłaszając się do szpitala w sekretariacie dyrekcji w godzinach 07:15 – 15:15.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, osoba uprawniona zostanie o tym zawiadomiona, równocześnie wyznaczony zostanie możliwy termin udostępnienia świadczenia lub wskazana inna forma realizacji uprawnień określonych w ustawie.

Ułatwienia w komunikacji

W kontakcie z naszym szpitalem osoba słabo słysząca może skorzystać z systemu pętli indukcyjnych w rejestracji Poradni Dziecięcej na parterze oraz w rejestracji Poradni Ogólnej na pierwszym piętrze.

Personel Poradni Ogólnej oraz Poradni Dziecięcej przeszedł szkolenie w zakresie posługiwania się PJM na poziomie podstawowym.

W holu wejściowym przy wejściu głównym i w Poradni Dziecięcej wiszą monitory, na których wyświetlany jest film opisujący działalność Szpitala dla osób posługujących się językiem migowym.

Zapewnienie tłumacza języka migowego on-line

Szpital udostępnia dla osób głuchych i niedosłyszących usługę tłumaczenia języka migowego on-line, która umożliwia połączenia wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz dowolnego urządzenia z kamerą.

symbol tłumacza języka migowego on-linepołączenie z tłumaczem języka migowego on-line:
poniedziałek-piątek 08:00 15:00

Informujemy o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego on-line. Klikając w ikonę „POŁĄCZ Z TŁUMACZEM” mogą Państwo rozpocząć rozmowę. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem połączenia video na komputerze/tablecie/telefonie Klienta. Tłumacz języka migowego, widoczny na ekranie będzie pośredniczył w rozmowie Pacjent– Pracownik szpitala na interesujący Państwa temat w zakresie spraw realizowanych w SPZOZ w Brzesku.

Minimalne warunki techniczne: każde urządzenie typu komputer/tablet/telefon z dostępem do Internetu, wyposażone w kamerę i mikrofon, z zainstalowaną aktualną  przeglądarką : Chrome, Firefox, Opera, Safari i MS Edge. Usługa działa również na urządzeniach mobilnych z systemem Android jak i iOS

Uwaga! Koszty usługi z wyłączeniem kosztów połączenia ponosi SPZOZ w Brzesku.

ikona do połączenia z tłumaczem PJM on-line

 

 

… lub dostępny przez YT: https://youtu.be/A1Y94Gm6qg8

Tekst zawarty w filmie opisującym działalność SPZOZ w Brzesku

Szpital w Brzesku jest jedynym szpitalem publicznym w powiecie brzeskim. Kierownikiem szpitala jest Dyrektor. Szpital podlega Staroście Powiatu Brzeskiego. Zadaniem szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów.

Świadczenia są udzielane pacjentom bezpłatnie w ramach podpisanych umów z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w wielu rodzajach i zakresach, między innymi: w oddziałach szpitalnych, podstawowej opiece zdrowotnej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej i diagnostyce. Szpital posiada też pracownie diagnostyczne, gdzie można wykonać różne badania.

Wszystkie oddziały, poradnie i pracownie znajdują się w jednej lokalizacji. Budynek szpitala podzielony jest na 3 podstawowe części.

W pierwszej części szpitala od strony wejścia głównego znajdują się poradnie lekarza rodzinnego i poradnie specjalistyczne. Na parterze przy wejściu głównym do szpitala jest tablica informacyjna oraz rejestracja centralna do różnych poradni specjalistycznych. Jest tam też portiernia i punkt informacyjny dla pacjentów.

Na pierwszym piętrze znajdują się rejestracja, gabinety lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i stomatolog. W ramach POZ w budynku szpitala na parterze działa też Poradnia Dziecięca, gdzie przyjmowane są dzieci i osoby do 18 roku życia.

W szpitalu można również skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dostępnej dla pacjentów poza godzinami pracy lekarza rodzinnego: w tygodniu w godzinach od 18 do 8 rano oraz całodobowo w dni wolne od pracy. Gabinety opieki całodobowej znajdują się na parterze po prawej stronie wejścia głównego.

Szczegółowe informacje o działalności szpitala oraz adresy mailowe do rejestracji do poszczególnych oddziałów, ośrodków i poradni można znaleźć na stronie internetowej szpitala w zakładce Usługi medyczne.

Dla osób ze szczególnymi potrzebami oferujemy pomoc w zapisaniu na wizytę, asystę w dotarciu do właściwego gabinetu oraz niezbędną pomoc podczas wizyty w naszych poradniach.

Część pomieszczeń w szpitalu została już dostosowana do potrzeb pacjentów z niepełnosprawnościami, tj. brak progów, przystosowane toalety, windy, obniżony blat w rejestracji, plan tyflograficzny, itp.

Wśród pracowników naszego szpitala są osoby po przeszkoleniu z zakresu posługiwania się językiem migowym.

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub inne potrzeby prosimy zgłaszać, w miarę możliwości przed planowaną wizytą w szpitalu. Osoby niesłyszące mogą także skorzystać z pomocy osób towarzyszących.

Jeśli potrzebujecie Państwo naszej pomocy zapraszamy do wcześniejszego kontaktu z nami pod adresem e-mail szpital@spzoz-brzesko.pl

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu