Print Friendly, PDF & Email

(aktualizacja 08.05.2023 r – aktualizacja cen badań)

 

Laboratorium Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych SP ZOZ w Brzesku wykonuje odpłatne badania w kierunku SARS-CoV-2:

 • genetyczne metodą RT-PCR – koszt badania : 400 zł, (420 zł z certyfikatem w jednym języku obcym – angielskim lub niemieckim)
 • test antygenowy– koszt badania : 120 zł, (140 zł z certyfikatem w jednym języku obcym – angielskim lub niemieckim)
 • badania serologiczne:
  p/c IgA/IgM – koszt badania : 130 zł.
  p/c IgG – koszt badania : 130 zł.
  p/c IgA/IgM/IgG – koszt badania : 250 zł.

Materiał do badania w kierunku SARS-CoV-2 wykonywanych metodą RT-PCR i testu antygenowego  (wymaz z nosogardła):

 • pobierany jest w Punkcie wymazowym (w budynku szpitala od strony lądowiska, zgodnie z oznaczeniami ) w godzinach pracy punktu
 • koszt badania RT-PCR 400 zł;  koszt badania testu antygenowego 120zł
 • czas oczekiwania na wynik testu wynosi do 24 h.
 • odbiór wyników: w Laboratorium Mikrobiologii ( I piętro w godz. 07:00-14:30); w przypadku pozytywnego wyniku pacjent jest informowany telefonicznie, aby nie zgłaszał się osobiście po wynik testu.
 • wpłaty  za wykonywane badania mogą być dokonywane w kasie lub wyłacznie przelewem krajowym na rachunek bankowy numer:

08 1540 1203 2053 4286 3676 0001 prowadzony w BOŚ SA o/Tarnów

Należy wskazać: Tytuł wpłaty: ,,COVID-PCR”  lub  „COVID-ANTYGEN” oraz:

 • w przypadku badań osób fizycznych: imię, nazwisko, adres;
 • w przypadku badań dla pracowników zakładu pracy w opisie przelewu: NIP, adres, nazwiska i imiona (dane) osób kierowanych na badanie;
 • w przypadku wpłaty na badanie dokonanej przez osobę fizyczną z żądaniem wystawienia faktury na zakład pracy należy wskazać dodatkowo NIP zakładu.

Przed wykonaniem badania zgłaszająca się osoba winna okazać:
1) dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość;
2) dowód wniesienia opłaty

obrazkowe zalecenia przygotowania na tesr

 

Odbiór wyniku –  w godz. 07:00-17:30 w Punkcie Przyjęć Materiałów do Badań Mikrobiologicznych ( I piętro od strony Oddziału Pediatrycznego)

Badania serologiczne wykonywane są z krwi. Krew do badania pobierana jest w Punkcie Pobrań Materiałów Zakładu Analityki Medycznej :–   od pon.-pt. – 07:00-14:00
sobota – 07:00 – 13:00
( I piętro od strony Poradni)
Płatność   – w Punkcie Rejestracji Zakładu Analityki Medycznej ( I piętro od strony Poradni)

Testy serologiczne nie mogą być stosowane jako podstawowe narzędzie w diagnostyce zakażeń SARS-CoV-2.
Badania SARS-CoV-2– szczegółowe informacje dla pacjenta” (*.pdf)

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu