Print Friendly, PDF & Email

27-11-2020
Osocze dla chorych na COVID-19 można oddać już w Tarnowie i w Bochni

Separatory osocza trafiły już do oddziałów terenowych RCKiK –nie trzeba jechać do Krakowa, aby oddać osocze! Wszystkie osoby, które chciałyby wesprzeć walkę z koronawirusem i oddać osocze wykorzystywane w hospitalizacji osób zakażonych, mogą oddać osocze w jednostkach terenowych RCKiK w Tarnowie i Bochni.

Dlatego zachęcamy wszystkich ozdrowieńców do oddawania osocza. Można to zrobić w terenowych oddziałach RCKiK w Krakowie:

– Terenowy Oddział w Bochni (w Szpitalu Powiatowym w Bochni). tel. 14 612 52 71, w godz. 07.15 – 11.30.

– Terenowy Oddział w Tarnowie ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów tel. 14 622 13 38 w godz. 07.15 – 11.30.,

Dyrekcja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zachęca jednocześnie, nie tylko ozdrowieńców, ale także wszystkie osoby zdrowe, do oddawania pełnej krwi, która jest niezastąpionym lekiem ratującym życie!

Oddanie osocza poprzedza rozmowa telefoniczna, podczas której dokonana zostanie wstępna ocena braku przeciwwskazań do oddania osocza i ustalony zostanie najdogodniejszy termin i miejsce jego pobrania.

RCKiK w Krakowie 

tel.: 663 560 300 lub 661  926  116 lub 603  697  534

poniedziałek – piątek w godz. 07:30 – 16:30,

sobota – niedziela w godz. 09:00 – 14:00

RCKiK w Krakowie zachęca do zgłaszania mailowego z podaniem numeru telefonu. Po wysłaniu wiadomości z osobą zainteresowaną oddaniem osocza kontaktuje się lekarz RCKiK w Krakowie:      dzial.dawcow@rckik.krakow.pl
szczegółowe informacje dostępne :
https://rckik.krakow.pl/osocze-od-ozdrowiencow-covid-19/

Kto może oddać osocze?

-Osoby, które przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
– Minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo 18 dni od zakończenia izolacji
– Są w wieku 18-65 lat,
– Spełniają kryteria zawarte w przepisach prawnych określających wymagania ogólne dla dawców krwi i jej składników.

Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy, w czasie której pobrana z żyły krew jest rozdzielana na osocze, które jest zatrzymywane, a pozostałe elementy komórkowe krwi są zwrotnie przetaczane krwiodawcy przez to samo wkłucie. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 650ml osocza. Plazmafereza trwa zazwyczaj od 30-40 min. Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patogenów, dzielone na dawki wielkości 100-200 ml i zamrażane. W zależności od zawartości w osoczu przeciwciał neutralizujących wirusa, chorym na COVID-19 przetacza się 200-400 ml osocza.

Jeśli pobranie osocza metoda plazmaferezy będzie utrudnione, ozdrowieniec może oddać krew pełną, z której pozyskane zostanie osocze do leczenia chorych na COVID 19 oraz krwinki czerwone do leczenia innych chorych potrzebujących transfuzji krwi.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu