Print Friendly, PDF & Email

Według Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie zasad zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz wykazu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych osobom ze stomią przysługuje bezpłatny, w 100 procentach refundowany przez NFZ, sprzęt stomijny.

Od 1 stycznia 2004 r. obowiązują jednolite limity miesięczne na sprzęt stomijny w całej Polsce (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.05.2003 r., Dz. U. nr 85 z dnia 16.05.2003 r.). Limity te zostały utrzymane w Rozporządzeniu MZ z 2009 r. (Dz. U. nr 139, poz. 1141) oraz rozporządzeniu MZ z 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. 2013, poz. 1565):

  • kolostomia – 300 zł
  • ileostomia – 400 zł
  • urostomia – 480 zł

Zlecenie (receptę, wniosek) na sprzęt stomijny wystawia lekarz specjalista (chirurg lub w przypadku urostomii urolog) lub lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Od 2014 r. rozszerzono listę osób uprawnionych do wypisania zlecenia (przy kontynuacji nawet pielęgniarka lub położna ubezpieczenia zdrowotnego).

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe kody sprzętu stomijnego:

P.099.K – Sprzęt stomijny – stomia na jelicie grubym (kolostomia)
P.099.I – Sprzęt stomijny – stomia na jelicie cienkim (ileostomia)
P.099.U – Sprzęt stomijny – stomia na układzie moczowym (urostomia)

Zlecenie wydawane jest na trzy miesiące, przy czym pacjent może zrealizować je na miesiące, które nie upłynęły od daty wystawienia zlecenia. Musi być ono potwierdzone przez właściwą komórkę organizacyjną NFZ. Na podstawie potwierdzonego zlecenia chory może odebrać osobiście sprzęt stomijny w wybranych przez siebie specjalistycznych sklepach zaopatrzenia medycznego lub w punktach dystrybucji znajdujących się w szpitalach i poradniach stomijnych.

Pacjenci ze stomią mają do wyboru sprzęt różnych producentów, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Firmy dostarczające sprzęt stomijny na polskim rynku to: BBraun, Coloplast, Convatec, Dansac, Welland Medical i Salts. Firmy Coloplast i Convatec prowadzą wysyłkową sprzedaż swoich produktów, pocztą kurierską do domu, także w ramach refundacji.

Każdy pacjent ma prawo wyboru marki, rodzaju sprzętu oraz miejsca, w którym chce go nabywać.

Do 2012 r. refundowany był szeroki zestaw środków pomocniczych, a więc nie tylko woreczki, ale także inne rodzaje sprzętu: wszelkie środki kosmetyczne i inne pomocnicze służące do pielęgnacji stomii i skóry wokół stomii, takie jak pudry, kremy, pasty, chusteczki i płyny do przemywania skóry, ale także pasy przytrzymujące worki stomijne, akcesoria służące do irygacji stomii – tylko dla kolostomików.

W 2012 r. NFZ wprowadził ograniczenia w refundacji sprzętu stomijnego i zawęził katalog tylko do trzech produktów. Są to: pasta uszczelniająco-gojąca, pierścienie uszczelniające oraz zestawy do irygacji.

W 2014 r. zaszły następujące zmiany w zasadach refundacji sprzętu stomijnego:

  1. Nie zmieniły się limity refundacji.
  2. Powróciły środki do pielęgnacji.
  3. Zmieniono niestety kody, co wywołało duże zamieszanie i uderzyło przede wszystkim w pacjentów.

Rozszerzono grupę osób upoważnionych do wypisania zlecenia (przy kontynuacji nawet pielęgniarka lub położna ubezpieczenia zdrowotnego).

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu