INFORMACJE O STANIE ZDROWIA PACJENTA W ODDZIALE COVIDOWYM

Print Friendly, PDF & Email

W związku ze szczególnymi warunkami i organizacją pracy w oddziale covidowym, informujemy, że informacje dotyczące stanu zdrowia pacjentów udzielane są przez lekarza dyżurnego pod numerem telefonu:

  • oddział „Covid wewnętrzny” w godzinach od 12:00 do 15:00 oraz od 20:00 do 21:00
    tel. 14 66 21 365
  • oddział „Covid płucny” w godzinach od 13:00 do 14:30
    tel. 14 66 21 496

Są to najdogodniejsze godziny do udzielania informacji ze względu na organizację pracy w oddziale Covid, jednak może się zdarzyć, że również w tych godzinach lekarze mogą być chwilowo niedostępni.

Dlatego bardzo prosimy o zrozumienie dla personelu medycznego pracującego w oddziałach covidowych, który w pierwszej kolejności musi zająć się pacjentami przebywającymi w oddziale. Natomiast udzielanie informacji telefonicznej nt. stanu zdrowia pacjentów możliwe jest po opuszczeniu strefy zakaźnej i przejściu procedur dekontaminacyjnych przez lekarzy.

Kontakt telefoniczny w podanych godzinach pozwoli Państwu pozyskać niezbędne informacje, jak i zarazem nie będzie dezorganizował pracy personelu medycznego.

Przypominamy również, że informacja o stanie zdrowia pacjenta może być udzielona wyłącznie osobie upoważnionej przez pacjenta, wskazanej przy przyjęciu do oddziału lub w dokumentacji medycznej.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu